Nieuw onderzoek benadrukt het grote belang van vergoeding post-bariatrische ingrepen

 

Een buikwandcorrectie of lower body lift (post-bariatrische ingreep) na extreem gewichtsverlies verbetert de kwaliteit van leven significant en verdubbelt het zelfbeeld van patiënten. Dit blijkt uit onderzoek van plastisch chirurg Maarten Hoogbergen, verbonden aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en gespecialiseerd in post-bariatrische chirurgie. Met het meetinstrument BODY-Q, een PROM (Psychometric Validated Patient Reported Outcome Measures) heeft hij 68 patiënten na een post-bariatrische ingreep onderzocht. Een dergelijke ingreep wordt vaak uitgevoerd bij obesitas-patiënten, die succesvol zijn afgevallen om overtollige huid te verwijderen. De uitkomsten van het onderzoek laten een significant verschil zien tussen patiënten die wel en patiënten die geen post-bariatrische ingreep hebben ondergaan. De kwaliteit van leven na deze ingreep neemt toe op fysiek, sociaal, seksueel en psychisch gebied. Door de enorme toename van maagverkleinende operaties bij mensen met obesitas groeit ook het aantal patiënten dat te kampen heeft met fors huidoverschot. Post-bariatrische chirurgie wordt echter slechts onder zeer strikte voorwaarden vergoed. “Voor patiënten is het uiterst belangrijk dat de criteria opnieuw worden bekeken”, stelt Hoogbergen. “Niet alleen vanwege de grote impact op de kwaliteit van leven, maar ook omdat patiënten zonder buikwandcorrectie veel vaker terugvallen en opnieuw obees worden.” Hoogbergen heeft zijn bevindingen op 1 september tijdens het IFSO-congres in Londen gepresenteerd.

Criteria voor vergoeding

Obesitas is een groeiend medisch probleem. Bijna de helft van de Nederlanders kampt met overgewicht, daarvan heeft ruim 14 procent obesitas. Jaarlijks ondergaan 12.000 patiënten een operatie voor morbide obesitas. De overtollige huid die overblijft na succesvol gewichtsverlies kan door middel van een post-bariatrische ingreep worden verwijderd. Een buikwandcorrectie of lower body lift wordt echter vaak gezien als een zogeheten cosmetische ingreep. De vergoeding voor deze tweede fase van de behandeling, de aanvullende contourherstellende ingreep, is dan gebonden aan strenge criteria. Hoogbergen stelt namens de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) dat de criteria rondom de vergoeding van deze ingrepen vaak irreëel zijn, waardoor veel patiënten verstoken blijven van goede zorg. “En dat terwijl patiënten met overtollige huid niet goed kunnen functioneren, de kwaliteit van leven verslechtert en de kans op terugval groot is. Op dit moment is het kabinet bezig met het veranderen van de criteria voor behandeling en vergoeding. In de loop van 2018 moet er meer duidelijkheid komen. Hopelijk overtuigt dit onderzoek het kabinet van de noodzaak.”

Gezondheidswinst

Op verzoek van minister Schippers van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad een nieuwe Beweegrichtlijn opgesteld: ‘Bewegen is goed, meer bewegen is beter’. De campagne benadrukt het belang van een goede gezondheid en voldoende beweging. Volgens Hoogbergen is hier sprake van dubbel beleid: “Een goed initiatief, maar hoe kan het dat afvallen voor mensen met obesitas na een succesvol medisch traject niet wordt beloond? De uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat het bewustzijn bij zorgverzekeraars ten aanzien van post-bariatrische chirurgie moet groeien en dat het noodzakelijk is dat er op een nieuwe manier wordt gekeken naar de vergoeding van deze behandelingen. Obesitaspatiënten die na een maagverkleining of zelf door lifestyle-veranderingen flink zijn afgevallen, moeten de mogelijkheid krijgen om hun overtollige huid te laten verwijderen. Het feit dat het zelfbeeld van patiënten na een post-bariatrische ingreep verdubbelt, toont niet alleen de noodzaak van de vergoeding aan, het laat ook het belang zien van onderzoek naar de daadwerkelijke impact van behandelingen op de kwaliteit van leven van patiënten. Zo kunnen we samen het beleid verbeteren en kan de gezondheidszorg in Nederland blijven innoveren.”

Bron: NVPC