Voor betere elektronische dossiers is het essentieel dat verpleegkundigen worden betrokken bij de doorontwikkeling

Verpleegkundige verslaglegging is essentieel voor kwalitatief goede en veilige zorg. Om de kwaliteit van de verslaglegging te verbeteren moeten elektronische cliëntendossiers, waarin verpleegkundigen documenteren, beter aansluiten bij het werk van verpleegkundigen en bovendien gebruiksvriendelijk zijn. Het is daarom cruciaal dat verpleegkundigen een prominente stem hebben bij de (door)ontwikkeling van elektronische cliëntendossiers. Dit komt naar voren uit het onderzoek waarop wijkverpleegkundige en Nivel-onderzoeker Kim de Groot op 19 september promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Verslaglegging over zorgverlening aan cliënten is geen doel op zich, maar vormt een belangrijke bron van informatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Voor de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg is goede verslaglegging essentieel. Er zijn indicaties dat de kwaliteit van de verslaglegging niet goed genoeg is, maar hoe dit verbeterd kan worden is tot nu toe onduidelijk.

Beperkte ondersteuning
Verpleegkundigen en verzorgenden noteren in de elektronische cliëntendossiers de informatie over de zorg die een cliënt krijgt. Zij zijn over het algemeen niet erg positief over de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens die in deze dossiers staan, noch over de gebruiksvriendelijkheid van de elektronische dossiers. Dit terwijl juist ook dit laatste een belangrijk voorwaarde is voor kwalitatief goede verslaglegging.

Hoge werkdruk
De beperkte gebruiksvriendelijkheid van de dossiers is volgens wijkverpleegkundigen tevens een oorzaak van de hoge werkdruk die zij ervaren. Hoewel ze verslaglegging nuttig en noodzakelijk vinden voor goede zorgverlening, levert het veel werk op. Dit zit hem met name in het continu moeten switchen tussen verschillende onderdelen van een elektronisch cliëntendossier en het vaak moeten overtypen van informatie op verschillende plekken in één dossier.

Betrokkenheid en leiderschap verpleegkundigen
De Groot laat met haar onderzoek zien hoe belangrijk het is om in de toekomst verpleegkundigen te betrekken in de verdere ontwikkeling van de elektronische dossiers. De stem van de eindgebruiker – de zorgprofessional – ontbreekt tot nu toe vaak, wat een gemiste kans is voor het optimaliseren van het gebruik van de dossiers.

Voor betere elektronische dossiers is het essentieel dat verpleegkundigen worden betrokken bij de doorontwikkeling. Verpleegkundigen moeten ook zelf leiderschap tonen en een prominente stem claimen. De nieuwe landelijke richtlijn over verpleegkundige verslaglegging biedt hen daar handvatten voor in de vorm van aanbevelingen over de manieren waarop je hier als verpleegkundige invloed op kunt hebben.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Betere elektronische cliëntendossiers nodig voor goede en veilige verpleegkundige zorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 19 sept 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!