In december 2016 heeft UMC Utrecht naar buiten gebracht dat er een procedurefout is gemaakt bij uitsluitend ICSI-behandelingen.

Hierdoor was voor een aantal paren een kans ontstaan dat er eicellen waren bevrucht door zaadcellen van een andere man dan de wensvader. Zesentwintig paren hadden daardoor een kleine kans dat hun kind, zwangerschap of embryo was verwekt door een andere man. Het echtpaar uit het interview met het AD behoort niet tot de groep van deze 26 paren. Het is daarmee uitgesloten dat hun embryo een ‘verkeerde’ vader heeft.

Daarnaast bestond er voor 26 mannen een kleine kans dat hun zaadcellen een eicel van een ander paar hadden bevrucht. Meneer uit het interview is een van deze 26 mannen. Er is echter geen sperma van hem bij de eicel van een ander paar gezien en dat is later door DNA onderzoek bevestigd. 

Dit is in januari met patiënt besproken. Betrokkene heeft ons in een later stadium laten weten dat hij door mondelinge communicatie van deze uitslag onvoldoende gerustgesteld was en dat hij de uitslag zwart op wit wilde krijgen. Dat begrijpen wij. Een probleem hierbij is dat wij hem niet een ongeanonimiseerde uitslag van een onderzoek bij een andere patiënt mogen laten zien, omdat dergelijke informatie hoort bij de in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) geregelde vertrouwelijkheid van de arts-patiënt relatie. Als oplossing is, in overleg met patiënt en zijn advocaat, gekozen voor een schriftelijke verklaring door een onafhankelijk expert die inzage krijgt in het programma van de ICSI-behandelingen van de dag dat ook dit paar is behandeld, en de uitslag van het vaderschapsonderzoek bij het kind van het enige andere paar van die dag. Deze verklaring heeft meneer inmiddels ontvangen. Wij vinden dat dit sneller had gekund en gemoeten, en betreuren dat dit te lang heeft geduurd. Wij hebben hem  hier onze verontschuldigingen voor aangeboden. 

We betreuren zeer dat dit echtpaar en alle andere betrokken paren met de fout bij de ICSI-behandelingen hebben moeten belasten. Temeer omdat het gaat om een behandeling die voor veel mensen toch al emotioneel beladen is. We doen ons best om goede nazorg te geven aan alle betrokken paren. Het is duidelijk dat dit paar dit onvoldoende ervaren heeft en dat spijt ons van harte. 

Wij zijn en blijven beschikbaar voor het beantwoorden van hun vragen, het wegnemen van hun onzekerheden en het gezamenlijk zoeken van mogelijke oplossingen. We hebben met het echtpaar afgesproken dat wij verder met hen in gesprek zullen gaan over al hun vragen. Ook alle andere paren die vragen hebben over hun behandeling blijven altijd welkom in het UMC Utrecht voor een gesprek.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 18 apr 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!