(advertentie)

Achterstand op kansen in de samenleving

Tot nu toe werd aangenomen dat gezondheid een rol speelt bij het succesvol afronden van de inburgering door statushouders. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  toont nu met onderzoek aan dat dit verband er inderdaad is. Syrische statushouders met een slecht ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen en beperkingen in het dagelijks functioneren hebben minder kans om het inburgeringsexamen te halen. Dit geldt ook voor statushouders die vanwege psychische problemen contact hebben gezocht met een psycholoog of psychiater.

Achterstand op kansen in de samenleving
Het onderzoek laat ook zien dat mensen met langdurige aandoeningen en beperkingen vaker ontheffing krijgen van de inburgeringsplicht. Een nadeel hiervan is dat hiermee ook de taallessen stoppen, waardoor statushouders qua kansen in de samenleving nog meer op achterstand komen te staan. 

Onderdeel van een bredere studie, samen met andere partners
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft de afgelopen 5 jaar meerdere onderzoeken gedaan naar de gezondheid van statushouders. Deze onderzoeken maken onderdeel uit van een bredere studie naar de positie en leefsituatie van statushouders die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen. Naast het RIVM zijn hierbij ook andere partners betrokken: het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP Sociaal en Cultureel Planbureau ), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek ). Zij publiceren gezamenlijk het rapport “Met beleid van start”

Belangrijk aandachtspunt in nieuw inburgeringsstelsel
De bevindingen in dit rapport zijn van belang voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat naar verwachting in 2022 van kracht wordt. Deze nieuwe wet moet voor meer begeleiding op maat zorgen van statushouders bij hun inburgeringstraject. Het onderzoek van het RIVM laat zien dat gezondheid een van de aandachtspunten zou moeten worden in dit maatwerk. 

Zie ook
Nieuwsbericht SCP: Beleid belangrijke factor goede integratie statushouders

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/gezondheid-van-invloed-op-afronden-inburgering
Originele titel: Gezondheid van invloed op afronden inburgering
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-04-12

Relevante artikelen ...

Kinderen worden vaker door een teek in hoofd en nek gebeten Het tekenseizoen is weer begonnen: controleer jezelf en meld tekenbeten op Tekenradar.nl Voor het eerst is via Tekenradar.nl onderzoek gedaan naar wa... Anders Mon, 19 Apr 2021, 18:13:59
Naleving bezoekersregeling neemt af Mensen geven aan het naleven van deze bezoekersmaatregel erg moeilijk te vinden ten opzichte van de eerdere 2 bezoekers per dag Er lijkt breed draagv... Anders Sun, 11 Apr 2021, 06:10:39
Afstand houden helpt! Dat blijkt uit onderzoek onder deelnemers aan de PIENTER Corona studie tijdens de eerste coronagolf Mensen die zich houden aan het advies om 1,5 mete... Anders Sun, 11 Apr 2021, 06:01:13
Geen veranderingen coronamaatregelen Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 20 april De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensiv... Anders Tue, 23 Mar 2021, 18:37:38
Zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning uitgenodigd voor coronavaccinatie Zorgmedewerkers van 65 jaar en ouder of met specifieke medische aandoeningen worden gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer Vanaf dinsdag 2 m... Anders Wed, 03 Mar 2021, 06:23:18
RIVM werkt in Europees verband samen aan de invoering van voedselkeuzelogo Nutri-Score De Nutri-Score is een kleurgecodeerd voedselkeuzelogo, ontwikkeld in Frankrijk Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Spanje en Zwitserl... Anders Mon, 15 Feb 2021, 15:25:07