De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt in het bijzonder haar waardering uit voor de beweging die in 2015 in gang is gezet met de lancering van de Rookvrije Generatie

“We zijn bijzonder blij dat de samenwerking tussen de gezondheidsfondsen Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds in Stichting Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), waarin inmiddels tevens wordt samengewerkt met bijna 160 partners, internationale World No Tobacco Award van de WHO heeft ontvangen”, zegt Floris Italianer, directeur Hartstichting en voorzitter Alliantie Nederland Rookvrij (ANR). “De samenwerking werpt niet alleen vruchten af zodat steeds meer kinderen rookvrij kunnen opgroeien, maar de veranderingen in Nederland worden ook internationaal opgemerkt en beloond”.

De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt in het bijzonder haar waardering uit voor de beweging die in 2015 in gang is gezet met de lancering van de Rookvrije Generatie. Op dat moment was het tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland helemaal vastgelopen en een gepolariseerd en politiek gevoelig dossier. Niemand wilde zijn of haar handen hier aan branden. Door in te zetten op het creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak en duidelijk te maken dat ons gezamenlijke doel een Rookvrije Generatie is, kwam er weer beweging in het dossier. Door de beweging van de Rookvrije Generatie is het steeds meer mogelijk. Het wordt normaler dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving en niet meer verleid worden om te gaan roken. Daar willen steeds meer mensen en organisaties een bijdrage aan leveren. Iedere dag komen er wel weer nieuwe initiatieven om met name plekken waar veel kinderen komen, rookvrij te maken. De samenleving vraagt daar om. Ook in de politiek is er steeds meer steun voor tabaksontmoediging en maatregelen om te voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Het opnemen van de Rookvrije Generatie in het regeerakkoord, is daarin een belangrijk kantelpunt geweest.

Met de Rookvrije Generatie hebben de drie gezondheidsfondsen, samenwerkend in Stichting ANR, “leiderschap getoond om de volksgezondheid te beschermen door de implementatie van het WHO kaderverdrag FCTC te versnellen. Ze hebben bijgedragen aan een herdefiniëring van tabaksontmoediging, door de focus te verleggen naar het beschermen van kinderen”, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. “Het draagvlak is toegenomen, cruciale stakeholders zijn zich gaan mengen in de strijd en er is een maatschappelijk beweging ontstaan. Als gevolg van het werk van ANR, zijn inmiddels 1.000 sportclubs rookvrij, voert bijna een kwart van alle gemeenten beleid om te komen tot een Rookvrije Generatie en hebben diverse bedrijven besloten om te stoppen met de verkoop van tabak. Het realiseren van een Rookvrije Generatie in 2040, werd een essentiële ambitie van het Nationaal Preventieakkoord, dat de Nederlands regering in 2018 presenteerde”. Dit Preventieakkoord, waar de Tweede Kamer binnenkort over zal debatteren, beschrijft diverse effectieve maatregelen die de overheid neemt om de Rookvrije Generatie te realiseren, zoals een flinke accijnsverhoging, een uitstalverbod en neutrale verpakkingen.

Naast het succesvol lokaal uitrollen van de Rookvrije Generatie en de landelijke effectieve stappen die gezet worden in het Preventieakkoord, wordt het veranderende landschap in Nederland inmiddels ook internationaal opgemerkt. Het inspireert andere landen.

De Wereld Gezondheidsorganisatie erkent de beleidsveranderende impact van de ANR en de Rookvrije Generatie en kent daarom in 2019 de World No Tobacco Day Award aan de succesvolle samenwerking van de drie gezondheidsfondsen in Stichting Alliantie Nederland Rookvrij met haar vele daarbij aangesloten partners toe.

Over de award
Elk jaar op Wereld Niet Roken Dag, erkent de WHO individuen en organisaties over de hele wereld voor hun inzet en resultaten in tabaksontmoediging. De award zal op 11 juni in Brussel worden uitgereikt. Andere winnaars zijn hier te vinden: https://www.who.int/tobacco/wntd/awards-2019/en/ 

Met het winnen van deze WHO award bevindt ANR zich in het illustere lijstje van eerdere winnaars zoals de British Heart Foundation, Dr James Reilly, ex-Minister of Health, Republic of Ireland en ASH Schotland.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : Longfonds
  • Bron bij dit artikel: : Longfonds
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Internationale erkenning voor Alliantie Nederland Rookvrij
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 03 jun 2019

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!