(advertentie)

Burgerrechtenorganisaties slaan alarm over werkwijze Ministerie Volksgezondheid

Op dinsdag 7 april kondigde Minister van Volksgezondheid aan dat het kabinet onderzoek zou doen naar de inzet van twee apps. De afgelopen week werd de roep vanuit deskundigen en wetenschappers om pas op de plaats te maken steeds luider. Nadat we met Veilig Tegen Corona, een gelegenheidscoalitie van meer dan 45 organisaties en experts, aandacht vroegen voor onder meer betere mensenrechtelijke waarborgen, riepen ook 60+ vooraanstaande wetenschappers het kabinet op om, onder meer, na te denken over de maatschappelijke implicaties.

Ondanks deze ernstige waarschuwingen van experts, het bedrijfsleven en de wetenschap draaft de minister in moordend tempo door. Vandaag, vrijdag 17 april, maakte het ministerie bekend dat er 7 apps zijn uitgekozen. Het risico dat er in het overhaaste proces onvoldoende rekening wordt gehouden met mogelijk ernstige maatschappelijke en fundamenteelrechtelijke gevolgen, is groot. Bits of Freedom en Platform Burgerrechten roepen de minister nu dwingend op om terug te gaan naar de tekentafel.

Maatschappelijk nut en noodzaak blijven onbesproken
Nederland heeft de afgelopen weken maatregelen geïntroduceerd om het coronavirus te bestrijden. Maatregelen met ongekende effecten op onze vrije samenleving. Het inperken van vrijheden kan een groter belang dienen dan het belang dat we met het recht op die vrijheden willen beschermen. Deze maatregelen worden volgens het kabinet enkel op basis van wetenschappelijk advies genomen en we vertrouwen op die beleidsafweging.

Als het echter om het invoeren van een contactonderzoek-app gaat, ontbreekt niet alleen een wetenschappelijke basis, maar zelfs een heldere probleemomschrijving. Doordat de focus van zowel het ministerie als het maatschappelijk debat blijft hangen in technologische kwesties, wordt voorbijgegaan aan een veel urgentere vraag: wat is de impact van dit soort apps op onze maatschappij en de onderliggende (sociale) systemen?

Niet alleen is het onduidelijk of tijdens het onderzoeken van de inzet van apps dit soort fundamentele vragen zijn gesteld, er kleven ook talloze praktische bezwaren rond de inzet van dit soort apps. Zo is het onduidelijk hoe dit soort apps op een veilige manier in de samenleving geïntroduceerd kunnen worden en ook gegarandeerd weer uit onze samenleving zouden worden gehaald. Tot slot geeft het ministerie geen enkele waarborg voor de vrijwilligheid van de apps, of hoe zij zal voorkomen dat partijen zoals werkgevers, zorgverzekeraars of onderwijsinstellingen consequenties verbinden aan het al dan niet gebruik van de app.

Proces gehaast en chaotisch
Signalen van experts die de afgelopen dagen deelnamen aan een consultatie waarbij een grote lijst met ingediende voorstellen passeerden, waren zeer verontrustend. De enorme haast waarmee het proces werd ingestoken deed op allerlei manieren afbreuk aan een al wankel vertrouwen. De vooraf bepaalde agenda was onbespreekbaar en procesvragen tussendoor werden niet beantwoord. Heldere criteria ontbraken en er was geen tijd om deze af te stemmen waardoor de beoordelingen sterk uiteenliepen.

Geen waarborgen en geen draagvlak
Kortom: het ministerie heeft de maatschappelijke en technologische dimensies van het vraagstuk dat voorligt onvoldoende in beeld. Experts zijn niet in de gelegenheid geweest de vandaag gepresenteerde apps zorgvuldig te evalueren. Daarnaast heeft het proces tot grote onzekerheid geleid over de uitkomst en de lange-termijn inbedding en consequenties van de apps in de samenleving. De "Corona app" zal daardoor op voorhand niet het vertrouwen genieten dat nodig is. Het risico dat het invoeren van een contactonderzoek-app op korte termijn zal leiden tot schijnveiligheid, of zelfs tot meer risico, zeker voor de kwetstbaarste groepen, is groot.

Bits of Freedom en Platform Burgerrechten roepen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarom op een nieuw proces in te richten dat niet de technische mogelijkheden, maar maatschappelijk nut en noodzaak voorop stelt. Het ministerie moet onmiddellijk andere, minder invasieve wijzen om de crisis te bestrijden actief onderzoeken en prioriteren, zoals het (tijdelijk) aannemen van meer personeel voor het op grotere schaal uitvoeren van contactonderzoek of de inzet van mondkapjes. Mocht een technologische oplossing onderdeel zijn van een transitiestrategie, dan moeten de voorwaarden en aanbevelingen, zoals eerder opgesteld door experts en wetenschappers, de leidraad vormen voor de ontwikkeling en inbedding daarvan in de samenleving.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Evelyn Austin | Bits of Freedom
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.bitsoffreedom.nl/2020/04/17/burgerrechtenorganisaties-slaan-alarm-over-werkwijze-ministerie-volksgezondheid/
Originele titel: Burgerrechtenorganisaties slaan alarm over werkwijze Ministerie Volksgezondheid
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2020-04-17

Relevante artikelen ...

Uitvoering nieuwe wetten dwang in zorg nog te traag Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een rapportage over de twee wetten die in januari zijn ingevoerd Er zijn grote verschi... Management & beleid Wed, 02 Dec 2020, 16:04:48
Subsidieregeling zorgbonus bekendgemaakt NFU ondersteunt het ministerie van VWS bij de uitvoering van de bonusregeling Op 17 september 2020 is de definitieve Subsidieregeling bonus zorgprofe... Management & beleid Mon, 21 Sep 2020, 15:18:45
Aanpassen RIVM-richtlijn mondkapjes in ouderenzorg is een grof schandaal Ernstige aantasting van het vertrouwen van zorgpersoneel op de werkvloer in het RIVM Uit onderzoek van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat RIVM... Management & beleid Fri, 18 Sep 2020, 07:47:59
Ongekende daling aantal banen Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt In het tweede kwartaal van 2020 waren er 322 duizend banen minder dan een kwartaal... Management & beleid Fri, 14 Aug 2020, 05:56:27
Wijziging en verlenging NOW-regeling De NOW-regeling is een onderdeel van de steunmaatregelen van het kabinet Een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 jul... Management & beleid Mon, 25 May 2020, 10:31:15
Stel mensen in staat zich te beschermen thuis en in instellingen Deze crisis heeft grote impact, ook op de levens van mensen met een beperking of chronische ziekte Morgen (donderdag 26 maart) bespreekt de  Twe... Management & beleid Wed, 25 Mar 2020, 15:14:08