Mensen krijgen via het voedsel resten van verschillende gewasbeschermingsmiddelen binnen

De European Food Safety Authority (EFSA) en RIVM werken samen aan de berekeningen van gezondheidsrisico’s van het gelijktijdig binnenkrijgen van meerdere residuen van gewasbeschermingsmiddelen via voedsel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het rekenmodel MCRA (Monte Carlo Risk Assessment) dat is ontwikkeld door het RIVM en Biometris (onderdeel van Wageningen UR). Voor het uitvoeren van de berekeningen is het van belang dat de gegevens die nodig zijn voor deze berekening, op een gestructureerde wijze gekoppeld worden aan het rekenmodel. Dit staat beschreven in het rapport “Proposal for a data model for probabilistic cumulative dietary exposure assessments of pesticides in line with the MCRA software”, dat EFSA vandaag heeft gepubliceerd. 

Mensen krijgen via het voedsel resten van verschillende gewasbeschermingsmiddelen binnen. De werkzame stoffen in deze middelen kunnen op basis van mogelijke werking gegroepeerd worden: stoffen die effect kunnen hebben op een zelfde orgaanfunctie, zoals de productie van schildklierhormoon in de schildklier, worden opgeteld bij de innameschatting. EFSA wil gegevens uit voedselconsumptiepeilingen en gemeten concentraties van stoffen in voedingsmiddelen beschikbaar stellen in een database, die gekoppeld kan worden aan het rekenmodel.

Met het oog op veilig voedsel is het belangrijk om te weten welke gezondheidsrisico’s er kleven aan de blootstelling van meerdere resten van gewasbeschermingsmiddelen. De introductie van het rekenmodel voor Europese risicobeoordeling en het op gestructureerde wijze beschikbaar stellen van de benodigde gegevens, zijn belangrijke stappen op weg naar cumulatieve risicobeoordeling in Europa. Dit kan dan door alle lidstaten gebruikt worden.

Momenteel vinden er beoordelingen plaats met het model specifiek gericht op risico’s voor de schildklier en het zenuwstelsel. Deze worden naar verwachting eind van dit jaar gepubliceerd door EFSA. Later moet het rekenmodel ook toegepast gaan worden bij het berekenen van gezondheidsrisico’s voor andere organen. 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: EFSA gaat RIVM-model gebruiken bij berekening gezondheidsrisico’s van mengsels gewasbeschermingsmiddelen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 19 apr 2018

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!