Stichting Tragel Zorg staat onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft Stichting Tragel Zorg onder verscherpt toezicht gesteld. Het verscherpt toezicht duurt zes maanden. Het geldt voor de locatie Hoevedreef 7 in Clinge.

Wat is er aan de hand?
Op de betreffende locatie wordt zorg verleend aan cliënten met een lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperking. De organisatie en de kwaliteit van deze zorg voldoen onvoldoende aan de normen waaraan de inspectie heeft getoetst. De zorg is onvoldoende persoonsgericht. Ook vindt de inspectie het gebouw ongeschikt voor deze cliënten.

De inspectie heeft tijdens eerdere bezoeken aan deze locatie, in 2015 en 2016, al tekortkomingen gezien. In de daarop volgende periode heeft de instelling verbetermaatregelen genomen. De inspectie ziet de inzet en goede wil van hardwerkende zorgverleners. Maar de inspectie vindt de kwaliteit van de zorg nog onvoldoende.

Hoe nu verder?
De inspectie kan de locatie in het kader van het verscherpte toezicht komende tijd zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Voor het einde van de periode beoordeelt de inspectie of de kwaliteit van de zorg op orde is en het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. Ook kan de inspectie het verscherpt toezicht verlengen of bestuursrechtelijke maatregelen opleggen.

Documenten

Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Verscherpt toezicht voor Stichting Tragel Zorg, locatie Hoevedreef 7 in Clinge
  • Datum: 22 mei 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!