Huisartsen gebruiken in 2024 vaker de website en online producten van het Voedingscentrum om hun patiënten te ondersteunen op het gebied van voeding, dan in 2020.

Ook neemt het merendeel vaker deel aan overleggen op het gebied van voeding, in intercollegiaal verband of samen met bijvoorbeeld diëtist of leefstijlcoach. Aan de andere kant ervaren huisartsen ook wel een gebrek aan kennis om goede voedingsadviezen te geven, ook als zij nascholing op het gebied van voeding hebben gevolgd. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nivel onder 100 huisartsen in opdracht van het Voedingscentrum.

Advies geven bij voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen behoort tot het domein van huisartsen. Voedingsadvies heeft als doel om te voorkomen dat mensen ziek worden, maar is ook onderdeel van de behandeling van mensen die ziek zijn, om de gezondheid te verbeteren en klachten te verminderen. Vier jaar geleden onderzocht het Nivel onder huisartsen in welke mate zij voedingsadvies gaven aan hun patiënten en welke barrières zij daarbij tegenkwamen. In opdracht van het Voedingscentrum is dit onderzoek in 2024 herhaald.

Barrières voor het geven van voedingsadvies blijven aandachtspunt

Gebrek aan kennis is een veelgenoemde barrière onder de huisartsen. Daarnaast geven zij aan het lastig te vinden om patiënten te stimuleren. Ze vinden dat hun patiënten niet altijd gemotiveerd zijn om hun voedingspatroon aan te passen. Dit komt zowel in het onderzoek van 2024 als in dat van 2020 naar voren.

Huisartsen overleggen in 2024 vaker met diëtist en leefstijlcoach

Acht op de tien huisartsen nemen weleens deel aan intercollegiaal overleg op het gebied van voeding. In 2024 hebben huisartsen vaker overleg met de diëtist en leefstijlcoach dan in 2020. Dit kan komen doordat steeds meer mensen met overgewicht deelnemen aan een gecombineerde leefstijlinterventie, waarbij diëtisten, leefstijlcoaches en fysiotherapeuten - of oefentherapeuten hen gezamenlijk begeleiden.

Huisartsen wijzen hun patiënten vaker op de hulpmiddelen van het Voedingscentrum

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl en de website van het Voedingscentrum om voedingsadvies te geven. In 2024 verwijzen meer huisartsen (77%) hun patiënten naar de website van het Voedingscentrum dan in 2020 (68%). Ook bevelen twee keer zoveel huisartsen (18%) de app ‘Mijn Eetmeter’ aan. In de wachtkamer van de huisarts zijn ook vaker filmpjes over voeding te zien.

Over het onderzoek

In januari 2024 heeft het Nivel een online vragenlijst verstuurd naar 1000 huisartspraktijken verspreid over Nederland. De vragenlijst is gesloten toen het doel was bereikt: een respons van 100. De 100 huisartsen die deelnamen aan het onderzoek waren qua geslacht en leeftijd representatief voor alle huisartsen in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Voedingscentrum en is een herhaling van de meting in 2020, waardoor we een goede vergelijking tussen 2020 en 2024 hebben kunnen maken.

Bron: Nivell