Dit blijkt uit het jaarlijkse Onderzoek Beleving Woonomgeving

12,9% van de Nederlanders vanaf 16 jaar (ruim 1,8 miljoen mensen) had in 2020 ‘ernstige hinder’ van verkeersgeluid rond de eigen woning. Ook bij de vorige meting (2019) zorgde wegverkeer voor de meeste ernstige geluidshinder thuis. In 2019 ervaarde 10,4% van de Nederlanders ernstige verkeershinder. Uitgesplitst naar soort verkeer bleken ook in 2020 ‘(cross)motor(fietsen)’ en ‘brommers-scooters’ relatief de meeste ernstige geluidshinder te veroorzaken. Dit blijkt uit het jaarlijkse Onderzoek Beleving Woonomgeving , uitgevoerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het RIVM onderzocht niet waarom de overlast door verkeer veranderde. Een mogelijke verklaring is dat mensen door de COVID-19 maatregelen vaker thuis waren. 

Minder last van snelwegen, treinen en vliegtuigen
In 2020 ervaarden mensen ook meer ernstige geluidshinder door ‘buren’ (10% versus 8,8% in 2019) en ‘bouw- en sloopwerkzaamheden’ (7,8% versus 5,7% in 2019). Op vragen over slaapverstoring gaven mensen aan dat buren hiervan de belangrijkste oorzaak waren: 7% van de Nederlanders zegt door buren ‘ernstig’ verstoord te zijn in de slaap (in 2019: 5%). Van andere geluidsbronnen, zoals snelwegen, vlieg- en railverkeer, was in 2020 juist minder hinder.  

Meer zorgen over wonen in drukke straat
Net als in 2019 zijn Nederlanders in de buurt van risicovolle bedrijven/industrie het meest bezorgd over hun veiligheid blijkt uit ons onderzoek. 12,6% maakt zich zorgen (in 2019: 12,5%). Voor de meeste andere activiteiten in hun buurt maken mensen zich net zoveel zorgen als in 2019. Uitzondering is het ‘wonen in een drukke straat’: 10,6% is bezorgd over de eigen veiligheid (in 2019: 8,5%). De bezorgdheid over hoogspanningslijnen en antennes voor mobiele telefonie daalde in 2020 ten opzichte van 2019.

Gezondheid: meeste ernstige zorgen over luchtkwaliteit rond huis
Net als in 2019 maakten Nederlanders zich vooral zorgen over de gezondheidsgevolgen van de luchtkwaliteit rond hun huis: 12,6% (in 2019: 12,8%). Ook over de gezondheidseffecten van het ‘geluid rond het huis’ maken meer mensen zich ernstig zorgen: 10,2% (in 2019: 8,2%). 

Geurhinder
Wat geurhinder betreft zijn ‘buren’ in 2020 de belangrijkste bron van overlast zo geven de onderzochten aan. 5,8% (in 2019: 4,3%) van de Nederlanders ervaart ‘ernstige hinder’ van geur die afkomstig is van ‘buren’. Van ‘barbecue en vuurkorven’ ervaart  5,6% ernstige hinder (in 2019: 5%). De ervaren hinder door ‘open haard en allesbrander’ daalde van 5,4% (2019) naar 4,7% in 2020. 

Iets minder Nederlanders zijn ‘zeer tevreden’ over hun buurt
In 2019 zei 69% van de bevraagden ‘zeer tevreden’ te zijn over hun buurt, maar in 2020 daalde dat naar 65,2%. Tegelijkertijd daalde ook het aantal Nederlanders dat ‘ontevreden’ was naar 11% (in 2019: 11,8%). In 2020 vond 15,3% dat de ‘kwaliteit van de buurt’ vooruit is gegaan (in 2019: 13,5%). Het aantal mensen dat van mening is dat de buurt achteruit is gegaan is in 2020 ongeveer gelijk gebleven. De meeste bewoners (70%) verwachten dat de buurt het komende jaar niet voor- of achteruit gaat. 

Onderzoek Beleving Woonomgeving 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat sinds 1977 onderzoeken hoe mensen hun woonomgeving ervaren. Sinds 2003 voert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dit onderzoek uit. Het onderzoek brengt in kaart hoe bewoners geluid, trillingen, geur en veiligheid in de woonomgeving ervaren. In 2020 namen bijna 2300 inwoners van Nederland van 16 jaar en ouder deel aan deze inventarisatie. 

Rapport
Ernstige hinder en slaapverstoring in Nederland – Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2020. Hinder in tijden van corona

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/onderzoek-beleving-woonomgeving-2020-wegverkeer-blijft-grootste-bron-ernstige-geluidshinder
Originele titel: Onderzoek Beleving Woonomgeving 2020: wegverkeer blijft grootste bron ernstige geluidshinder
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-02-15


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com