Het RIVM kijkt elke 4 jaar, in opdracht van het ministerie van VWS, naar de ontwikkelingen in de volksgezondheid en zorg

De zorg in Nederland en onze gezondheid krijgen tot 2050 te maken met 3 grote opgaven. Dat blijkt uit de vooruitblik van het RIVM op de Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024 (VTV(Volksgezondheid Toekomst Verkenning)-2024). Dit zijn verbetering van de gezondheid van álle inwoners van Nederland,  het mogelijk maken van goede zorg en ondersteuning, en de impact van klimaat op gezondheid en leefomgeving.  

Een gezonde leefstijl, met voldoende beweging en gezonde voeding, is belangrijk voor de eerste opgave. Een flink deel van de inwoners van Nederland heeft geen gezonde leefstijl. Nu hebben veel mensen al overgewicht en in de toekomst worden dat er nog meer. De omstandigheden waarin sommige groepen wonen, werken en leven zorgen voor een slechtere gezondheid. Hoe dat zich uit, verschilt per situatie. Armoede heeft bijvoorbeeld andere gevolgen voor alleenstaande oudere mannen dan voor gezinnen met jonge kinderen. Bij beleid dat invloed heeft op die leefomstandigheden moet er dus aandacht zijn voor gezondheid, maar ook voor verschillende groepen.

Mogelijk maken goede zorg en ondersteuning
De tweede opgave is hoe goede zorg en ondersteuning mogelijk wordt gemaakt. De komende jaren stijgt de vraag naar zorg, vooral doordat steeds meer mensen heel oud worden. De zorgvragen worden ook ingewikkelder omdat mensen verschillende gezondheidsproblemen tegelijk hebben. Bovendien groeit ook het tekort aan professionals en mantelzorgers. Het is daarom noodzakelijk om te bepalen wat goede zorg inhoudt, en of we dat in de toekomst op een andere manier kunnen leveren dan nu. Een belangrijke vraag daarbij is wat kwaliteit van leven voor mensen betekent.

Verbeteren gezondheid met leefomgeving
De derde opgave is klimaatverandering en wat dit betekent voor de gezondheid en leefomgeving van mensen. Klimaatverandering heeft invloed op gezondheid, bijvoorbeeld door hittestress en door overstromingen die gevaar kunnen opleveren voor mensen. Tegelijkertijd is gebleken dat aanpassingen in de leefomgeving aan klimaatveranderingen ook kansen kunnen bieden voor gezondheid. Het inrichten van koele plekken met groen en water kan helpen om hitte op te vangen. Zo’n omgeving stimuleert tegelijkertijd dat mensen naar buiten gaan, gaan sporten en elkaar ontmoeten. Ook hier is het belangrijk dat dit voor alle Nederlanders mogelijk is.

Volledige VTV(Volksgezondheid Toekomst Verkenning) in juni 2024
Het RIVM kijkt elke 4 jaar, in opdracht van het ministerie van VWS(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ), naar de ontwikkelingen in de volksgezondheid en zorg. Het RIVM publiceert deze vooruitblik vanwege de vervroegde verkiezingen en de kabinetsformatie. Hierin staan inzichten die tot nu toe bekend zijn. De volledige VTV-2024 verschijnt in juni 2024. Daarin worden ook mogelijke oplossingen gegeven. Ook publiceren we dan gegevens over de trends van belangrijke factoren, zoals hoe gezond Nederlanders zich voelen in de toekomst en welke aandoeningen het meeste zullen voorkomen.  

Zie ook
-Volksgezondheid Toekomst Verkenning
-Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050. Vooruitblik Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024

Bron: RIVM


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: RIVM ziet 3 grote uitdagingen voor volksgezondheid en zorg in 2050
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 03 dec 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!