Melius Zorg B.V heeft een tweede aanwijzing en een last onder dwangsom opgelegd gekregen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft Melius Zorg B.V. op 30 oktober 2017 een last onder dwangsom opgelegd en een tweede aanwijzing gegeven. Melius Zorg ontving eerder dit jaar al een aanwijzing en een last onder dwangsom.

Op 1 september 2017 moest Melius Zorg voldoen aan het tweede deel van de eerste aanwijzing van 1 mei 2017. Uit toezicht van de inspectie bleek dat Melius Zorg op acht van de dertien normen nog niet (volledig) voldoet aan deze aanwijzing. De normen vallen onder de thema’s ‘uitvoering hulpverlening’, ‘veiligheid’ en ‘organisatie’. Zo ontvingen cliënten in onvoldoende mate de hulp die zij nodig hebben, was de aan- of afwezigheid van cliënten onvoldoende in beeld, werden onvoldoende afspraken gemaakt over het beperken van veiligheidsrisico’s en zijn medewerkers onvoldoende geschoold. 

Last onder dwangsom
Op grond van bovenstaande bevindingen legt de inspectie Melius Zorg een last onder dwangsom op. Melius Zorg dient alsnog volledig te voldoen aan het tweede onderdeel van de aanwijzing. Melius Zorg krijgt veertien dagen de tijd om aan de last te voldoen voordat daadwerkelijk een dwangsom wordt verbeurd. 

Tweede aanwijzing
De inspectie constateert dat Melius Zorg er sinds 1 mei 2017 niet in is geslaagd om de noodzakelijke verbeteringen op de gebieden ‘uitvoering hulpverlening’, ‘veiligheid’ en ‘organisatie’ door te voeren. Daarnaast bleek Melius Zorg onvoldoende in staat om de doorgevoerde verbeteringen uit de eerste termijn van de aanwijzing vast te houden.  De inspectie concludeert dat gezien het gebrek aan verbeterkracht en sturend vermogen er sprake is van een risicovolle situatie zonder zicht op eindigheid. Gezien de ernst van de bevindingen en het voortdurend aanwezige risico voor de cliëntveiligheid is de inspectie genoodzaakt om Melius Zorg, naast een last onder dwangsom, tevens een aanwijzing te geven:  Melius Zorg dient binnen twee weken alle cliënten (Wet langdurige zorg en Jeugdwet) op zorgvuldige wijze over te dragen aan een zorgaanbieder die naar het oordeel van de inspectie goede zorg en verantwoorde hulp verleent; Melius Zorg neemt vanaf heden geen nieuwe cliënten in het kader van de Wet langdurige zorg of Jeugdwet meer aan.  Melius Zorg mag weer zorg verlenen en nieuwe cliënten aannemen indien de inspectie heeft kunnen vaststellen dat Melius Zorg voldoet aan de eisen van de last.

Documenten
Tweede aanwijzing Melius Zorg B.V.
Last onder dwangsom Melius Zorg B.V.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Inspectie geeft Melius Zorg last onder dwangsom en tweede aanwijzing
  • Datum: 24 mei 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!