Tijdige opsporing van ziekten kan gezondheidscomplicaties en kosten voorkomen 

Het consortium ORANGEHealth.NL onder leiding van ACTA Amsterdam ontvangt ruim 1,8 miljoen euro vanuit de Topsector Life Science & Health. Zij gaan mondzorg en mondgezondheid voor ouderen in Nederland verbeteren, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen, preventie, de juiste zorg op de juiste plek, en samenwerking tussen hulpverleners. Het Radboudumc is partner en onderzoekt de link tussen mondgezondheid en algehele gezondheid, en de ontwikkeling van sensoren in de mond.

ORANGEHealth.NL krijgt de subsidie voor hun eerste grote gezamenlijke project ORANGEFORCE. Hierin werken meer dan vijftig tandarts- en mondzorgpraktijken samen met huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn, onderzoekers en bedrijven. Het project richt zich op effectievere communicatie tussen de partijen en de ontwikkeling van ondersteunende technologie en diagnostiek voor ouderen die meer risico lopen op ziekten, zowel in de mond als in de rest van het lichaam. Tijdige opsporing van ziekten kan gezondheidscomplicaties en kosten voorkomen of verminderen en de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren.

Schat aan informatie
“ORANGEFORCE is een belangrijke stap in de samenwerking tussen de mondzorgdisciplines, bedrijven en de eerstelijnszorg,” aldus Willem Fokkema, projectdirecteur van ORANGEHealth. “Een gezonde mond is een belangrijke voorwaarde voor algehele gezondheid. Bij afwijkingen is het belangrijk dat de mondzorgprofessional dit kan delen met de eerstelijnszorg en omgekeerd. Dat hebben we in Nederland nog niet structureel georganiseerd. Er ligt een schat aan informatie over gezondheid en ziekte in de mond, bijvoorbeeld in speeksel, en daar doen we nu nog te weinig mee.”

Link tussen tandarts en huisarts
Het Radboudumc is intensief betrokken bij de opzet van het consortium en het project ORANGE-FORCE. Zo leidt Marie-Charlotte Huysmans, hoogleraar Cariologie en Endodontologie, het onderzoek waarin zij met collega’s mondgezondheidsdata verzamelt en linkt aan de algehele gezondheid. Huysmans: “We gaan de elektronische patiëntendossiers van tandartsen en van huisartsen combineren. Is wat we vinden bij de tandarts ook relevant voor de huisarts, en andersom? Daarbij kijken we in eerste instantie naar gebruik van meerdere medicijnen tegelijkertijd, diabetes en de algehele gezondheid.”

Minisensor in de mond
Daarnaast doen hoogleraar Bas Loomans en Frank Walboomers onderzoek naar metingen in de mond. Zij ontwikkelen samen met een bedrijf hele kleine sensoren die ze aan een tand vastplakken. Loomans: “Die sensoren verzamelen data over bijvoorbeeld de zuurgraad of de concentratie suiker in het speeksel. De data gaan draadloos naar een smartwatch of mobiele telefoon en zowel de patiënt als de mondzorgdeskundige krijgen zo informatie over de toestand en eventuele problemen in de mond. Die informatie geeft inzicht en helpt zo gaatjes en slijtage te voorkomen.”

Gezonde mond
Het consortium ORANGEHealth is opgericht door de opleidingen voor tandheelkunde en mondzorgkunde van Nederland: ACTA Amsterdam, Radboudumc Nijmegen, UMCG Groningen, Inholland Amsterdam, HAN Arnhem/Nijmegen, Hogeschool Utrecht en Hanze Hogeschool Groningen. Zij werken samen met publieke en private partijen aan verbetering van de mondgezondheid van ouderen in Nederland.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Radboudumc
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Radboudumc
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Subsidie voor landelijke verbetering van mondgezondheid bij ouderen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 28 feb 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!