Melius Zorg B.V heeft een tweede aanwijzing en een last onder dwangsom opgelegd gekregen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft Melius Zorg B.V. op 30 oktober 2017 een last onder dwangsom opgelegd en een tweede aanwijzing gegeven. Melius Zorg ontving eerder dit jaar al een aanwijzing en een last onder dwangsom.

Op 1 september 2017 moest Melius Zorg voldoen aan het tweede deel van de eerste aanwijzing van 1 mei 2017. Uit toezicht van de inspectie bleek dat Melius Zorg op acht van de dertien normen nog niet (volledig) voldoet aan deze aanwijzing. De normen vallen onder de thema’s ‘uitvoering hulpverlening’, ‘veiligheid’ en ‘organisatie’. Zo ontvingen cliënten in onvoldoende mate de hulp die zij nodig hebben, was de aan- of afwezigheid van cliënten onvoldoende in beeld, werden onvoldoende afspraken gemaakt over het beperken van veiligheidsrisico’s en zijn medewerkers onvoldoende geschoold. 

Last onder dwangsom
Op grond van bovenstaande bevindingen legt de inspectie Melius Zorg een last onder dwangsom op. Melius Zorg dient alsnog volledig te voldoen aan het tweede onderdeel van de aanwijzing. Melius Zorg krijgt veertien dagen de tijd om aan de last te voldoen voordat daadwerkelijk een dwangsom wordt verbeurd. 

Tweede aanwijzing
De inspectie constateert dat Melius Zorg er sinds 1 mei 2017 niet in is geslaagd om de noodzakelijke verbeteringen op de gebieden ‘uitvoering hulpverlening’, ‘veiligheid’ en ‘organisatie’ door te voeren. Daarnaast bleek Melius Zorg onvoldoende in staat om de doorgevoerde verbeteringen uit de eerste termijn van de aanwijzing vast te houden.  De inspectie concludeert dat gezien het gebrek aan verbeterkracht en sturend vermogen er sprake is van een risicovolle situatie zonder zicht op eindigheid. Gezien de ernst van de bevindingen en het voortdurend aanwezige risico voor de cliëntveiligheid is de inspectie genoodzaakt om Melius Zorg, naast een last onder dwangsom, tevens een aanwijzing te geven:  Melius Zorg dient binnen twee weken alle cliënten (Wet langdurige zorg en Jeugdwet) op zorgvuldige wijze over te dragen aan een zorgaanbieder die naar het oordeel van de inspectie goede zorg en verantwoorde hulp verleent; Melius Zorg neemt vanaf heden geen nieuwe cliënten in het kader van de Wet langdurige zorg of Jeugdwet meer aan.  Melius Zorg mag weer zorg verlenen en nieuwe cliënten aannemen indien de inspectie heeft kunnen vaststellen dat Melius Zorg voldoet aan de eisen van de last.

Documenten
Tweede aanwijzing Melius Zorg B.V.
Last onder dwangsom Melius Zorg B.V.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2017/11/06/inspectie-geeft-melius-zorg-last-onder-dwangsom-en-tweede-aanwijzing
Originele titel: Inspectie geeft Melius Zorg last onder dwangsom en tweede aanwijzing
Datum: 2019-12-10

Relevante artikelen ...

All Day M.O. heeft aanwijzing gekregen All Day moet de cliënten uiterlijk 27 november 2019 overgedragen hebben aan een zorgaanbieder die goede zorg verleent De Inspectie Gezondheidszorg en... Management & beleid Thu, 21 Nov 2019, 10:22:28
Geen aanwijzing meer voor Residentie Buitenzorg Residentie Buitenzorg voldoet aan de in maart van dit jaar gegeven aanwijzing Residentie Buitenzorg voldoet aan het tweede onderdeel van een eerder o... Management & beleid Mon, 14 Oct 2019, 15:37:17
Dienstverleningsovereenkomsten moeten transparanter worden Sinds 1 januari 2018 is er wetgeving over gunstbetoon bij medische hulpmiddelen De dienstverleningsovereenkomsten tussen zorgprofessionals en leveran... Management & beleid Mon, 07 Oct 2019, 17:26:38
Last onder dwangsom voor Lentis, Kliniek Groningen De inspectie geeft een last onder dwangsom om te zorgen dat Lentis alsnog volledig zal voldoen aan het tweede deel van de aanwijzing Lentis, Klinie... Management & beleid Sat, 21 Sep 2019, 19:09:18
Curatoren MC IJsselmeerziekenhuizen B.V krijgen last onder dwangsom De inspectie onderzoekt of er gebruik is gemaakt van onbehoorlijke financiële constructies bij MC IJsselmeerziekenhuizen De Inspectie Gezondheidszorg... Management & beleid Thu, 12 Sep 2019, 18:39:48
Pretoria Zorg bv voldoet niet aan last onder dwangsom De organisaties die aan Pretoria Zorg gelieerd zijn moesten uiterlijk 3 juni 2019 de bestaande cliënten zorgvuldig overdragen aan een andere zorgaanbi... Management & beleid Thu, 12 Sep 2019, 18:32:34