(advertentie)

In deze ‘Pakketsluisperiode’ hebben patiënten geen toegang tot het geneesmiddel

Nieuwe geneesmiddelen komen vaak zonder belemmeringen in het verzekerde basispakket. Bij extreem dure, nieuwe geneesmiddelen gaat dit anders. De minister van VWS plaatst de geneesmiddelen eerst in een ‘Pakketsluis’ om deze te beoordelen en om over de prijs te onderhandelen. In deze ‘Pakketsluisperiode’ hebben patiënten geen toegang tot het geneesmiddel. Ze moeten langer wachten op een nieuwe behandeling. Is dat wel eerlijk?

Op maandag 27 juni 2022 organiseerde het UMC Utrecht de online publiekspresentatie ‘De Pakketsluis voor dure geneesmiddelen gezien vanuit solidariteit en rechtvaardigheid in de gezondheidszorg’. Onderzoekers Féline Scheijmans en Ghislaine van Thiel van het UMC Utrecht evalueerden de Pakketsluis vanuit de ethische principes van rechtvaardigheid en solidariteit. Ze lichtten de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport ‘De Pakketsluis voor dure geneesmiddelen – Een ethische evaluatie’ toe:

  • Vanuit ethisch perspectief bevindt de Pakketsluis zich in het spanningsveld tussen het belang van een solidair gezondheidszorgsysteem en de onderlinge solidariteit tussen individuen. Deze spanning wordt ervaren door patiënten, burgers, zorgverleners en beleidsmakers.
  • Bij het maken van lastige keuzes in dit spanningsveld is het van groot belang dat dit rechtvaardig gebeurt. Een rechtvaardige procedure kan een belangrijke rol spelen in het maatschappelijk draagvlak voor keuzen in de zorg.
  • In de Pakketsluis procedure komt de nadruk sterk te liggen op de kosteneffectiviteit van een behandeling uitgedrukt in QALY’s. Dit is een internationaal aanvaarde methode, die echter ook belangrijke beperkingen heeft. Dit kan leiden tot grenzen aan de zorg die onrechtvaardig zijn.
  • Het grote publiek vindt solidariteit in de gezondheidszorg belangrijk. Er is een zekere bereidheid om hoge kosten van geneesmiddelen te accepteren.
  • Zowel het algemene publiek als de partijen die nauw betrokken waren bij een Pakketsluis procedure zien de noodzaak om grenzen te stellen aan de zorg. De zorgvuldigheid en onafhankelijkheid van de beoordeling en de partijen bij de Pakketsluis wordt erkend en gewaardeerd.
  • Een belangrijk nadeel van de Pakketsluis is dat de pijn van het stellen van grenzen terechtkomt bij een kleine groep mensen die veelal in een kwetsbare positie zitten. De onzekerheid over de wachttijd en de uitkomst van de procedure berokkenen veel leed. Ook de betrokken zorgverleners raken in een moeilijke positie vanwege hun plicht om de medisch gezien beste zorg te bieden aan hun patiënten.
  • De Pakketsluis lost het probleem van hoge kosten niet op omdat de oorzaken elders liggen. Alternatieven voor kostenbeheersing naast de Pakketsluis moeten ook benut worden.

Deelnemers vanuit patiëntenorganisaties, wetenschappers, het verzekeringsveld, overheidsinstanties en andere belangstellenden woonden de presentatie bij. Enkele (ervarings-)deskundigen gaven vanuit verschillende perspectieven commentaar op de conclusies en aanbevelingen. Vervolgens was er ruimte voor dialoog tussen het publiek, de deskundigen en de onderzoekers.

Kijk de hele publiekspresentatie ‘De Pakketsluis voor dure geneesmiddelen gezien vanuit solidariteit en rechtvaardigheid in de gezondheidszorg’ hier terug. Of lees het achtergrondartikel van Ludo van der Pol over ‘Maak nieuw beleid rondom dure geneesmiddelen’.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: UMC Utrecht
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : UMC Utrecht
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.umcutrecht.nl/nieuws/de-pakketsluis-voor-dure-geneesmiddelen
Originele titel: De Pakketsluis voor dure geneesmiddelen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-06-29

Relevante artikelen ...

Apotheek.nl heeft medicijnteksten vertaald naar het Oekraïens Via een overzichtspagina op Apotheek.nl is direct te zien van welke geneesmiddelen een (gedeeltelijke) Oekraïense vertaling beschikbaar is Vanaf hede... Anders Fri, 15 Apr 2022, 05:37:53
Sterke afname gebruik H2-antagonisten in 2021 In 2021 nam het gebruik van cimetidine en famotidine langzaam toe, maar lag het nog altijd ver onder het niveau van 2019 Na de ranitidine-recall in o... Anders Thu, 20 Jan 2022, 16:26:13
Medicijnjournaal december 2021 wijst op de risico's van illegale geneesmiddelen Het Medicijnjournaal is een initiatief van Instituut Verantwoord Medicijngebruik Het medicijnjournaal van december besteedt onder andere aandacht a... Anders Mon, 27 Dec 2021, 14:30:47
Vaccinatie beschermt onvoldoende tegen rotavirus Vrijwel alle kinderen jonger dan 5 jaar lopen het rotavirus op Vaccinatie van zuigelingen met medische risicofactoren tegen acute darminfectie door... Anders Tue, 28 Sep 2021, 14:08:45
Leren leven met oorsuizen staat centraal in de behandeling Patiënten met oorsuizen (tinnitus) ervaren geluid zonder dat dit geluid er werkelijk is Om gek van te worden: 24 uur per dag een harde beltoon in je ... Anders Tue, 01 Jun 2021, 15:02:14
Informatie op voedseletiketten moet duidelijker De voedseletiketinformatie is voor mensen met een voedselallergie te ongemakkelijk Loop een willekeurige supermarkt binnen en je wordt overspoeld doo... Anders Mon, 22 Feb 2021, 15:05:24

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com