Met deze subsidie kunnen ze gezamenlijk een innovatief idee uitwerken

Vier TURBO-subsidies zijn dinsdag 19 oktober toegekend aan onderzoekers van de Universiteit Twente (TechMed Centrum) en het Radboudumc voor vernieuwend technisch-medisch onderzoek. Met de subsidie kunnen ze gezamenlijk een innovatief idee uitwerken.

Microgeltechnologie om de vorming en functie van osteoclasten te beheersen (MICROLAST)
Jeroen Leijten (UT) en Jeroen van den Beucken (Radboudumc)

Onze botten worden permanent opgebouwd en afgebroken, ook wel botvorming en botresorptie genoemd. De gezondheid en de regeneratie van onze botten zijn afhankelijk van de balans tussen botvorming en botresorptie. Osteoclasten, een type botcellen, staan bekend om hun rol bij botresorptie, maar ze lijken ook een rol te spelen in botvorming. In het microCLAST project ontwikkelen Jeroen Leijten (UT) en Jeroen van den Beucken (Radboudumc) een methode om osteoclasten te genereren, waarbij ze microfluïdica combineren met celbiologie. Het project biedt uiteindelijk een toolbox voor de ontwikkeling van in vitro botmodellen en constructies voor botregeneratie. Daarnaast willen ze de functie van osteoclasten in gezond en ziek bot ontrafelen, en het stimuleren van botregeneratie met cellen van een patiënt.

Gezondheidsinnovaties
Erik Koffijberg (UT) en Janneke Grutters (Radboudumc)

In Nederland en wereldwijd worden jaarlijks vele nieuwe gezondheidsinnovaties ontwikkeld. Maar zelfs gezondheidsinnovaties waarvan bewezen is dat ze kosteneffectief zijn, worden vanwege organisatorische aspecten (zoals beschikbaarheid van personeel, logistiek en financiële afwegingen) vaak niet met succes geïmplementeerd. Erik Koffijberg (UT) en Janneke Grutters (Radboudumc) kijken in dit project naar vijf gezondheidsinnovaties die een breed scala aan technologieën bestrijken. Hierbij kijken ze welke rol en impact de organisatorische aspecten op de acceptatie en implementatie van de innovaties hebben gehad. Daarnaast brengen ze in kaart hoe het aanpakken van de verschillende organisatorische aspecten de voordelen van de innovaties in de kliniek kunnen vergroten. Deze studie levert hiermee een raamwerk op dat concrete ondersteuning biedt voor de beoordeling van gezondheidsinnovaties en hoe deze zo goed mogelijk ingezet kunnen worden in de zorgpraktijk. 

Growing bone-on-chip
Pascal Jonkheijm (UT) en Nico Sommerdijk (Radboudumc) 

Organ-on-chip en organoïden (ook wel mini-organen) zijn veelbelovende modellen om fysiologische en pathologische processen van weefsel te onderzoeken. Voor onderzoek naar botten loopt de ontwikkeling van deze modellen nog achter. Met dit TURBO-project, willen Pascal Jonkheijm (UT) en Nico Sommerdijk (Radboudumc) daar verandering in brengen. Doel van het project is om naar gezonde botvorming te kijken, en specifiek naar de rol die stamcellen spelen in de structuur en organisatie van bot. Daarvoor ontwikkelen zij een organoid-on-chip model om patiënt-specifieke mechanismen van genetische botaandoeningen te bestuderen. Daarmee kan ook het effect van potentiële therapieën worden onderzocht. De kennis van de UT rondom organ-on-chip ontwikkeling komt in dit project samen met de live-imaging technologie expertise in het Radboudumc.

Een translationele pijplijn om bloed-hersenbarrièredefecten bij autisme en daarbuiten beter te begrijpen-van drosophila tot de BBB ON-CHIP (TRUBBO)
Loes Segerink (UT) en Annette Schenck (Radboudumc)

Bijna drie procent van de kinderen in Nederland heeft autisme of een aanverwante stoornis. De exacte oorzaken hiervan zijn nog niet volledig duidelijk. Recent onderzoek bij fruitvliegjes naar genetische risicofactor voor autisme suggereert dat de bloed-hersenbarrière een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van een verstoord slaapritme, maar ook bij andere veelvoorkomende karakteristieken van autisme en gerelateerde neurologische ontwikkelingsstoornissen. Omdat onderzoek bij patiënten (te) invasief is, gaan Loes Segerink (UT), Kerensa Broersen (UT) en Annette Schenck (Radboudumc) dit op een andere manier onderzoeken. Ze willen een bloed-hersenbarrière-on-chip model ontwikkelen, waarmee ze de menselijke ziekte kunnen nabootsen en meer inzicht krijgen in de pathofysiologie van autisme en de fysiologische regulatie van slaap.

OVER TURBO
Het TURBO-programma is in 2017 van start gegaan en staat voor ‘Twente University RadBoudumc Opportunities’. Het sluit aan bij het TopFit-programma dat invulling geeft aan innovatieprofiel ‘Concepts for a Healthy Life’ van de regio Oost Nederland. Doel van een TURBO-subsidie is om een project voor te bereiden op het verwerven van grotere externe subsidies, zoals van nationale en Europese fondsen en bedrijven op het gebeid van gezondheidszorg en technologie.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Universiteit Twente
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Universiteit Twente
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Vier Turbo-Grants voor medisch-technisch onderzoek
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 20 okt 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!