Voor de komende overstapperiode vraagt de NZa extra aandacht voor een goede informatieverstrekking aan mensen over hun zorgverzekering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt zich zorgen over de solidariteit op de zorgverzekeringsmarkt. We zien dat zorgverzekeraars steeds meer goedkopere polissen met beperkende voorwaarden aanbieden (budgetpolissen), aan vooral jonge en gezonde verzekerden. Dit kan duiden op een tweedeling tussen polissen voor jonge en gezonde verzekerden en polissen voor mensen die meer zorg nodig hebben. Hierdoor komt de risicosolidariteit, één van de pijlers onder het zorgstelsel, onder druk te staan. Dit staat in de monitor Zorgverzekeringen 2022 waarin we jaarlijks trends en ontwikkelingen op de polismarkt monitoren.

Tweedeling
Concurrentie tussen zorgverzekeraars draagt bij aan een passend zorgaanbod en lagere prijzen voor de burger. Het is echter ongewenst als concurrentie leidt tot selectie op winstgevende verzekerden. Zorgverzekeraars presenteren de goedkopere budgetpolissen vooral als een interessante optie voor jonge en gezonde verzekerden. De kans bestaat dat er door dit gedrag een tweedeling ontstaat tussen polissen voor jonge en gezonde verzekerden en polissen voor mensen die meer zorg nodig hebben. Omdat de zorgkosten door alle verzekerden samen moeten worden opgebracht, zorgt deze tweedeling ervoor dat verzekerden zonder budgetpolis relatief steeds meer gaan betalen voor hun zorgverzekering. Samen met de ACM steunen wij het voornemen van VWS om per 2023 de winsten voor zeer winstgevende polissen te beperken en verdere maatregelen te nemen om de compensatie van chronisch zieke verzekerden in de risicoverevening structureel te verbeteren. We verwachten dat als deze compensatie verder wordt verbeterd zorgverzekeraars zich minder gaan focussen op jonge en gezonde verzekerden en meer gaan investeren in een goede zorginkoop voor groepen verzekerden die zorg nodig hebben.

Goede informatieverstrekking aan burgers
Voor de komende overstapperiode vragen we extra aandacht voor een goede informatieverstrekking aan mensen over hun zorgverzekering. In deze tijd van stijgende kosten bestaat het risico dat mensen kiezen voor een zo goedkoop mogelijke zorgverzekering en/of een hoger eigen risico. Als die verzekering niet bij hen past, kunnen zij geconfronteerd worden met hoge kosten als zij toch meer zorg nodig hebben, naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan of als zij zorg nodig hebben die niet onder de basisverzekering valt. Goede informatieverstrekking door bijvoorbeeld zorgverzekeraars en vergelijkers is daarom van groot belang. We gaan samen met deze partijen, VWS en consumentenorganisaties bekijken of er aanvullende acties nodig zijn om verzekerden te helpen bij het maken van een goede keuze. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/11/03/nza-zorgen-over-mogelijke-tweedeling-op-de-zorgverzekeringsmarkt
Originele titel: NZa: zorgen over mogelijke tweedeling op de zorgverzekeringsmarkt
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-11-03

Relevante artikelen ...

Toch achteruitgang Wajongers na wetswijziging Dit is in strijd met het VN-verdrag Handicap Vanaf 1 januari 2021 is de Wajong op een aantal punten veranderd. Deze verandering heet ‘de vereenvoudig... Chronisch zieken Mon, 25 Jan 2021, 13:58:56
Voor organiseren juiste zorg in de regio steeds vaker gemeentezorgspiegel gebruikt De Gemeentezorgspiegel is een gezamenlijke feitenbasis die een compleet beeld biedt van het zorggebruik  Het aantal gemeenten dat gebruik maakt ... Chronisch zieken Tue, 04 Feb 2020, 20:48:51
Nieuwe combinatie van geneesmiddelen voor leukemie in basispakket Het besluit van de minister volgt op prijsonderhandelingen met de leverancier Patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) krijgen toegang tot... Chronisch zieken Thu, 21 Nov 2019, 19:33:46
Meer aandacht voor mensen met een beperking Helaas wil het kabinet het eigen risico in de basisverzekering of de eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg niet verlagen of afschaffen In de Tr... Chronisch zieken Wed, 18 Sep 2019, 12:18:29
Informatie over ziekte en behandeling steeds belangrijker Begrip over eigen gezondheidssituatie van belang voor patiënt én zorgverlener Transparantie in de zorg richt zich steeds meer op informatie over aa... Chronisch zieken Thu, 18 Jul 2019, 17:04:23

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com