De toename in het aantal deelnemers aan de GLI die het RIVM in juni 2021 al signaleerde zet door

In vijf maanden tijd is het aantal deelnemers aan de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) met ruim 10.000 personen toegenomen. Het gaat om de periode 31 maart 2021 (toen deden er 17.890 mensen mee) tot en met 31 augustus 2021, waar de teller op 28.100 deelnemers stond. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar de ontwikkeling van de gecombineerde leefstijlinterventie sinds 2019.

De toename in het aantal deelnemers aan de GLI die het RIVM in juni 2021 al signaleerde zet door. De dip in aantal nieuwe aanmeldingen die in het eerste coronajaar 2020 zichtbaar was is nu dus voorbij.

Declaraties nemen ook toe
Ook het aantal declaraties en het gedeclareerde bedrag namen sterk toe (respectievelijk 79% en 83% in vijf maanden tijd). Dat wordt voor een deel verklaard door de toename in het aantal deelnemers, maar ook doordat declaratiegegevens van eerder gestarte deelnemers steeds completer worden. 

Verschil in leeftijd en sociaaleconomische status tussen GLI programma’s
Deelnemers zijn gemiddeld 51 jaar oud als ze starten met de GLI. De variatie in sociaaleconomische status van GLI-deelnemers is ongeveer gelijk aan de variatie in sociaaleconomische status in Nederland. Deelnemers aan de Beweegkuur zijn wat jonger en hebben vaker een lagere sociaaleconomische status vergeleken met deelnemers aan de andere GLI programma’s. 

Aantal deelnemers iets lager dan in 2018 voorspeld  
In 2018 heeft het RIVM een voorspelling gemaakt van het aantal deelnemers aan de GLI. De verwachting was dat jaarlijks ongeveer 23.000 personen zouden beginnen met een GLI programma. Voor het eerste jaar en het tweede jaar werden minder deelnemers verwacht: ongeveer 12.000 personen in 2019 en 18.000 personen in 2020.  Uit de GLI-monitor komt naar voren dat in 2019 63% van het aantal verwachte deelnemers daadwerkelijk deelnam aan de GLI en 52% in coronajaar 2020. In 2021 komt de deelname naar verwachting hoger uit: op 73% van het aantal van 23.000 deelnemers dat voor 2021 verwacht werd. Met de recente sterke toename in het aantal deelnemers zou de uitvoering van de GLI in 2022 uit kunnen komen zoals in 2018 werd voorzien. 

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) volgt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de ontwikkelingen van de GLI en brengt twee keer per jaar gegevens uit de GLI-monitor naar buiten. 

Gecombineerde leefstijlinterventie 2021: de groei in aantal deelnemers zet doorTags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: De groei van het aantal deelnemers aan de gecombineerde leefstijlinterventie zet door
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 16 dec 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!