(advertentie)

Dat blijkt uit gegevens die de ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit

Ziekenhuizen schalen deze week de zorg opnieuw verder op. Dat blijkt uit gegevens die de ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het aantal beschikbare operatiekamers ligt nu op 68% van wat normaal in gebruik is. Vorige week was dat nog 65%. Ook geeft 77% van de ziekenhuizen aan weer deels of volledig reguliere planbare zorg te leveren. Vorige week was dat nog 61%.

Het aantal ziekenhuizen dat kritisch planbare zorg volledig kan leveren – de zorg die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen - stijgt licht, van 70 naar 71%. In de afgelopen week lag het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten konden uitschrijven naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken op 85% van wat we zouden verwachten zonder corona-uitbraak. In de week daarvoor was dat 86%. 

Ggz
Het aantal verwijzingen dat huisartsen hebben kunnen uitschrijven naar de geestelijke gezondheidszorg ligt iets boven de aantallen die we zouden verwachten zonder corona. We zien wel verschillen tussen diagnoses en tussen leeftijden. Zo ligt het aantal verwijzingen voor ouderen iets lager dan we zouden verwachten.

Scenario’s
Omdat we niet weten hoe de coronapandemie zich in Nederland ontwikkelt, bereiden we ons samen met onder meer het ministerie van VWS, de IGJ, LNAZ en LCPS voor op alle scenario’s. Aan de ene kant is dat een scenario met grote aantallen nieuwe coronapatiënten met grote gevolgen voor de gehele breedte van de Nederlandse zorg. Daarvoor brengen we samen met het LNAZ, het LCPS en de GGD GHOR in kaart welke data nodig zijn om bij zeer grote Covid-druk de goede keuzes te kunnen maken over de inzet van zorgcapaciteit en vervolgens te zorgen dat deze dataverzameling plaatsvindt.

Zorgbemiddeling
Maar we houden ook rekening met een scenario dat er juist weer meer ruimte komt voor de reguliere zorg. We kijken voortdurend met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het Landelijk Netwerk Acute Zorg hoe we de data in Zorgbeeld kunnen uitbreiden op basis van de noodzaak en de behoefte daartoe. Zo willen we dat ziekenhuizen en zelfstandige klinieken de actuele wachttijden delen voor een aantal veelvoorkomende planbare behandelingen, zoals heupvervangingen, borstreconstructies of liesbreukoperaties. Mensen die zorg nodig hebben weten zo waar ze terecht kunnen en kunnen contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor bemiddeling.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/02/11/ziekenhuizen-melden-opnieuw-opschaling-reguliere-zorg
Originele titel: Ziekenhuizen melden opnieuw opschaling reguliere zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-02-12

Relevante artikelen ...

Ruimte om dure apotheekbereiding apart te declareren Het gaat om bereidingen waarbij de (ziekenhuis)apotheek zelf vanuit grondstoffen een geneesmiddel bereidt De Nederlandse Zorgautoriteit maakt het per... Anders Sun, 20 Sep 2020, 17:59:56
Landelijke dekking van zorg ter bevordering van een gezonde leefstijl nodig GLI-programma’s die door het RIVM erkend zijn, worden vanaf 1 januari 2019 vanuit de basisverzekering vergoed Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI... Anders Mon, 22 Jun 2020, 15:08:02
613 signalen over zorgfraude bij informatieknooppunt IKZ De signalen gaan over 526 zorgaanbieders Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn vorig jaar 613 signalen over zorgfraude verzameld door 8 ... Anders Fri, 19 Jun 2020, 10:13:11
Ambitieuze zorgverzekeraar koerst af op rookvrij Nederland Rookpreventie voor verzekerden Als zorgverzekeraar met de missie om de leefkracht van ieder mens te versterken, bekrachtigt Menzis de ambitie voor ... Anders Fri, 29 May 2020, 05:51:04
Volgens monitor LCG voldoende midazolam in de markt De bewindsman geeft aan dat apothekers soms toch tekorten ervaren doordat zij het niet bij hun reguliere groothandel kunnen bestellen De monitor va... Anders Wed, 22 Apr 2020, 18:07:54
Informatievoorziening van zorgverzekeraars steeds beter Het is heel belangrijk dat mensen informatie over hun zorgverzekering goed kunnen vinden Mensen kunnen steeds beter informatie vinden op de website v... Anders Tue, 26 Nov 2019, 13:35:26