Wanneer patiënten acute zorg nodig hebben in de avond, nacht of het weekend kunnen ze contact opnemen met de huisartsenpost

Het zorggebruik via de huisartsenpost neemt weer flink toe in het tweede kwartaal van 2021, blijkt uit gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Dit beeld sluit aan bij recente berichtgeving over toenemende drukte vanuit de huisartsenposten zelf en de koepelorganisatie InEen. In 2020 en begin 2021, tijdens de coronapandemie, was het zorggebruik via de huisartsenpost juist een stuk lager dan in 2019, maar dat is inmiddels niet meer het geval. Vooral voor baby’s en jonge kinderen is er weer veel meer contact met de huisartsenpost. Ook bellen mensen vaker in verband met bezorgdheid over bijwerkingen van medicatie, waaronder ook de vaccinaties vallen.

Wanneer patiënten acute zorg nodig hebben in de avond, nacht of het weekend kunnen ze contact opnemen met de huisartsenpost. In dezelfde periode dat de landelijke coronamaatregelen werden versoepeld, zoals het heropenen van kinderdagverblijven en scholen, was er ook weer vaker contact met de huisartsenpost, vooral voor baby’s en jonge kinderen. Dit heeft wellicht te maken met dat virussen, zoals verkoudsheidsvirussen, zich weer sneller kunnen verspreiden. Met de toenemende drukte kan de bereikbaarheid van de huisartsenposten in het gedrang komen en de wachttijd voor patiënten toenemen.

Infographic ‘Toenemende drukt op de huisartsenpost in het tweede kwartaal van 2021

Vaker contact vanwege bezorgdheid om bijwerkingen
Ondanks dat de redenen voor contact met de huisartsenpost grotendeels gelijk waren aan voorgaande jaren, waren er toch een aantal opvallende verschillen in 2021 ten opzichte van 2019 en 2020. Het relatieve aantal contacten voor baby’s en jonge kinderen van 0-4 jaar met koortsklachten nam toe. Daarnaast namen mensen tot 75% vaker contact op voor (bezorgdheid over) bijwerkingen van geneesmiddelen, waartoe ook vaccins behoren. Deze toename verliep gelijktijdig met het toenemende aantal gezette coronavaccinaties. We vermoeden daarom dat meer mensen belden met de huisartsenpost vanwege bezorgdheid om bijwerkingen van de vaccinatie, zoals koorts. 

Zorggebruik via de huisartsenpost wordt gemonitord en verder onderzocht in COVID-GP
In het ZonMw gefinancierde onderzoek “Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie (COVID-GP)” volgen we het zorggebruik van patiënten via de huisartsenpost en de huisartsenpraktijk. Het zorggebruik onderzoeken we in samenhang met de organisatorische veranderingen die hebben plaatsgevonden in de huisartsenzorg en de ervaringen van patiënten en zorgprofessionals, met als doel te leren voor de huisartsenzorg van de toekomst. Het onderzoek is een samenwerking tussen het UMC Groningen, het Radboudumc, het Maastricht UMC+ en het Nivel (allen aangesloten bij  het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde).

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn als databron
Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze database bevatgegevens van 33 organisaties van huisartsenposten en heeft daarmee informatie over het zorggebruik op de huisartsenpost in een gebied van 12 miljoen inwoners.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Toenemende drukte op de huisartsenpost in tweede kwartaal van 2021
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 23 aug 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!