De huisartsenpost is bedoeld als vangnet voor acute zorgvragen

Mensen met een lage sociaaleconomische positie (SEP) blijken veel vaker gebruik te maken van de huisartsenpost dan mensen met een hoge SEP. De huisartsenpost is bedoeld als vangnet voor acute zorgvragen. Het lijkt er op dat het vangnet vaker nodig is voor mensen met een sociaaleconomisch kwetsbare positie. Dit blijkt uit het proefschrift van Nivel-onderzoeker Tessa Jansen, die daar op 11 november op promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Uit het onderzoek van Jansen blijkt dat mensen uit de laagste SEP-groep twee keer zo vaak gebruikmaken van de huisartsenpost (HAP) als mensen uit de hoogste SEP-groep. De samenhang tussen sociaaleconomische positie en gebruik van de huisartsenpost is die van een opgaande lijn: bij iedere lagere trede in de SEP-rangorde (dus bij een lager inkomen en/of lagere opleiding) werd er meer gebruikgemaakt van zorg op de HAP.

Verband HAP-gebruik is alleen te leggen met SEP, niet met andere mogelijke factoren
Deze relatie tussen HAP-gebruik en SEP – hoe lager de SEP, hoe hoger het HAP-gebruik – zag Jansen ook bij mensen met een chronische aandoening (zoals diabetes), terwijl het niet voor de hand ligt om vanwege een chronische klacht naar de HAP te gaan. Mensen met een lagere SEP zijn over het algemeen ook minder gezond, maar het hebben van een bepaalde ziekte bleek de gevonden verschillen niet te verklaren. Daarnaast bleek dat ook hervormingen in de langdurige zorg niet van invloed waren op het HAP-gebruik. De gevonden verschillen in zorggebruik op de huisartsenpost zijn ook niet toe te schrijven aan verschillen in gezondheidsvaardigheden, al maken mensen met minder goed ontwikkelde gezondheidsvaardigheden vaker gebruik van zorg op de huisartsenpost. Kortom: de mate van HAP-gebruik kunnen we relateren aan SEP, maar niet aan andere factoren die een rol zouden kunnen spelen.

Complexe zorgvraag als mogelijk achterliggend probleem
Het lijkt er op dat mensen met een kwetsbare sociaaleconomische positie en een complexe zorgvraag te weinig aansluiting vinden in de zorg. Dit blijkt ook uit eerder onderzoek. Jansen hierover: ‘Met de resultaten uit mijn promotieonderzoek kun je hierop doorredeneren; de HAP lijkt te voorzien in het beantwoorden van een onvervulde zorgvraag van deze kwetsbare groep. Kortom, de HAP dient op deze manier als een vangnet.’

Over het onderzoek
Voor de onderzoeken heeft Jansen gebruikgemaakt van gegevens van huisartsenposten en huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Voor een van de deelonderzoeken heeft zij gegevens gebruikt uit een vragenlijstonderzoek met het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. (Co)promotoren van Jansen zijn: Anton Kunst (Amsterdam UMC, locatie AMC), François Schellevis (Nivel en Amsterdam UMC, locatie VUmc) en Robert Verheij (Nivel en Universiteit Tilburg).

Kijk hier voor de publicatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/de-huisartsenpost-het-meest-gebruikt-door-mensen-met-een-lage-sociaaleconomische-positie
Originele titel: De huisartsenpost het meest gebruikt door mensen met een lage sociaaleconomische positie
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2020-11-12

Relevante artikelen ...

Mogelijk RS-virusuitbraak deze zomer! De officiële cijfers laten de laatste twee weken een toename zien in het aantal patiënten met het RS-virus Het RS-virus veroorzaakt een (ernstige) lu... Acute zorg Sun, 20 Jun 2021, 10:36:17
Kwart minder patiënten gezien door huisartsen vanwege corona Op dit moment is de zorgvraag weer bijna terug op het niveau van voor de ingang van de maatregelen Nederlandse huisartsen zagen een kwart minder pati... Acute zorg Wed, 15 Jul 2020, 15:51:58
Zorggebruik op huisartsenposten gedaald Vooral contacten van ouders met baby’s en jonge kinderen sterk gedaald Het totale zorggebruik op de HAP is sterk afgenomen sinds het uitbreken van de... Acute zorg Thu, 18 Jun 2020, 09:48:08
Nu sprake van griepepidemie We spreken over een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op 100.000 mensen bij de huisarts komen met griepachtige verschijnselen Er... Acute zorg Wed, 12 Feb 2020, 14:01:46
Vaccinatiegraad moet omhoog In 2018 is de vaccinatiegraad voor het eerst niet verder gedaald, iets wat in de vijf jaren daarvoor wel het geval was Welke maatregelen kunnen bijdr... Acute zorg Mon, 23 Dec 2019, 13:32:18
Huisarts moet deskundig en betrokken zijn Burgers vinden het vooral belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn en dat ze hun patiënten écht kennen Burgers vinden dat huisartsen op ... Acute zorg Thu, 21 Mar 2019, 19:20:25

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com