Hooikoorts treft meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking

Mensen met hooikoorts worden regelmatig verrast door het grillige verloop van het hooikoortsseizoen. Dit jaar is tijdens de maanden januari-maart en mei-juli minder zelfzorghooikoortsmedicatie verkocht dan in 2021. Maar in april juist veel meer. Sinds dit jaar werken onderzoekers met zeer uiteenlopende expertise van onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) samen om de effecten van klimaatverandering op de hooikoortsdynamiek beter te snappen.

Hooikoorts treft meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking. Hooikoortsklachten hebben grote consequenties voor het dagelijks functioneren tijdens werk, studie, vrije tijd en zorg voor gezin en anderen. Met betere informatie over allergie en betere hooikoortsverwachtingen kan de impact van hooikoorts op het dagelijks leven sterk verminderd worden.

Krachtenbundeling
In een door ZonMw gesubsidieerd onderzoeksproject bundelen verschillende onderzoekers de krachten om de jaarlijkse hooikoortsdynamiek te doorgronden. Het project bepaalt onder welke (weers)omstandigheden er waar in Nederland hoeveel pollen door planten worden afgegeven aan de lucht, en hoe de pollen zich door de lucht verplaatsen. Daarnaast wordt onderzocht hoe de verschillende mate van pollenblootstelling invloed heeft op de ziektelast, en welke bomen je dus het beste wel of niet kunt aanplanten. Tenslotte wordt met mensen die last hebben van hooikoorts besproken hoe ze nu omgaan met hun symptomen en welke informatie ze zouden willen hebben om de overlast te beperken.

Heel veel cijfers bieden grip op hooikoorts
Tijdens de eerste maanden van dit project zijn er uiteenlopende gegevens bij elkaar gebracht: tientallen jaren aan pollentellingen uit Nederland, België en Duitsland; informatie over waar precies allergene boomsoorten staan in gemeenten; huisartsregistraties en klachtenscores van allergiepatiënten; verkoopcijfers van allergiemedicatie; en meteorologische data. Door deze gegevens slim te combineren ontstaan al nieuwe inzichten. Een eerste analyse laat zien dat de pieken in pollenconcentraties in de lucht van de allergene pollensoorten els, berk en gras, nauw samenvallen met de pieken in de verkoop van zelfzorghooikoortsmedicatie die verstrekt is door DA-drogisten in Nederland (zie Figuur). Deze verkoopdata kunnen dus gebruikt worden om de ziektelast van hooikoortspatiënten te analyseren.

In 2022 12% minder verkoop van zelfzorghooikoortsmedicatie dan in 2021
De jaren 2021 en 2022 verschilden sterk van elkaar wat betreft het pollenverloop en de medicatieverkoop. In 2022 is de verkoop van zelfzorghooikoortsmedicatie beduidend lager (12%) uitgevallen dan in 2021. De verschillen in zelfzorgmedicatieverkoop blijken sterk overeen te komen met het verloop in pollenaantallen. De lage elzenpollenpiek in 2022 ging gepaard met veel lagere verkoopcijfers dan in dezelfde periode in 2021, waarin we juist een zeer hoge elzenpollenpiek zagen. Voor berk zien we een ander patroon. In april werd twee keer zoveel berkenpollen gemeten als in 2021 en daarmee gingen ook de medicijnverkoopcijfers flink omhoog in die periode. Deze medicijnverkoopcijfers geven aan dat mensen, die gevoelig zijn voor elzen- en/of berkenpollen, in 2021 en 2022 sterke verschillen in hun klachten hebben ervaren.

In de afgelopen zomer lagen de verkoopcijfers van zelfzorghooikoortsmedicatie ruim 22% lager. Een hele hoge overlastpiek door graspollen bleef dit jaar uit. Net op het moment dat de graspollenconcentratie zou gaan pieken bleek het heel hard te regenen. Hierdoor spoelden veel pollen uit en waren mensen mogelijk vaker binnen. Of er ook nog een effect van het zeer droge voorjaar is geweest op de groei van grassen, en dus op de pollenproductie, is moeilijk te bepalen. Het droogte-effect lijkt mee te vallen omdat de hoeveelheid graspollen in 2022 maar 6% minder was.

Kijk hier voor verdere informatie


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: LUMC
  • Fotograaf of fotobureau: : RIVM
  • Bron bij dit artikel: : LUMC
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Grote verschillen in hooikoortsverloop 2021 en 2022
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 09 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!