Om als apotheker af te studeren moet de driejarige masteropleiding Farmacie met goed gevolg zijn afgelegd.

Het aantal eerstejaarsstudenten dat eind 2018 stond ingeschreven aan de bacheloropleidingen voor de (bio-) farmaceutische wetenschappen in Utrecht, Groningen en Leiden bedroeg 658. Dat is bijna 10% meer dan eind 2017. 193 apothekers studeerden in 2018 af, 18 meer dan in 2017. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Volgens opgave van de universiteiten startten afgelopen jaar 658 bachelorstudenten aan de drie universiteiten die de masteropleiding tot apotheker aanbieden: 157 in Groningen, 224 in Utrecht en 277 in Leiden. Dat is het hoogste aantal eerstejaarsstudenten aan een opleiding (bio-)farmaceutische wetenschappen sinds 2002, het jaar waarin de SFK deze cijfers voor het eerst zo publiceerde. In totaal waren er 57 bachelorstudenten meer dan in 2017.

Deze toename van het aantal eerstejaarsstudenten is te danken aan meer aanmeldingen bij de universiteiten van Utrecht (35) en Leiden (22), terwijl het aantal eerstejaarsstudenten in Groningen gelijk bleef. In Groningen is het programma dit jaar voor het eerst Engelstalig. Dit leidde tot een toestroom van ongeveer vijftien buitenlandse studenten.

Leidse apothekers
In totaal stonden 3196 studenten ingeschreven aan de (bio-)farmaceutische opleidingen van Utrecht (1310), Groningen (732) en Leiden (1154). Meer vrouwen dan mannen kiezen voor een opleiding in de (bio-)farmaceutische wetenschappen; 62% van de studenten in 2018 was een vrouw.

Om als apotheker af te studeren moet de driejarige masteropleiding Farmacie met goed gevolg zijn afgelegd. Eind 2018 volgden 223 masterstudenten deze opleiding aan de universiteit van Groningen en 469 studenten in Utrecht. De universiteit van Leiden biedt sinds 2016 naast de masteropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen ook de masteropleiding Farmacie aan. In 2016 startten in Leiden 25 studenten met deze masteropleiding en sindsdien zijn er in totaal 96 studenten tot deze apothekersopleiding toegelaten.

Naar verwachting zullen dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer in Leiden opgeleide apothekers tot de markt toetreden. In de jaren tachtig van de vorige eeuw moest op last van de toenmalige minister Deetman de Leidse universiteit de deuren van de apothekersopleiding sluiten.

In 2018 rondden achttien kandidaten meer dan in 2017 met succes de masteropleidingen Farmacie in Utrecht of Groningen af. Daarmee is de trend gebroken die enige jaren geleden inzette. In 2014 traden nog 236 apothekers toe tot de arbeidsmarkt. Dat aantal daalde enige jaren tot 175 in 2017. Vorig jaar is dat toegenomen tot 193.

Capaciteitsorgaan
Het aantal nieuwe apothekers in 2018 ligt net boven het niveau dat volgens het Capaciteitsorgaan nodig is om te voldoen aan de toekomstige farmaceutische zorgvraag in de openbare farmacie. Daarvoor moeten jaarlijks minimaal 185 apothekers met de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist starten. In de praktijk is de behoefte aan afgestudeerde apothekers groter dan die 185, want een aantal zal een functie buiten de openbare farmacie ambiëren, waaronder die van ziekenhuisapotheker. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : SFK
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2019/niet-eerder-zo-veel-eerstejaarsstudenten
Originele titel: Niet eerder zo veel eerstejaarsstudenten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2019-06-20

Relevante artikelen ...

Record aantal eerstejaars studenten farmacieopleidingen Dat schrijft de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad Aan de universiteiten van Groningen, Leiden en Utrecht studeerden in het academisch jaar 2019/2020... Wetenschap & onderwijs Sun, 02 May 2021, 11:38:10
Minder studenten in de opleiding farmacie Naar verwachting zal het aantal apothekers dat de eerstkomende jaren afstudeert toenemen Het aantal eerstejaars bachelorstudenten aan de (bio-)farmac... Wetenschap & onderwijs Fri, 01 Jun 2018, 14:16:28
Piek in laxansgebruik In 2014 is de overheid gestart met het bevolkingsonderzoek darmkanker De overheid startte in 2014 met het bevolkingsonderzoek darmkanker. Inwoners di... Wetenschap & onderwijs Thu, 15 Feb 2018, 14:36:30
Nieuwe masteropleiding tot IC-verpleegkundige Bacheloropgeleide verpleegkundigen wordt een passend carrièreperspectief geboden Een mijlpaal", vindt de een. "Uniek", zegt de ander. In september 20... Wetenschap & onderwijs Wed, 03 Jan 2018, 13:00:21