Hun projecten focussen zich onder andere op onze afweerreactie tegen malaria en een nieuw model om chronische darmontsteking beter te bestuderen

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) verwelkomt 4 postdoconderzoekers die met een Marie Sklodowska-Curie beurs overkomen van onderzoeksinstellingen van over de hele wereld. Hun projecten focussen zich onder andere op onze afweerreactie tegen malaria en een nieuw model om chronische darmontsteking beter te bestuderen.

Hartcellen vermenigvuldigen
Menno ter Huurne werkt op dit moment in Australië als postdoconderzoeker. Met deze beurs keert hij terug naar Nederland om in de groep van Christine Mummery, hoogleraar Ontwikkelingsbiologie, onderzoek te doen naar hartfalen. “Doordat hartcellen van volwassenen niet in staat zijn zich te vermenigvuldigen, wordt beschadigd hartweefsel, ontstaan bijvoorbeeld door een hartinfarct, niet vernieuwd”, legt Ter Huurne uit. “In dit onderzoek ga ik met behulp van hart-organoïden, gemaakt uit stamcellen, een screeningsplatform ontwikkelen en inzetten om erachter te komen welke factoren hartcellen kunnen aanzetten tot vermenigvuldiging.”

Oorzaak chronische darmziekte ontrafelen
Vincent van Unen is sinds eind 2022 terug in Nederland. Hij kwam naar Leiden vanuit Stanford waar hij werkte aan een nieuw model om darmweefsel te bestuderen. Dankzij de Marie-Curiebeurs kan hij in het laboratorium van hoogleraar Jannie Borst voortborduren op dit project. Hij focust zich hierbij op chronische darmontsteking. Want hoewel dit bij 500 op de 100.000 mensen voorkomt, is er nog weinig bekend over hoe de ziekte precies ontstaat. Daarnaast leiden huidige behandelingen tot verbetering in maar 30-40% van de patiënten. “Er is dus behoefte aan het ontrafelen van de oorzaak van de ziekte om te komen tot meer gerichte therapieën”, zegt Van Unen. Er bestaat echter geen nauwkeurig model om chronische darmontsteking te bestuderen. Het doel van Van Unen is dan ook om organoïde technologie, waar hij ook mee werkte in Stanford, in te zetten om erachter te komen wat er ten grondslag ligt aan deze aandoening.  

Immuniteit tegen malaria verbeteren
Eind 2022 is ook Rajagopal Murugan naar Leiden gekomen. Tot die tijd deed hij in Heidelberg en Berlijn onderzoek naar antistoffen tegen aids, malaria en COVID-19. "Malaria is een van de belangrijkste doodsoorzaken in lage- en middeninkomenslanden. Ondanks de recente vooruitgang in vaccinatie wordt langdurige immuniteit niet bereikt", zegt Murugan. "In dit project wil ik de cellulaire en moleculaire kenmerken van de antilichaamrespons die bijdragen aan bescherming tegen malaria in kaart brengen.” Door samen te werken met de groepen van hoogleraren Meta Roestenberg en Maria Yazdanbakhsh, kan Murugan kennis over de ontwikkeling van vaccins tegen parasieten en B-cellen, de fabrieken die antistoffen maken, combineren met de nieuwste technieken om immuuncellen te bestuderen.

Bescherming tegen streptokokken
De afdeling Parasitologie verwelkomt onderzoeker Dennis Hoving, die eerder in het Verenigd Koninkrijk werkte. In de groep van Simon Jochems zal hij onderzoek doen naar de longontstekingsveroorzakende bacterie streptokokken. "Ondanks de pneumokokkenvaccins blijft longontsteking een belangrijke doodsoorzaak, vooral bij jonge kinderen, ouderen en individuen met verminderde afweer. En we weten nog steeds weinig over de specifieke B-cellen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming tegen de ziekte", zegt hij. Hoving wil uitzoeken hoe ons immuunsysteem reageert op deze bacterie en pneumokokkenvaccins, waarbij hij zich richt op de B-cellen. "Het in kaart brengen van de B-cel immuniteit tegen de streptokokkenbacterie en het vaccin draagt bij aan het versnellen en verbeteren van vaccins.”

Bron: LUMC