(advertentie)

Melius Zorg B.V heeft een tweede aanwijzing en een last onder dwangsom opgelegd gekregen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft Melius Zorg B.V. op 30 oktober 2017 een last onder dwangsom opgelegd en een tweede aanwijzing gegeven. Melius Zorg ontving eerder dit jaar al een aanwijzing en een last onder dwangsom.

Op 1 september 2017 moest Melius Zorg voldoen aan het tweede deel van de eerste aanwijzing van 1 mei 2017. Uit toezicht van de inspectie bleek dat Melius Zorg op acht van de dertien normen nog niet (volledig) voldoet aan deze aanwijzing. De normen vallen onder de thema’s ‘uitvoering hulpverlening’, ‘veiligheid’ en ‘organisatie’. Zo ontvingen cliënten in onvoldoende mate de hulp die zij nodig hebben, was de aan- of afwezigheid van cliënten onvoldoende in beeld, werden onvoldoende afspraken gemaakt over het beperken van veiligheidsrisico’s en zijn medewerkers onvoldoende geschoold. 

Last onder dwangsom
Op grond van bovenstaande bevindingen legt de inspectie Melius Zorg een last onder dwangsom op. Melius Zorg dient alsnog volledig te voldoen aan het tweede onderdeel van de aanwijzing. Melius Zorg krijgt veertien dagen de tijd om aan de last te voldoen voordat daadwerkelijk een dwangsom wordt verbeurd. 

Tweede aanwijzing
De inspectie constateert dat Melius Zorg er sinds 1 mei 2017 niet in is geslaagd om de noodzakelijke verbeteringen op de gebieden ‘uitvoering hulpverlening’, ‘veiligheid’ en ‘organisatie’ door te voeren. Daarnaast bleek Melius Zorg onvoldoende in staat om de doorgevoerde verbeteringen uit de eerste termijn van de aanwijzing vast te houden.  De inspectie concludeert dat gezien het gebrek aan verbeterkracht en sturend vermogen er sprake is van een risicovolle situatie zonder zicht op eindigheid. Gezien de ernst van de bevindingen en het voortdurend aanwezige risico voor de cliëntveiligheid is de inspectie genoodzaakt om Melius Zorg, naast een last onder dwangsom, tevens een aanwijzing te geven:  Melius Zorg dient binnen twee weken alle cliënten (Wet langdurige zorg en Jeugdwet) op zorgvuldige wijze over te dragen aan een zorgaanbieder die naar het oordeel van de inspectie goede zorg en verantwoorde hulp verleent; Melius Zorg neemt vanaf heden geen nieuwe cliënten in het kader van de Wet langdurige zorg of Jeugdwet meer aan.  Melius Zorg mag weer zorg verlenen en nieuwe cliënten aannemen indien de inspectie heeft kunnen vaststellen dat Melius Zorg voldoet aan de eisen van de last.

Documenten
Tweede aanwijzing Melius Zorg B.V.
Last onder dwangsom Melius Zorg B.V.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2017/11/06/inspectie-geeft-melius-zorg-last-onder-dwangsom-en-tweede-aanwijzing
Originele titel: Inspectie geeft Melius Zorg last onder dwangsom en tweede aanwijzing
Datum: 2020-08-04

Relevante artikelen ...

Nazra Zorg heeft geen aanwijzing meer Nazra Zorg bv heeft geen cliënten meer in zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing bij Nazra Zorg bv beëindigd. De reden hier... Management & beleid Wed, 22 Jul 2020, 18:19:44
Eerste onderdeel van aanwijzing William Schrikker Stichting beeindigd De aanwijzing aan de WSS bestaat uit drie onderdelen waarvan het eerste onderdeel nu is beëindigd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft h... Management & beleid Wed, 01 Jul 2020, 11:24:40
Voorstellen om onafhankelijkheid inspecties steviger te verankeren Er is over die onafhankelijkheid de meeste discussie in media en politiek In een brief aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrij... Management & beleid Mon, 29 Jun 2020, 13:26:41
Aanbevelingen van EMA om verontreiniging van medicijnen te voorkomen Deze aanbevelingen komen voort uit de evaluatie naar verontreiniging van sartanen (bloeddrukmedicijnen) met nitrosamines die eerder is afgerond Europ... Management & beleid Tue, 23 Jun 2020, 14:18:54
Cleijenborch niet meer onder verscherpt toezicht Cleijenborch heeft de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende weggenomen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft he... Management & beleid Tue, 09 Jun 2020, 15:14:05
Dossier thuiszorgorganisatie Naborgh overgedragen aan het Openbaar Ministerie Naborgh moest in de herfst van 2019 op last van toezichthouders stoppen met het aanbieden van zorg vanwege deze vermoedelijke misstanden De Nederland... Management & beleid Tue, 26 May 2020, 14:57:09