Verklaring niet te geven op korte termijn, langer monitoren noodzakelijk

De laatste jaren is er een langzaam stijgende trend te zien van mensen die de huidziekte schurft oplopen. Het ging in 2014 nog om 100 gevallen per 100.000 inwoners. Dat nam toe tot 210 gevallen in 2019 en 260 gevallen in 2020. Dit signaleert het Nivel aan de hand van de jaarcijfers over aandoeningen die worden bijgehouden als onderdeel van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Naast deze cijfers op jaarbasis, waaruit de langzaam oplopende trend blijkt, houden we doorlopend bij met wat voor aandoeningen mensen bij hun huisarts komen. Op basis van deze surveillance signaleren we dat er in de afgelopen weken een flinke stijging is te zien van het aantal mensen dat vanwege schurft de huisarts bezocht.

Weekcijfers en jaarcijfers
Senior onderzoeker en projectleider Nivel-Surveillance Mariëtte Hooiveld benadrukt dat weekcijfers van verschillende weken niet zomaar bij elkaar kunnen worden opgeteld. "Bij de weekcijfers tellen we elke week hoeveel mensen bij de huisarts zijn geweest. Als mensen in twee achtereenvolgende weken bij de huisarts zijn gekomen dan tellen ze in beide weken mee, maar het gaat dan nog altijd om één en hetzelfde gezondheidsprobleem. Bij de jaarcijfers tellen we niet hoeveel huisartsbezoeken er zijn geweest vanwege een aandoening, maar hoeveel mensen de aandoening hebben gekregen." De actuele weekcijfers laten zien dat het aantal mensen dat bij de huisarts is geweest vanwege schurft plotseling veel hoger is dan gebruikelijk.

Verklaring niet te geven op korte termijn, langer monitoren noodzakelijk
Het Nivel kan de stijging op korte termijn, die de laatste weekcijfers aangeven, niet verklaren. Het Nivel heeft in dezen de signaleringsrol en doet daar niet direct nader onderzoek naar. Mocht de trend aanhouden, dan zal nader onderzoek zeker aan de orde zijn. 

Kijk hier voor meer informatie


 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/aantal-mensen-met-huidaandoening-schurft-loopt-de-laatste-jaren-langzaam-op
Originele titel: Aantal mensen met huidaandoening schurft loopt de laatste jaren langzaam op
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2021-11-29

Relevante artikelen ...

Verstrekken van ivermectine als coronamedicijn is ongewenst en schadelijk Dit stelt de KNMP De terhandstelling van het anti-schurftmiddel ivermectine als coronamedicijn door apothekers is ongewenst en schadelijk. Dit stel... Anders Mon, 27 Dec 2021, 13:26:22
Veiligheid van zorg in drukke coronatijd op peil gehouden Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder 800 zorgverleners Bijna anderhalf jaar na de uitbraak van corona vindt een ruime meerderheid van de zorg... Anders Wed, 10 Nov 2021, 10:02:10
Psychische en lichamelijke gezondheid bij gedetineerden zowel voor als na detentie slecht Oververtegenwoordiging van mensen met slechte gezondheid in penitentiaire inrichtingen Veel gedetineerden ervaren complexe gezondheidsproblemen; gemi... Anders Tue, 20 Jul 2021, 20:04:51
Valse vaccinatie-uitnodiging uit naam van RIVM in omloop Het RIVM benadrukt dat dit geen officieel bericht van het RIVM betreft Er is momenteel een nep e-mailbericht in omloop waarin mensen namens het RIVM ... Anders Sun, 11 Apr 2021, 05:50:54
Palliatieve zorg kan nog beter Kwaliteit van palliatieve zorg is goed, maar kan nog beter Zorgverleners vinden dat de palliatieve zorg die zij geven van hoge kwaliteit is. De zor... Anders Tue, 22 Dec 2020, 19:39:13
Zorgveld slaan handen ineen De druk op de zorg blijft toenemen door het hoge aantal Covid-besmettingen Het ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd om per regio inzichtelijk te ... Anders Fri, 23 Oct 2020, 17:37:01