(advertentie)

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Barometer Solidariteit van het Nivel

De meeste mensen in Nederland (78% van de bevolking) geven aan bereid te zijn om te betalen voor zorgbehandelingen waar men zelf geen gebruik van maakt, maar anderen wel. De betalingsbereidheid is licht toegenomen tussen 2013 en 2021. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Barometer Solidariteit van het Nivel.

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Mensen betalen mee aan de zorgkosten van henzelf en anderen, onder andere via de premie voor de zorgverzekering. Aan de hand van de ‘Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel’ meet het Nivel sinds 2013 om het jaar de solidariteit. Hierin vragen we de bevolking in Nederland naar de bereidheid om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen. Ook onderzoeken we hoe mensen de solidariteit van anderen inschatten.

Verwachte solidariteit van anderen niet veranderd
De bereidheid om te betalen voor de zorg van anderen is licht toegenomen van 73% in 2013 naar 78% in 2021. De verwachte solidariteit van anderen is door de jaren heen niet veranderd. In 2021 verwacht 61% van de Nederlandse bevolking dat anderen bereid zijn om te betalen voor zorgbehandelingen van anderen, tegenover 60% in 2013. 

Zelf kiezen welke resultaten van de Barometer Solidariteit u wil zien
Op de pagina Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel staan dynamische grafieken waar u zelf groepen (zoals leeftijd en inkomen) kunt selecteren waarover u de resultaten wilt zien. Ook kunt u hier de solidariteit voor specifieke groepen (bijvoorbeeld jongeren en ouderen) bekijken.

Het onderzoek
De ‘Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel’ geeft de solidariteit van burgers weer door de betalingsbereidheid voor de zorg te meten onder de algemene bevolking in Nederland. De vragen over solidariteit worden sinds 2013 om het jaar voorgelegd aan een steekproef van 1.500 panelleden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. De respons varieerde van 42% in 2015 tot 56% in 2021.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/solidariteit-nederland-meer-mensen-bereid-om-te-betalen-voor-zorgbehandelingen-van-anderen
Originele titel: Solidariteit in Nederland: meer mensen bereid om te betalen voor zorgbehandelingen van anderen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-01-20

Relevante artikelen ...

Op dit moment zijn er voldoende opleidingsplaatsen voor optometristen Dit blijkt uit de capaciteitsraming voor optometristen Als het aantal studenten dat begint met de opleiding optometrie gelijk blijft, zal het aantal ... Anders Thu, 08 Sep 2022, 12:49:50
Ook tijdens de coronapandemie werd Thuisarts.nl steeds vaker bezocht Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), UMC Groningen, Radboud UMC en Maastricht UMC+ ... Anders Mon, 04 Jul 2022, 14:11:27
Weinig gebruik gemaakt van medische noodzaak op een recept 'Medische noodzaak' op een recept betekent dat een arts het op medische gronden noodzakelijk vindt om een bepaald merk van een middel voor te schrijve... Anders Mon, 23 May 2022, 15:41:44
Toename waterpokken in Nederland Deze toename van waterpokken bij kinderen is een mogelijk inhaaleffect na de coronajaren Sinds begin 2022 is er sprake van een toename van waterpokke... Anders Fri, 13 May 2022, 10:57:23
Rol voor zorgverzekeraar bij het geven van zorgadvies In het Nederlandse zorgstelsel hebben zorgverzekeraars een positie waarin ze over informatie beschikken van zowel verzekerden als zorgaanbieders De h... Anders Tue, 08 Mar 2022, 13:40:48
Meer mensen met huidaandoening schurft Verklaring niet te geven op korte termijn, langer monitoren noodzakelijk De laatste jaren is er een langzaam stijgende trend te zien van mensen die d... Anders Mon, 29 Nov 2021, 19:41:02

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com