Bijna de helft van de zorggebruikers met een laag opleidingsniveau (49%) zocht in 2023 naar informatie over gezondheid

Mensen met een lage opleiding hebben minder vaak toegang tot hun eigen medische gegevens. Daarnaast zoeken ze minder vaak naar informatie over gezondheid en worden ze minder vaak bereikt met informatie over zelfzorg. Dit blijkt uit drie deelstudies van de Transparantiemonitor van het Nivel, waarin onderzocht werd hoe mensen met een lage opleiding of een lage sociaaleconomische positie gebruikmaken van informatie die beschikbaar is gekomen door het  stimuleren van transparantie over de zorg.

De Transparantiemonitor 2018-2023 van het Nivel is een meerjarige project dat zich richt op de vraag hoe transparantie van zorg zich ontwikkelt en wat dat oplevert. Binnen dit project kijken we naar beschikbaarheid en bruikbaarheid van informatie over (kwaliteit van) behandelingen en (kwaliteit van) zorgaanbieders en zorgverleners. Met het oog op toekomstige veranderingen voor zorggebruikers in de gezondheidszorg kijken we in dit onderzoek breder naar transparantie van zorg. We onderzochten de toegang tot en het gebruik van drie manieren waarop transparantie in de zorg gegeven wordt. Daarbij stelden we de vraag hoe mensen met een lage opleiding of lage sociaal economische positie hier gebruik van maken.

Mensen met een lage opleiding hebben minder vaak toegang tot eigen medische gegevens
Drie op de vijf (63%) zorggebruikers zegt in 2023 toegang te hebben tot hun eigen medische gegevens bij de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis. Van de mensen met een laag opleidingsniveau zegt slechts 46% dat zij toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Deze toegang wordt vaak verleend via internet, bijvoorbeeld via het elektronisch patiëntendossier of een persoonlijke gezondheidsomgeving. In 2018 gaf een kwart (25%) van de zorggebruikers aan hier toegang toe te hebben. Dit aandeel is in 2023 meer dan verdubbeld.

Laag opgeleide zorggebruikers zoeken minder vaak naar gezondheidsinformatie
Bijna de helft van de zorggebruikers met een laag opleidingsniveau (49%) zocht in 2023 naar informatie over gezondheid. Onder alle zorggebruikers lag dit percentage hoger: hiervan gaf twee derde (66%) aan naar informatie over gezondheid te zoeken. Bijna de helft (45%) van alle zorggebruikers die naar informatie zochten, zocht informatie over behandelingen; één op vijf (21%) zocht informatie over een arts, een huisartsenpraktijk of een ziekenhuis. De informatie die ze zochten, verkregen ze vooral via internet en van zorgverleners. Zo zien we dat de website www.thuisarts.nl sinds 2018 aanzienlijk vaker geraadpleegd wordt voor informatie over gezondheidsklachten, aandoeningen en behandelingen. Zorggebruikers met een laag opleidingsniveau gebruikten het internet in mindere mate als informatiebron.

Persoonlijk netwerk is essentieel voor vragen over gezondheid voor mensen met een lage sociaaleconomische positie
Uit gesprekken met mensen met een lage sociaaleconomische positie blijkt dat zij internet niet of nauwelijks gebruiken voor informatie over zelfzorg. Zij hebben geen toegang tot internet, weten niet hoe internet werkt of vinden de informatie die zij vinden lastig te begrijpen. Voor hen zijn mensen in de directe omgeving juist een belangrijke bron van informatie. Aangezien internet steeds vaker wordt ingezet om informatie over zorg en zelfzorg aan te bieden, missen mensen met een lage sociaaleconomische positie deze informatie steeds vaker, terwijl die wel zeer relevant voor hen is.

Bron: Nivel


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Informatie die beschikbaar is over (eigen) gezondheid bereikt laagopgeleide Nederlanders veel minder vaak (Transparantiemonitor 2023)
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 07 dec 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!