Vanaf maandag 24 juli is de SEH (Spoedeisende Hulp) locatie VUmc ’s nachts gesloten

De Spoedeisende Hulp (SEH) van Amsterdam UMC op locatie VUmc wordt vanaf maandag 24 juli aanstaande ’s nachts gesloten. Spoedpatiënten worden dan opgevangen op locatie AMC. De nachtsluiting is noodzakelijk om het aandeel acute zorg van Amsterdam UMC in de regio Amsterdam te waarborgen. De Eerste Harthulp op locatie VUmc blijft ’s nachts wel open. Ook het ambulancevervoer van patiënten die al bekend zijn op locatie VUmc gaat normaal door. Zij kunnen na overleg op de nachtspoedopvang van locatie VUmc terecht.

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van (acute) patiëntenzorg in de nacht gewaarborgd blijft, neemt Amsterdam UMC daarnaast extra maatregelen:

  • Zelfverwijzers – mensen die zonder verwijzing van een arts zelf naar de SEH locatie VUmc komen – worden tussen 20.00 uur en 07.30 uur doorverwezen naar locatie AMC. Indien noodzakelijk kan daarvoor een ambulance worden ingezet.
  • Acute, instabiele patiënten die ‘s nachts toch op locatie VUmc komen, worden opgevangen op de nachtspoedopvang, onder supervisie van de Intensive Care. Hier vinden de noodzakelijke diagnostische onderzoeken plaats, en worden patiënten indien nodig doorverwezen naar andere afdelingen.

Achtergrond
In de huidige situatie is er constant een groot aanbod van acute patiënten op locatie AMC (via de ambulance en zelfverwijzers), terwijl het niet goed lukt om op beide locaties de roosters in de nacht rond te krijgen. Door de SEH op locatie VUmc in de nacht te sluiten, kunnen de betreffende SEH-verpleegkundigen op locatie AMC worden ingezet.

De personele problematiek op de SEH's is niet uniek voor Amsterdam UMC, maar komt landelijk voor. Om de beschikbaarheid van veilige en hoogwaardige zorg binnen Amsterdam UMC te waarborgen, is gekozen voor volwaardige roosters op locatie AMC. Zo kan Amsterdam UMC de capaciteit voor de ‘acute stroom’ behouden en samen met andere ziekenhuizen in de regio de continuïteit van acute zorg garanderen.

Concentratie acute zorg
Amsterdam UMC is bezig om de acute zorg te concentreren op locatie AMC (Meibergdreef). Door de concentratie op één locatie kan betere en efficiëntere zorg worden geleverd. Zo brengen de ambulances de meeste 112-patiënten al naar locatie AMC.

Voor de verschuiving van acute zorg van locatie VUmc naar locatie AMC is een zorgvuldig traject ontworpen. Onderdelen daarvan worden versneld als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Uitgangspunt is dat Amsterdam UMC altijd in staat moet zijn om hoogwaardige zorg te leveren, en het aandeel acute zorg in de regio Amsterdam te waarborgen.

Bron: Amsterdam UMC


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Amsterdam UMC
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Amsterdam UMC
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Nachtsluiting SEH Amsterdam UMC locatie VUmc
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 23 jul 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!