Gemeenten en regio’s kopen periodiek jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in

Kennisinstituut Movisie heeft, in opdracht van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, een handreiking ‘Kwaliteitskaders en -standaarden bij inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning’ opgesteld. Daarnaast worden in een reeks van drie praktijkvoorbeelden ook kwaliteitscriteria in gepubliceerde inkoopdocumenten gedeeld. Gemeenten kunnen de handreiking en praktijkvoorbeelden gebruiken als ondersteuning bij het opstellen van kwaliteitscriteria in inkoop. Het biedt aanbieders en gemeenten kansen voor uniformering van kwaliteitseisen voor hulp aan cliënten en op verlaging van administratieve lasten. De handreiking en het eerste praktijkvoorbeeld zijn vanaf nu beschikbaar op www.inkoopsociaaldomein.nl

Gemeenten en regio’s kopen periodiek jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in. De gebruikte inkoopdocumenten zijn openbaar. Elke gemeente of regio kan bekijken op welke manier inkoopcriteria worden beschreven. Echter, dit kost veel tijd. Deze openbare documenten bevatten wel een schat aan informatie, ook voor aanbieders. Dit heeft het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein doen besluiten om aan Movisie te vragen een handreiking met bestaande kwaliteitskaders en – standaarden op te stellen, vergezeld door interessante praktijkvoorbeelden uit de inkooppraktijk. 

Met dit materiaal worden gemeenten geholpen om kwaliteitscriteria op te stellen die de transformatie en gepaste hulp aan cliënten helen realiseren. Daarnaast kunnen de handreiking en de praktijkvoorbeelden helpen om de administratieve lasten bij inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, terug te dringen. De handreiking en praktijkvoorbeelden zijn geschikt voor gemeentelijke professionals werkzaam op het gebied van inkoop en aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Ook aanbieders kunnen er hun voordeel mee doen, doordat het inzicht biedt in inkoopdocumenten die gemeenten gebruiken. Movisie heeft met medewerking van het Nederlands Jeugdinstituut, gedurende het project concept resultaten voorgelegd aan- en besproken met een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, aanbieders en brancheorganisaties.

De handreiking ‘Kwaliteitskaders en –standaarden bij inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning’
Movisie heeft na een verkenning en in overleg met de begeleidingscommissie 15 kwaliteitskaders, -standaarden en ook ‘wat werkt’ dossiers geselecteerd, die zijn ontsloten voor gebruik in inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De handreiking bevat kwaliteitskaders die gebruikt worden als toetsingskader van de organisatie of die zich richten op professionals. Ook zijn drie kwaliteits- en kennisdocumenten gebaseerd op wetenschappelijke kennis over armoede en schulden, integraal werken en cliëntenparticipatie toegevoegd. De kwaliteitskaders en – criteria worden volgens een vaste indeling behandeld. Dit komt de leesbaarheid en vindbaarheid ten goede.

Kwaliteitspassages in inkoopdocumenten van gemeenten
Movisie heeft inkoopdocumenten doorgenomen om zo drie interessante praktijkvoorbeelden te selecteren en te beschrijven. Zij zijn bij de selectie geholpen door het onderzoeksbureau PPRC, dat landelijk inkoopdocumenten heeft verzameld voor de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018, 2019 en 2020 en deze beschikbaar stelde. Bij de selectie werd steeds gekozen voor inkoopprocedures waarin kwaliteit een onderscheidend criterium was binnen de selectie- of gunningscriteria.

De drie praktijkvoorbeelden worden periodiek gepubliceerd. Een praktijkvoorbeeld bestaat uit een interview met de betreffende gemeente of regio en een aanbieder, een overzicht van de kwaliteitspassages in het inkoopdocument en een link naar het gepubliceerde bronmateriaal.
Er komen kwaliteitspassages beschikbaar van drie ondersteuningsvormen, namelijk Individuele ambulante jeugdhulp, Residentiële zorg (jeugdhulp/gezinshuizen) en Dagbesteding (groep/collectieve voorziening - Wmo). Voor de laatstgenoemde is een praktijkverhaal met bijbehorende passages nu al beschikbaar.

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein
Om het inkoopproces te verbeteren ten behoeve van de cliënt, werken gemeenten, (zorg)aanbieders en het Rijk samen in het ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Het gaat daarbij niet alleen over hoe de inkoop technisch vorm moet krijgen (kennis en informatie beschikbaar maken), maar juist ook over hoe partnerschap tussen gemeenten en aanbieders kan ontstaan (betere samenwerking). Daarnaast bekijkt het programma hoe ruimte ontstaat voor beleidsvrijheid zonder onnodige administratieve lasten (meer standaardisatie) en hoe inkoop bijdraagt aan de transformatie (door dit onderdeel te laten zijn van een continu leer- en verbeterproces).

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: VWS / Kitty Walter
Fotograaf of fotobureau: : VWS
Bron bij dit artikel: : VWS
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
Originele titel: Handreiking Kwaliteitskaders- en standaarden inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-10-06

Relevante artikelen ...

In drie jaar tijd bijna 40.000 deelnemers gecombineerde Leefstijlinterventie Een Gecombineerde Leefstijlinterventie is een programma dat mensen begeleiding en advies geeft over gezonde voeding, gezonde eetgewoontes en gezond be... Anders Mon, 20 Jun 2022, 14:46:35
Ten tijde van de coronacrisis waren zorg en participatie erg belangrijk De druk op de zorg vanwege corona lijkt voor de meeste mensen met een chronische aandoening geen grote gevolgen te hebben gehad Het jaaroverzicht van... Anders Wed, 16 Mar 2022, 15:25:58
Rol voor zorgverzekeraar bij het geven van zorgadvies In het Nederlandse zorgstelsel hebben zorgverzekeraars een positie waarin ze over informatie beschikken van zowel verzekerden als zorgaanbieders De h... Anders Tue, 08 Mar 2022, 13:40:48
Verzekeraars moeten zich meer onderscheiden op basis van dienstverlening Ze moeten minder concurreren op premie en meer het verschil maken via de zorginkoop Het gedrag van zorgverzekeraars op de polismarkt laat een gemengd... Anders Wed, 13 Oct 2021, 15:18:36
Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland gewonnen door de Gemeente Stein De gemeente vertaalt de ambities ook naar daden, op alle domeinen zijn ze bezig met de realisatie van toegankelijkheid De gemeente Stein is uitgeroep... Anders Thu, 07 Oct 2021, 14:55:33
Heb je zin? Vind je het lekker? Vond je het fijn? Campagne tegen ongewenst gedrag van start gegaan Heb je zin? Vind je het lekker? Vond je het fijn? Het zijn belangrijke vragen waarmee jongeren voor,... Anders Mon, 30 Aug 2021, 06:23:07

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com