(advertentie)

Van patiënten wordt verwacht dat zij een actieve rol op zich nemen in de medische besluitvorming.

Of een patiënt meebeslist over zijn behandeling is niet alleen een persoonlijke keuze. Ook de omgeving heeft hier invloed op. Dit concludeert Nivel-onderzoeker Anne Brabers in haar proefschrift. Ze promoveerde op 22 maart aan de Universiteit Maastricht (UM).

Van patiënten wordt verwacht dat zij een actieve rol op zich nemen in de medische besluitvorming. Ook wordt het betrekken van patiënten in de besluitvorming gezien als aspect van kwalitatief goede zorg. Niet elke patiënt is even betrokken bij zijn behandeling. Dit hangt af van verschillende factoren, zo blijkt uit het onderzoek.

Sociale omgeving
Patiënten die in hun omgeving een zorgverlener kennen, staan positiever tegenover mee beslissen. “Mogelijk kunnen zij makkelijker via die zorgverlener informatie krijgen die nodig is om een medische beslissing te nemen”, meent Brabers. Ook sociale normen spelen een rol: “Wordt het in iemands sociale omgeving als normaal gezien om een medische beslissing over te laten aan een arts, dan zal die persoon zich niet zo snel mengen in de besluitvorming.”

Ook een patiënt die over ‘kritische’ gezondheidsvaardigheden beschikt, is vaker betrokken bij de medische besluitvorming. Patiënten moeten informatie kunnen beoordelen en kunnen toepassen op hun eigen situatie, meent Brabers: “Om patiënten hierin te ondersteunen, zou het gebruik van keuzehulpen kunnen worden gestimuleerd. Dit zijn hulpmiddelen die patiënten helpen bij het nemen van een beslissing, ze verstrekken bijvoorbeeld informatie over de verschillende behandelopties.”

Betrokkenheid van patiënt leidt tot andere beslissingen
De betrokkenheid van patiënten in de medische besluitvorming kan leiden tot andere medische beslissingen. De reden hiervoor is dat voorkeuren van patiënten voor een behandeling kunnen afwijken van de beoordeling van een arts. Het onderzoek laat zien dat gezamenlijke besluitvorming kan leiden tot minder variatie in medisch handelen tussen ziekenhuizen. Gezamenlijke besluitvorming leidt namelijk vaker tot een meer conservatieve behandelingskeuze, zoals medicatie in plaats van een operatie.

Over het onderzoek
In dit proefschrift is gebruik gemaakt van verschillende gegevens. Om inzicht te krijgen in omstandigheden waaronder patiënten betrokken zijn in de medische besluitvorming is gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek onder panelleden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Om te toetsen of gezamenlijke besluitvorming leidt tot minder variatie is een secundaire analyse gedaan op data verzameld binnen een RCT, waarbij de keuze voor het terugplaatsen voor 1 of 2 embryo’s na IVF centraal stond.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NIVEL
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/omgeving-pati%C3%ABnt-van-invloed-op-betrokkenheid-medische-besluitvorming
Originele titel: Omgeving patiënt van invloed op betrokkenheid in medische besluitvorming
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2018-03-22

Relevante artikelen ...

Kennis over osteoporose en fractuurrisico schiet tekort De ontwikkeling van een landelijke richtlijn zou een goede zaak zijn Verpleegkundige en verzorgende professionals ervaren een gebrek aan kennis ove... Wetenschap & onderwijs Tue, 17 Sep 2019, 17:50:42
Veelbelovende zorg dient snel bij de patiënt te komen Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland Veelbelovende zorg dien... Wetenschap & onderwijs Thu, 27 Dec 2018, 14:46:57
Geschiedenis van de Maastrichtse geneeskunde gedigitaliseerd De werkgroep Medische Geschiedenis van het Maastricht UMC opende onlangs een speciale website die u een blik laat werpen op het verleden. Ooit gewete... Wetenschap & onderwijs Thu, 05 Jul 2018, 17:15:45
Zelfdoding komt in groenere gemeenten minder voor De leefomgeving speelt mogelijk dus een rol in de aanleiding tot zelfdoding Inwoners van gemeenten met meer openbaar groen overlijden minder vaak doo... Wetenschap & onderwijs Mon, 12 Mar 2018, 14:13:56
Persoonlijke factoren en ernst ongeval bepalen uiteindelijke gevolgen licht hersenletsel Niet alleen de ernst van het ongeval, maar ook persoonlijke factoren hebben grote invloed op de uiteindelijke gevolgen van licht traumatisch hersenlet... Wetenschap & onderwijs Tue, 20 Jun 2017, 12:27:42
Invloed dieet op veroudering beter te onderzoeken Nieuwe gevoelige onderzoekstechnieken kunnen helpen om te bepalen wat het effect is van voedingsstoffen op veroudering. Dit opent mogelijkheden om ... Wetenschap & onderwijs Mon, 29 May 2017, 15:08:00

(advertentie)