(advertentie)

Stichting Tragel Zorg staat onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft Stichting Tragel Zorg onder verscherpt toezicht gesteld. Het verscherpt toezicht duurt zes maanden. Het geldt voor de locatie Hoevedreef 7 in Clinge.

Wat is er aan de hand?
Op de betreffende locatie wordt zorg verleend aan cliënten met een lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperking. De organisatie en de kwaliteit van deze zorg voldoen onvoldoende aan de normen waaraan de inspectie heeft getoetst. De zorg is onvoldoende persoonsgericht. Ook vindt de inspectie het gebouw ongeschikt voor deze cliënten.

De inspectie heeft tijdens eerdere bezoeken aan deze locatie, in 2015 en 2016, al tekortkomingen gezien. In de daarop volgende periode heeft de instelling verbetermaatregelen genomen. De inspectie ziet de inzet en goede wil van hardwerkende zorgverleners. Maar de inspectie vindt de kwaliteit van de zorg nog onvoldoende.

Hoe nu verder?
De inspectie kan de locatie in het kader van het verscherpte toezicht komende tijd zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Voor het einde van de periode beoordeelt de inspectie of de kwaliteit van de zorg op orde is en het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. Ook kan de inspectie het verscherpt toezicht verlengen of bestuursrechtelijke maatregelen opleggen.

Documenten
 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2017/11/02/verscherpt-toezicht-voor-stichting-tragel-zorg-locatie-hoevedreef-7-in-clinge
Originele titel: Verscherpt toezicht voor Stichting Tragel Zorg, locatie Hoevedreef 7 in Clinge
Datum: 2021-04-23

Relevante artikelen ...

Cliëntenstop bij Majestic Home Care in Amsterdam omgezet naar cliëntenplafond In totaal mag MHC acht cliënten hebben De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de cliëntenstop die sinds 29 januari gold voor thuiszorgor... Management & beleid Wed, 31 Mar 2021, 19:20:50
Corona Testcentrum De Terp mag voorlopig zelf geen PCR-testen uitvoeren De inspectie heeft ernstige risico’s voor de kwaliteit en veiligheid bij de uitvoering van de testen gezien De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd h... Management & beleid Mon, 29 Mar 2021, 14:07:02
Kwaliteitsindicatoren van alle ziekenhuizen en particuliere klinieken in Nederland bekend Meer nadruk op leren en verbeteren Zorgaanbieders en zorgprofessionals in de medische specialistische zorg laten zien dat zij leren en verbeteren. Ei... Management & beleid Tue, 09 Mar 2021, 14:49:33
Beauty Academy Nederland in Den Haag heeft een aanwijzing gekregen Beauty Academy Nederland mag een deel van de behandelingen niet meer uitvoeren tot er voldoende is verbeterd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd he... Management & beleid Fri, 05 Mar 2021, 10:42:35
Geen bevel meer voor PCRtestNederland Het bedrijf heeft een contract gesloten met een geaccrediteerd laboratorium De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het bevel voor PCRtestNederla... Management & beleid Mon, 15 Feb 2021, 15:08:37
Coronatestservice krijgt last onder dwangsom De richtlijnen voor hygiëne worden nog altijd niet op alle punten nageleefd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Q-COMED BV een last onder d... Management & beleid Tue, 29 Dec 2020, 11:47:34