Sinds de GLI in 2019 onderdeel is geworden van de basisverzekering, neemt slechts 0,5 procent van de doelgroep hieraan deel

Met de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) werken gemotiveerde deelnemers onder brede begeleiding aan het krijgen én behouden van een gezonde leefstijl. Hierdoor draagt de GLI preventief bij aan de gezondheid en het welzijn van veel burgers, en kunnen zwaardere vormen van zorg worden voorkomen. Wij zien sinds de zomer van 2020 dat méér mensen gebruik maken van deze preventieve vorm van zorg. We zien nog steeds ruimte voor verbeteringen bij de contractering van GLI-aanbieders, de regionale spreiding van het GLI-aanbod en de informatie voor verzekerden. Dat schrijven we in een brief aan de landelijke partijen die bij de GLI betrokken zijn.

Sinds de GLI in 2019 onderdeel is geworden van de basisverzekering, neemt slechts 0,5 procent van de doelgroep hieraan deel. Het gaat niet snel, terwijl deelnemers geen eigen bijdrage voor de GLI hoeven te betalen omdat deze volledig vanuit de Zvw wordt vergoed. De coronapandemie belemmerde in het begin het verlenen van de GLI. In het laatste kwartaal van 2020 en het eerste van 2021 is het aantal deelnemers wel wat sneller toegenomen. Mogelijk komt dit door de overgang van groepsbijeenkomsten op locatie naar digitale bijeenkomsten.   

Meer GLI-aanbieders vastleggen nodig
Zorgverzekeraars streven naar een landelijk dekkend GLI-aanbod en sluiten daarvoor contracten af met zorggroepen en - zo nodig - met individuele zorgverleners. Van dat landelijk dekkend netwerk is echter nog geen sprake: nog niet de helft van de zorggroepen is gecontracteerd. Wij verwachten van zorgverzekeraars dat zij zich maximaal inzetten om dit aantal te verhogen. Hierbij wijzen wij op de mogelijkheden van onze GLI-regelgeving

Om de GLI goed aan te kunnen bieden in de regio, is ook de inzet van zorggroepen nodig. Zij kunnen vanuit hun coördinerende rol schakelen tussen deelnemers, artsen, leefstijlcoaches en bijvoorbeeld gemeentelijke instellingen en sportscholen. Daarnaast kan de inzet van zorggroepen ervoor zorgen dat op termijn de druk op de huisartsen en de ketenzorg vermindert. GLI draagt bij aan het voorkomen of uitstellen van de ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes en COPD. 

Zorgverzekeraars hebben daarnaast een belangrijke taak om voldoende individuele zorgverleners vast te leggen, vooral in regio’s waar zij geen zorggroep hebben gecontracteerd. Dat doen ze echter niet allemaal. Wij gaan hierop scherper toezien.    

Nog niet in elke gemeente GLI-aanbod
Wij zien dat het GLI-aanbod op steeds meer plekken beschikbaar is. Eind maart 2021 waren er 1.753 praktijken met één of meer GLI-geregistreerde individuele zorgverleners. Toch is het grootste deel van deze praktijken niet gecontracteerd. Deelnemers hebben baat bij een gecontracteerde GLI-aanbieder in de buurt die voldoet aan de voorwaarden van de zorgverzekeraars. GLI in de buurt maakt het voor de deelnemer gemakkelijker om de nieuwe leefstijl echt in de eigen omgeving te integreren. Ten minste één gecontracteerde aanbieder per gemeente vinden wij op zijn plaats. We verwachten van zorgverzekeraars dat zij dit nastreven en waarmaken in 2022.

Breng de doelgroep op de hoogte
Goede voorlichting van zorgverleners over de GLI is essentieel om de doelgroep te bereiken. Hierin ligt een belangrijke staak voor zorgverzekeraars, zorggroepen, individuele GLI-aanbieders en huisartsen. Informatie over de GLI, de doelgroep, de kosten en de locaties moet volledig en begrijpelijk zijn en op websites staan. Wij zien dat zorgverzekeraars en zorgverleners hierin nog stappen moeten zetten. Zonder goede voorlichting en een tijdige verwijzing komt de GLI onvoldoende van de grond.

Benieuwd naar ervaringen met GLI uit de praktijk?
Inmiddels zijn er ook veel goede voorbeelden en initiatieven van het veld om de GLI te laten vliegen. In onze brief lichten we er twee uit. Waarom zorggroepen een belangrijke verbindende factor zijn om de GLI in de regio te faciliteren, leggen we uit in het artikel ‘Bundelen van lokale expertise’. 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Aanbod GLI groeit, maar nog niet in heel Nederland
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 24 sept 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!