Het is mogelijk om gezondheidsrisico’s door microbiologische verontreiniging van het water te voorkomen of te beperken

Water en groen in steden en dorpen hebben veel positieve effecten op de volksgezondheid en de leefomgeving. Maar water kan ook risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Het RIVM introduceert daarom een online Waterkwaliteitscheck. 

De online Waterkwaliteitscheck is een nieuw instrument om de microbiologische risico’s van nieuwe en al aangelegde voorzieningen met water in de bebouwde omgeving in kaart te brengen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om fonteinen, pierenbadjes of waterspeelplaatsen. De waterkwaliteitscheck bestaat uit een vragenlijst en een rekenmodule. Het instrument geeft een beter inzicht in de gezondheidsrisico’s van water in de stad en geeft tegelijkertijd een advies hoe deze risico’s zijn te beperken. 

Verontreinigd water kan ziek maken
Water en groen in de stedelijke omgeving nodigen uit tot recreatie, ontspanning, beweging en ontmoeten en zorgen ook voor wateropvang, verkoeling en schaduw. Daarmee dragen ze bij aan de aanpassing van de leefomgeving aan klimaatverandering. Maar wanneer er in het water bepaalde virussen of bacteriën zitten, kunnen mensen ziek worden als ze met het water in contact komen. Het gaat dan meestal om milde, maar wel vervelende klachten, zoals zwemmersjeuk, diarree of oorontstekingen. Deze klachten gaan meestal vanzelf weer over. 

Gezondheidsrisico’s beperken 
Verontreiniging van water kan bijvoorbeeld ontstaan door hondenpoep, ongedierte, poep of plas van spelende kinderen, rondslingerend afval, of doordat het water in contact komt met rioolwater. Ook komt het regelmatig voor dat vogels de veroorzakers van de verontreiniging zijn. 

Het is mogelijk om gezondheidsrisico’s door microbiologische verontreiniging van het water te voorkomen of te beperken door bijvoorbeeld vooraf (soms eenvoudige) praktische aanpassingen aan het ontwerp aan te brengen, of door maatregelen te nemen bij de aanleg of het beheer van water in de stad. De Waterkwaliteitscheck helpt hierbij. Soms kunnen eenvoudige oplossingen al het verschil maken. Bijvoorbeeld een hek of omheining die ganzen tegenhoudt, kan al een enorme verbetering zijn.

De Waterkwaliteitscheck is bedoeld voor iedereen die bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van deze watervoorzieningen (ook wel ‘waterconcepten’ genoemd) is betrokken, zoals ontwerpers, lokale overheden of lokale initiatiefnemers, en publieke partijen, zoals waterschappen, omgevingsdiensten, provincies en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst ’en. 

Doe zelf de waterkwaliteitscheck op www.waterkwaliteitscheck.nl


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Nieuwe Waterkwaliteitscheck geeft beter inzicht in gezondheidsrisico’s van water in bebouwde omgeving
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 11 juli 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!