Een sterke ouder-kindrelatie is in de eerste duizend dagen van het kind van cruciaal belang

Het Erasmus MC Sophia lanceert ‘Connect2Grow’, een digitaal platform dat zwangere vrouwen en partners in kwetsbare situaties volgt tot het eerste levensjaar van hun kind. Ze krijgen zorg aangeboden die nodig is voor een sterke ouder-kindrelatie, het liefst al zo vroeg mogelijk in de zwangerschap.

Een sterke ouder-kindrelatie is in de eerste duizend dagen van het kind van cruciaal belang. De hersenen ontwikkelen zich in deze periode snel en ook wordt de levenslange gevoeligheid voor stress in deze periode bepaald. Kinderen leren dan belangrijke vaardigheden zoals zich veilig voelen, een relatie opbouwen, lopen en praten. Als ouders dan afgeleid zijn door persoonlijke problematiek, kan dat een negatief effect hebben op de ontwikkeling van het kind.

Connect2Grow brengt het hele spectrum voor zwangere vrouwen en hun partners in kwetsbare posities in kaart, zowel het medische als sociale domein. Het doel is hen al tijdens de zwangerschap te laten investeren in een band met het kind en alvast na te laten denken over hoe het zal zijn na de geboorte.

Hilmar Bijma, gynaecoloog Erasmus MC-Sophia en één van de initiatiefnemers van Connect2Grow: ‘In de eerste duizend dagen wordt een kind eigenlijk geprogrammeerd voor het leven. Het is voor de ontwikkeling belangrijk dat de ouder-kindrelatie goed is en dat hij in een veilige omgeving opgegroeid. Kwetsbare gezinnen moeten zichzelf vaak staande zien te houden en komen daardoor minder toe aan het opbouwen van een relatie met hun ongeboren kind. Met Connect2Grow brengen we dit in beeld en zetten we actief de juiste zorg op het juiste moment in.’

‘In de eerste duizend dagen wordt een kind eigenlijk geprogrammeerd voor het leven’

Rotterdamse zorgverleners
Zwangere vrouwen en hun partners kunnen via diverse zorginstellingen aangemeld worden voor het digitale platform van Connect2Grow. Vanuit hier kan het multidisciplinaire team van Rotterdamse zorgverleners met elkaar en met het gezin informatie uitwisselen en de gewenste aanpak bepalen. Aan de hand van digitale en fysieke contactmomenten en vragenlijsten worden de vrouwen en hun partners gevolgd en ondersteund tot het eerste levensjaar van het kind.

Mijke Lambregtse kinder- jeugdpsychiater Erasmus MC licht toe dat deze aanpak uniek is: ’10 tot 15 procent van de zwangeren in Nederland heeft een psychiatrische aandoening. In Rotterdam worden veel kinderen in armoede geboren, wat vaak gepaard gaat met veel stress bij de ouders. Wij richten ons vooral op deze groep, omdat die niet altijd goed in beeld is. Wij zijn de enigen in Nederland die vanuit kinder- en jeugdpsychiatrie al tijdens de zwangerschap hulp bieden in het vormgeven van ouderschap. Dit moet uiteindelijk de zorg in de rest van het leven van een kind verminderen of voorkomen.’

Pilot
Voorafgaand aan de lancering van Connect2Grow hebben twintig gezinnen deelgenomen aan een pilot in het Erasmus MC-Sophia. De belangrijkste bevindingen is dat zwangere vrouwen en hun partners meer vertrouwens in de zorg krijgen door Connect2Grow, vooral omdat het één centraal punt is waaruit hun zorg gemonitord en geëvalueerd wordt.

Samenwerking
Connnect2Grow is een samenwerking tussen de Afdelingen Verloskunde en Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de gemeente Rotterdam en het digitaal platform is samen ontwikkeld met MijnKind.online.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Erasmus MC / Jochem van Laar
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Erasmus MC
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Digitaal platform versterkt ouder-kindrelatie al tijdens zwangerschap
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 15 mrt 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!