Het ging meestal om: koorts, prikplaatsreacties of huilen

Bijwerkingencentrum Lareb monitort de bijwerkingen van de vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met een vragenlijstonderzoek. De resultaten van de vaccinatiemomenten op 6-9 weken, 3, 5 en 11 maanden zijn bekend. Vaak gerapporteerde klachten zijn: koorts, reacties op de prikplek en huilen. Dit zijn bekende bijwerkingen die veel voorkomen.

Ongeveer 6000 ouders of verzorgers van kinderen die gevaccineerd worden volgens het RVP doen mee aan dit vragenlijstonderzoek van Lareb. Met dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de bijwerkingen van vaccinaties tot 6 jaar.

Vanuit het RVP krijgen kinderen tot 11 maanden vaccinaties tegen pneumokokken en difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten en hepatitis B (DKTP-Hib-HepB). 

Veelvoorkomende klachten bij 6-9 weken, 3, 5 en 11 maanden
Meer dan 50% ervaarde een klacht na vaccinatie tegen pneumokokken en DKTP-Hib-HepB. De meeste mensen rapporteerden 1 klacht. Het ging meestal om: koorts, prikplaatsreacties of huilen.

Koorts werd het meest gerapporteerd na de 11 maanden vaccinatie, namelijk door 51% van de deelnemers. Reacties op de prikplaats kwamen bij 37% van de deelnemers voor na de 11 maanden prik. Huilen werd het vaakst gerapporteerd na de 3 maanden vaccinatie (12%). Ook ervaarden zij regelmatig verhoging van temperatuur, hangerigheid of diarree. Dit zijn bekende bijwerkingen na vaccinatie.

Meestal ontstonden klachten binnen 1 dag. De meeste klachten gingen na 1 tot 2 dagen over. In sommige gevallen werd een zorgverlener geconsulteerd om de klachten te bespreken en/of medicatie voor te schrijven. Kinderen die last kregen van diarree of huiduitslag na de vaccinatie hadden soms wat meer dagen nodig om te herstellen.

Lees hier meer over bijwerkingen na vaccinatie bij baby’s en kinderen.

Belasting van de klachten
De meeste klachten werden als niet tot een beetje belastend ervaren. Huilen werd als meest belastend ervaren door de ouders op alle vaccinatiemomenten. Huiduitslag, verhoging, vermoeidheid en slaperigheid werden als minst belastend ervaren. 

Alle resultaten zijn terug te lezen in dit rapport.

Bron: Lareb