(advertentie)

De huisartsenpost is bedoeld als vangnet voor acute zorgvragen

Mensen met een lage sociaaleconomische positie (SEP) blijken veel vaker gebruik te maken van de huisartsenpost dan mensen met een hoge SEP. De huisartsenpost is bedoeld als vangnet voor acute zorgvragen. Het lijkt er op dat het vangnet vaker nodig is voor mensen met een sociaaleconomisch kwetsbare positie. Dit blijkt uit het proefschrift van Nivel-onderzoeker Tessa Jansen, die daar op 11 november op promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Uit het onderzoek van Jansen blijkt dat mensen uit de laagste SEP-groep twee keer zo vaak gebruikmaken van de huisartsenpost (HAP) als mensen uit de hoogste SEP-groep. De samenhang tussen sociaaleconomische positie en gebruik van de huisartsenpost is die van een opgaande lijn: bij iedere lagere trede in de SEP-rangorde (dus bij een lager inkomen en/of lagere opleiding) werd er meer gebruikgemaakt van zorg op de HAP.

Verband HAP-gebruik is alleen te leggen met SEP, niet met andere mogelijke factoren
Deze relatie tussen HAP-gebruik en SEP – hoe lager de SEP, hoe hoger het HAP-gebruik – zag Jansen ook bij mensen met een chronische aandoening (zoals diabetes), terwijl het niet voor de hand ligt om vanwege een chronische klacht naar de HAP te gaan. Mensen met een lagere SEP zijn over het algemeen ook minder gezond, maar het hebben van een bepaalde ziekte bleek de gevonden verschillen niet te verklaren. Daarnaast bleek dat ook hervormingen in de langdurige zorg niet van invloed waren op het HAP-gebruik. De gevonden verschillen in zorggebruik op de huisartsenpost zijn ook niet toe te schrijven aan verschillen in gezondheidsvaardigheden, al maken mensen met minder goed ontwikkelde gezondheidsvaardigheden vaker gebruik van zorg op de huisartsenpost. Kortom: de mate van HAP-gebruik kunnen we relateren aan SEP, maar niet aan andere factoren die een rol zouden kunnen spelen.

Complexe zorgvraag als mogelijk achterliggend probleem
Het lijkt er op dat mensen met een kwetsbare sociaaleconomische positie en een complexe zorgvraag te weinig aansluiting vinden in de zorg. Dit blijkt ook uit eerder onderzoek. Jansen hierover: ‘Met de resultaten uit mijn promotieonderzoek kun je hierop doorredeneren; de HAP lijkt te voorzien in het beantwoorden van een onvervulde zorgvraag van deze kwetsbare groep. Kortom, de HAP dient op deze manier als een vangnet.’

Over het onderzoek
Voor de onderzoeken heeft Jansen gebruikgemaakt van gegevens van huisartsenposten en huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Voor een van de deelonderzoeken heeft zij gegevens gebruikt uit een vragenlijstonderzoek met het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. (Co)promotoren van Jansen zijn: Anton Kunst (Amsterdam UMC, locatie AMC), François Schellevis (Nivel en Amsterdam UMC, locatie VUmc) en Robert Verheij (Nivel en Universiteit Tilburg).

Kijk hier voor de publicatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/de-huisartsenpost-het-meest-gebruikt-door-mensen-met-een-lage-sociaaleconomische-positie
Originele titel: De huisartsenpost het meest gebruikt door mensen met een lage sociaaleconomische positie
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2020-11-12

Relevante artikelen ...

Huisartsenspoedpost is alléén voor spoedgevallen De huisartsenpost wordt overspoeld met telefoontjes van patiënten met klachten die geen spoed zijn Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei trekt aan de b... Acute zorg Tue, 12 Apr 2022, 13:31:00
Drukte op de huisartsenpost neemt toe Wanneer patiënten acute zorg nodig hebben in de avond, nacht of het weekend kunnen ze contact opnemen met de huisartsenpost Het zorggebruik via de hu... Acute zorg Mon, 23 Aug 2021, 17:57:42
Mogelijk RS-virusuitbraak deze zomer! De officiële cijfers laten de laatste twee weken een toename zien in het aantal patiënten met het RS-virus Het RS-virus veroorzaakt een (ernstige) lu... Acute zorg Sun, 20 Jun 2021, 10:36:17
Iedereen kan nog op de acute zorg terecht De druk is erg hoog, maar nog steeds voldoende toegankelijk Wie snel zorg nodig heeft, kan gebruik maken van verschillende zorgaanbieders die acute z... Acute zorg Mon, 29 Mar 2021, 09:21:48
Regionale verschillen tussen huisartsenpraktijken in drukte Verschillen in deze drukte en uitgestelde zorgvraag tussen provincies stroken grotendeels met de verschillen waarin de pandemie zich in april voordeed... Acute zorg Thu, 18 Jun 2020, 04:14:33
Ambulancezorgverleners zorgen voor rust als ze goede informatie geven De deelnemers aan het Burgerplatform Ambulancezorg zien het belang van meer informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgaanbieders in de acute... Acute zorg Tue, 09 Jun 2020, 09:14:02

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com