Achterstand op kansen in de samenleving

Tot nu toe werd aangenomen dat gezondheid een rol speelt bij het succesvol afronden van de inburgering door statushouders. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  toont nu met onderzoek aan dat dit verband er inderdaad is. Syrische statushouders met een slecht ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen en beperkingen in het dagelijks functioneren hebben minder kans om het inburgeringsexamen te halen. Dit geldt ook voor statushouders die vanwege psychische problemen contact hebben gezocht met een psycholoog of psychiater.

Achterstand op kansen in de samenleving
Het onderzoek laat ook zien dat mensen met langdurige aandoeningen en beperkingen vaker ontheffing krijgen van de inburgeringsplicht. Een nadeel hiervan is dat hiermee ook de taallessen stoppen, waardoor statushouders qua kansen in de samenleving nog meer op achterstand komen te staan. 

Onderdeel van een bredere studie, samen met andere partners
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft de afgelopen 5 jaar meerdere onderzoeken gedaan naar de gezondheid van statushouders. Deze onderzoeken maken onderdeel uit van een bredere studie naar de positie en leefsituatie van statushouders die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen. Naast het RIVM zijn hierbij ook andere partners betrokken: het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP Sociaal en Cultureel Planbureau ), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek ). Zij publiceren gezamenlijk het rapport “Met beleid van start”

Belangrijk aandachtspunt in nieuw inburgeringsstelsel
De bevindingen in dit rapport zijn van belang voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat naar verwachting in 2022 van kracht wordt. Deze nieuwe wet moet voor meer begeleiding op maat zorgen van statushouders bij hun inburgeringstraject. Het onderzoek van het RIVM laat zien dat gezondheid een van de aandachtspunten zou moeten worden in dit maatwerk. 

Zie ook
Nieuwsbericht SCP: Beleid belangrijke factor goede integratie statushouders

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/gezondheid-van-invloed-op-afronden-inburgering
Originele titel: Gezondheid van invloed op afronden inburgering
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-04-12

Relevante artikelen ...

Te weinig aandacht voor psychische gezondheid van statushouders Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het tekort aan gespecialiseerde zorg die is afgestemd op de cultuur en achtergrond Hoewel de lichamelijke gez... Anders Thu, 09 Sep 2021, 13:21:10
Vaccinatiecijfers per gemeente beschikbaar De cijfers worden vanaf nu wekelijks als open data via de website van het RIVM gepubliceerd Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu&nb... Anders Wed, 08 Sep 2021, 18:07:38
Vaccins zijn zeer effectief Ook bij de deltavariant zijn de vaccins zeer effectief tegen ziekenhuis- en IC-opname Coronavaccins werken goed om te voorkomen dat mensen door COVID... Anders Fri, 27 Aug 2021, 20:11:57
Meldingen van bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma 2020 Er zijn net als in voorgaande jaren geen nieuwe verontrustende bijwerkingen gevonden Bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwe... Anders Wed, 21 Jul 2021, 17:32:05
Stijging van het welbevinden De versoepelingen leiden tot meer sociale contacten en meer drukte Nu de besmettingen de afgelopen tijd afnemen en diverse maatregelen zijn opgeheven... Anders Fri, 02 Jul 2021, 13:36:25
Voor het tweede jaar toename vaccinatiegraad Dat staat in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020 Opnieuw is het aandeel kinderen toegenomen, dat de va... Anders Thu, 01 Jul 2021, 12:03:29