Alleen kan de alsemambrosia nog bloeien

Het reguliere hooikoortsseizoen is bijna voorbij. De grassen zijn grotendeels uitgebloeid en ook de bloeiperiode van de bijvoet komt ten einde. Toch duurt het hooikoortsseizoen op sommige plaatsen nog voort door de bloei van de alsemambrosia. Dit kruid verspreidt plaatselijk zeer sterk allergeen pollen en kan ernstige klachten veroorzaken.

Zowel door het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond als door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn afgelopen weken enkele pollen van de alsemambrosia waargenomen. De alsemambrosia wordt vooral vaak aangetroffen bij vogelvoederplaatsen. Vogelvoer is soms vervuild met ambrosiazaad. Ook in bermen, op bouwterreinen en op akkers kan alsemambrosia voorkomen.

Eén ambrosiaplant is in staat om 1,6 miljard pollen te produceren. Doordat het pollen zeer sterk allergeen is kan zelfs bij een concentratie van enkele pollen per kubieke meter lucht een persoon die gevoelig is voor ambrosiapollen al klachten ontwikkelen.

Alsemambrosia legt grote afstanden af
Het alsemambrosiapollen is licht en kan onder bepaalde omstandigheden honderden kilometers door de lucht afleggen. In 2014 bleken hogere aantallen ambrosiapollen, die waargenomen werden in de pollensamples in Leiden, afkomstig te zijn uit Hongarije en Oekraïne. Computermodellen van het Finse Meteorologisch instituut tonen een verwachting van de hoeveelheid ambrosiapollen in Europa. Daarop is te zien hoe ambrosiapollen, geproduceerd in regio's waar veel ambrosiaplanten voorkomen, verspreid wordt over grote delen van Europa. 

In Nederland is de concentratie pollen momenteel beduidend lager dan in Centraal, Oost- en Zuid-Europa. We profiteren komende tijd van schone lucht die met een westenwind vanaf de Noordzee wordt aangevoerd. Doordat de kans op neerslag volgens de weersverwachting van Weeronline komende week op de meeste dagen klein is, kan de concentratie pollen in de lucht op plaatsen waar ambrosiaplanten voorkomen toch oplopen. Het aantal plaatsen waar veel ambrosia voorkomt is in Nederland nog vrij beperkt.

Wageningen University verwacht dat de concentratie ambrosiapollen de komende week lokaal nog op kan lopen als er meerdere planten in bloei komen en daarna afneemt. 

Klimaatverandering en introductie van zaden
Door het opwarmende klimaat zullen de condities voor de ambrosia in Nederland steeds gunstiger worden. De belangrijkste bloeiperiode van de ambrosia, van augustus tot en met september, is sinds het begin van de vorige eeuw 1,7 graden opgewarmd. 

Hoge temperaturen laat in het seizoen vergroten de kans dat de planten tot zaadzetting komen. Een enkele plant kan 3000 tot 4000 zaden produceren dat 40 jaar kiemkrachtig blijft. Het aantal plaatsen waar ambrosia voorkomt neemt al jaren toe.