Voor kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg worden steeds vaker PROM- en PREM-vragenlijsten gebruikt

Het Nivel heeft in opdracht van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, een Patient Reported Outcome Measure (PROM) en een Patient Reported Experience Measure (PREM) ontwikkeld voor de zorgpaden Automobiliteit (gericht op verkeersdeelname) en Neurovisuele Revalidatie. Vervolgens zijn deze beide vragenlijsten uitgeprobeerd in de praktijk. De kwaliteit van de PROM en de PREM is gewaarborgd en de vragenlijsten zijn klaar voor gebruik. Door ‘klein te beginnen’ en tussentijds te evalueren kunnen lessen uit de eerste ervaringen met de PROM en PREM snel benut kunnen worden voor de verdere implementatie. 

Voor kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg worden steeds vaker PROM- en PREM-vragenlijsten gebruikt, die laten zien wat cliënten belangrijk vinden. De PROMs meten de ervaren gezondheidsuitkomsten; de PREMs gaan in op de ervaringen van cliënten met de zorg. 

Ontwikkelen PROM en PREM in samenwerking met betrokkenen
De PROM en de PREM zijn ontwikkeld in samenwerking met cliënten met een visuele beperking, betrokken zorgprofessionals en onderzoeksbureau Statisfact. Na ontwikkeling zijn de vragenlijsten verder verbeterd met cliënten die bij Visio revalideren. Zij spraken tijdens het invullen van de vragenlijsten hun gedachten hardop uit, zodat goed kon worden getoetst of de vragen precies in kaart brengen wat zij beogen te meten. Nu is het tijd voor implementatie en gebruik.

Herhaald verwerken van gebruikerservaringen en tussentijdse feedback 
Rekening houdend met de complexiteit en weerbarstigheid van de praktijk bevelen we aan deze PREM en PROM te gaan gebruiken en ze aan de hand van gebruikerservaringen steeds verder te verbeteren. Door ‘klein te beginnen’ en regelmatig input van betrokkenen te verwerken wordt de implementatie van de vragenlijsten steeds verder verfijnd. Tijdens de implementatie is het dan ook van belang de uitkomsten actief te delen met zorgprofessionals. Een dashboard dat de resultaten visueel presenteert kan hierbij waardevol zijn.

Het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met Koninklijke Visio en Statisfact. De vragenlijsten zijn ontwikkeld op basis van focusgroepen van cliënten en gesprekken met professionals. Daarnaast zijn reeds bestaande vragenlijsten gebruikt. De inzichten in de implementatie van de vragenlijsten zijn verkregen door interviews met professionals, waarin we hebben verkend hoe zij de implementatie voor zich zien en wat daarbij aandachtspunten zijn. Bekijk alle resultaten van het Nivel-onderzoek in de publicatie.

Publicatie: PROMs en PREMs voor mensen met een visuele beperking: ontwikkeling, cognitieve validatie en implementatieplan van vragenlijsten voor het meten van uitkomsten en cliëntervaringen bij mensen met een visuele beperking. Een onderzoek voor Koninklijke Visio

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/lerend-ontwikkelen-met-proms-en-prems-voor-het-meten-van-kwaliteit-van-oogzorg
Originele titel: Lerend ontwikkelen met PROMs en PREMs voor het meten van kwaliteit van oogzorg
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2022-12-07


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com