(advertentie)

Het gaat om een cao met een korte looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Dit jaar krijgen politieagenten een salarisverhoging van 1,3 procent en een eenmalige uitkering van 750 euro. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de inzet van de politie bij de heropening van de samenleving en hoe agenten en hun thuisfront beter kunnen worden beschermd tegen agressie en geweld. Dit staat in het arbeidsvoorwaardenakkoord politie 2021 dat maandag 28 juni is ondertekend door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, de korpschef van de politie Henk van Essen en de voorzitters van de politievakorganisaties.

Minister Grapperhaus: “In de coronaperiode is er een groot beroep gedaan op de politie. Met het handhaven van de coronamaatregelen, het begeleiden van vele demonstraties en het optreden tijdens de avondklokrellen. Dit onderstreept hoe essentieel het politiewerk is voor de samenleving. De afgelopen tijd heb ik op veel plekken in het land met agenten gesproken. Zij verdienen waardering en erkenning voor hun inzet. Daarom is het goed dat we tot dit akkoord zijn gekomen”. 

Afspraken
Het gaat om een cao met een korte looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Dit vanwege de economische situatie en omdat het kabinet demissionair is. In de cao zijn afspraken gemaakt over salaris, vitaliteit, loopbaanontwikkeling, mobiliteit en capaciteit. In het akkoord is een salarisverhoging afgesproken van 1,3 procent per 1 juli 2021 en een eenmalige uitkering van 700 euro bruto en 50 euro netto. In de vorige cao zijn veel afspraken gemaakt met daarbij enkele grote afspraken die doorlopen in 2021.

Heropening samenleving
De politie en hulpdiensten hebben tijdens de coronacrisis fors extra inzet moeten plegen. Dag en nacht zijn de politie, boa’s en de hulpdiensten in touw geweest voor de veiligheid op straat. Dat kon alleen dankzij de inzet van al deze vrouwen en mannen in uniform. Na zoveel extra inzet, hebben ook zij tijd nodig om te herstellen. Ze moeten verlof kunnen opnemen en weer tijd kunnen besteden aan training en opleiding. Daarom heeft minister Grapperhaus met politie, OM en burgemeesters afgesproken om verstandig om te gaan met de beschikbare capaciteit van politie en hulpdiensten. Burgemeesters, OM en politie zullen scherpe afwegingen maken als het gaat om de inzet van politie en hulpdiensten bij evenementen. Dit betekent ook dat organisatoren meer dan ooit eigen veiligheidsmaatregelen moeten nemen.

Agressie tegen agenten
Agressie en geweld tegen agenten is helaas afgelopen jaar toegenomen. Dit is onacceptabel en heeft grote impact op agenten en hun omgeving. Daarom zijn er in de cao afspraken gemaakt om agenten en hun thuisfront beter te beschermen. Om agressie en geweld tegen hulpverleners aan te pakken is dit jaar de Taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’ van start gegaan. Het wetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning zorgt ervoor dat beledigen en bedreiging, ook van politieagenten, zwaarder kan worden bestraft. Daarnaast komt minister Grapperhaus op korte termijn met een wetsvoorstel om doxing strafbaar te stellen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/28/politie-cao-ondertekend
Originele titel: Politie-cao ondertekend
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-06-28

Relevante artikelen ...

NU’91 geen voorstander werving van verpleegkundig personeel uit arme landen Uit onderzoek van de International Council of Nurses (ICN) blijkt dat het tekort aan zorgpersoneel in arme landen te groot wordt Rijke landen halen s... Arbeid & CAO Wed, 09 Feb 2022, 15:08:49
Hogere lonen voor zorgmedewerkers is bittere noodzaak Branchevereniging ActiZ wil dat alle medewerkers in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, beter betaald worden Zorgmedewerkers verdienen een bete... Arbeid & CAO Tue, 11 Jan 2022, 10:48:04
1 januari 2022 vervalt het persoonlijk budget In de Cao umc staat vermeld dat de medewerker het opgebouwde budget mag besteden tot 1 januari 2021 Tot en met 2018 bouwde elke umc-medewerker elk ja... Arbeid & CAO Thu, 30 Sep 2021, 13:29:54
Principeakkoord cao huisartsenzorg De cao geldt voor ongeveer 30.000 medewerkers van huisartsenpraktijken CNV Zorg & Welzijn is met andere vakbonden tot een principeovereenkomst gekome... Arbeid & CAO Mon, 08 Feb 2021, 11:34:16
Cao Apotheken 2019-2021 richting achterbannen De vakorganisaties en de werkgeversverenigingen zullen dit gezamenlijk bereikte onderhandelingsresultaat aan hun leden voorleggen Het onderhandelings... Arbeid & CAO Wed, 20 Jan 2021, 14:57:34
Zorgpersoneel krijgt bonus voor hun inzet tijdens coronacrisis Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg Z... Arbeid & CAO Thu, 25 Jun 2020, 13:40:13