In het preferentiebeleid dat verzekeraars voeren, wijzen zij veelal één leverancier van een werkzame stof als preferente leverancier aan

Nederlandse openbaar apothekers verstrekten in 2023 aan bijna 10 miljoen mensen een geneesmiddel dat onder het preferentiebeleid viel. Van hen kregen 3,9 miljoen mensen vanwege logistieke noodzaak (LN) een ander middel dan het middel dat de verzekeraar preferent aanwees. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

In het preferentiebeleid dat verzekeraars voeren, wijzen zij veelal één leverancier van een werkzame stof als preferente leverancier aan. Ongeveer 10 miljoen van de 13 miljoen geneesmiddelgebruikers kreeg in 2023 voor ten minste één geneesmiddel dat zij gebruiken, een middel dat onder het preferentiebeleid viel. De patiënt krijgt dat middel vergoed, tenzij apothekers dat vanwege medische noodzaak (MN) of logistieke noodzaak (LN) niet kunnen verstrekken.

Apothekers leggen de reden van afwijking van het preferentiebeleid in hun systeem vast, waardoor de SFK dit kan analyseren.

SFK liet gebruikers van een geïndividualiseerde distributievorm (GDV) buiten beschouwing omdat niet alle preferente middelen geschikt of beschikbaar zijn voor een GDV.
Van de 10 miljoen gebruikers van middelen die onder het preferentiebeleid vallen, kregen 4,4 miljoen mensen tenminste éénmaal een middel dat niet-preferent was. Het merendeel van deze mensen (3,7 miljoen) kreeg om logistieke redenen een ander middel dan het preferente middel.

Gewijzigd inkoopbeleid
CZ, Menzis, VGZ, ENO en Zorg en Zekerheid voerden de afgelopen jaren continu preferentiebeleid. Bij deze verzekeraars samen steeg het aantal patiënten dat vanwege LN een niet-preferent middel kreeg van 1,7 miljoen in 2022 naar 2,5 miljoen in 2023 (+47%). Zilveren Kruis wijzigde zijn inkoopbeleid in 2023 en voert sindsdien alleen nog maar preferentiebeleid. Apothekers die geen preferentie-contract hadden, legden voorheen niet vast dat ze om logistieke redenen een bepaald middel verstrekten. Vanaf 2023 doen zij dat bij leveringsproblemen van preferente middelen bij Zilveren Kruis voortaan wél. De verdrievoudiging van Zilveren Kruis-verzekerden die vanwege LN een niet-preferent middel kregen, is mede hierdoor te verklaren.

Vanaf 2024 voeren ook verzekeraars DSW en ONVZ preferentiebeleid, waardoor apothekers ook daar bij leveringsproblemen van preferente middelen voortaan LN vastleggen. In de eerste twee maanden van 2024 kregen al 1,3 miljoen mensen niet het door hun verzekeraar ingekochte middel.

Bron: SFK


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: SFK
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : SFK
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Vaker niet-preferent door logistieke noodzaak
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 23 mrt 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!