Uit onderzoek blijkt ook dat consumenten soms een duurdere basisverzekering moeten afsluiten als zij een uitgebreidere aanvullende verzekering willen afsluiten

Het aanbod aan zorgverzekeringen die niet of nauwelijks van elkaar verschillen is nog altijd zo groot dat het consumenten hindert bij het kiezen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de zorgverzekeringsmarkt. Veel consumenten vinden het moeilijk om de verschillen te snappen en de best passende zorgverzekering te kiezen. In 2023 had 61% van de consumenten gemiddeld 103 euro per jaar kunnen besparen. Zij hadden een basisverzekering waarvoor een (bijna) gelijk, maar goedkoper alternatief bestaat. De ACM en de NZa doen aanbevelingen aan beleidsmakers, de wetgever en zorgverzekeraars om het kiezen van een zorgverzekering makkelijker te maken.

Goedkoper alternatief basisverzekering beschikbaar
Uit het onderzoek blijkt ook dat consumenten soms een duurdere basisverzekering moeten afsluiten als zij een uitgebreidere aanvullende verzekering willen afsluiten. Terwijl een goedkopere basisverzekering ook geschikt zou zijn voor die consumenten. Hierdoor zijn mensen die deze zorg nodig hebben meer geld kwijt aan hun basisverzekering dan andere mensen. Zo’n keuzebeperking voor consumenten zet de solidariteit van het zorgstelsel onder druk. Dat vinden de ACM en de NZa onwenselijk.  

Consumenten vinden zorgverzekeringen ingewikkelde producten, vooral als het gaat om de vergoeding van zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft. De ACM en de NZa doen in het onderzoek aanbevelingen om het keuzeproces van consumenten te verbeteren. Of consumenten overstappen is uiteindelijk hun eigen beslissing, maar zij mogen geen onnodige belemmeringen ervaren. De belangrijkste aanbevelingen zijn het terugdringen van het aantal (bijna) gelijke verzekeringspolissen per zorgverzekeraar en de verplichting dat consumenten bij elke basisverzekering toegang krijgen tot alle aanvullende verzekeringen bij dezelfde zorgverzekeraar.

Voldoende informatie over zorgverzekeringen noodzakelijk
Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Door dit verplichte uitgangspunt van de Zorgverzekeringswet moeten verzekerden over voldoende en bruikbare informatie beschikken om weloverwogen goede keuzes te kunnen maken. De meest recente Informatiekaart over zorgverzekeringen van de NZa onderstreept dit belang. Het aantal restitutiepolissen neemt bijvoorbeeld af. Deze zijn vanwege de hoge kosten voor niet-gecontracteerde zorg in de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg omgezet naar combinatiepolissen. Juist hierbij is de behoefte aan informatie over de vergoedingen van zorg groot.

Inzet zorgverzekeraars
In het Samenvattend Rapport over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet 2023 concludeert de NZa dat zorgverzekeraars veel inspanningen leverden en hun taken in 2023 over het algemeen rechtmatig uitvoerden. Tegelijkertijd zien we dat een aantal zaken beter moeten. Naast het belang van bruikbare informatie voor verzekerden en een onderscheidend aanbod aan verzekeringspolissen is het belangrijk dat er kwalitatief goede en vroegtijdige contractering plaatsvindt en dat zorgverzekeraars een proactieve houding hebben bij het terugdringen van wachttijden. We verwachten dat zorgverzekeraars zich maximaal blijven inzetten om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. 

Bron: NZa