Het gaat om een cao met een korte looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Dit jaar krijgen politieagenten een salarisverhoging van 1,3 procent en een eenmalige uitkering van 750 euro. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de inzet van de politie bij de heropening van de samenleving en hoe agenten en hun thuisfront beter kunnen worden beschermd tegen agressie en geweld. Dit staat in het arbeidsvoorwaardenakkoord politie 2021 dat maandag 28 juni is ondertekend door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, de korpschef van de politie Henk van Essen en de voorzitters van de politievakorganisaties.

Minister Grapperhaus: “In de coronaperiode is er een groot beroep gedaan op de politie. Met het handhaven van de coronamaatregelen, het begeleiden van vele demonstraties en het optreden tijdens de avondklokrellen. Dit onderstreept hoe essentieel het politiewerk is voor de samenleving. De afgelopen tijd heb ik op veel plekken in het land met agenten gesproken. Zij verdienen waardering en erkenning voor hun inzet. Daarom is het goed dat we tot dit akkoord zijn gekomen”. 

Afspraken
Het gaat om een cao met een korte looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Dit vanwege de economische situatie en omdat het kabinet demissionair is. In de cao zijn afspraken gemaakt over salaris, vitaliteit, loopbaanontwikkeling, mobiliteit en capaciteit. In het akkoord is een salarisverhoging afgesproken van 1,3 procent per 1 juli 2021 en een eenmalige uitkering van 700 euro bruto en 50 euro netto. In de vorige cao zijn veel afspraken gemaakt met daarbij enkele grote afspraken die doorlopen in 2021.

Heropening samenleving
De politie en hulpdiensten hebben tijdens de coronacrisis fors extra inzet moeten plegen. Dag en nacht zijn de politie, boa’s en de hulpdiensten in touw geweest voor de veiligheid op straat. Dat kon alleen dankzij de inzet van al deze vrouwen en mannen in uniform. Na zoveel extra inzet, hebben ook zij tijd nodig om te herstellen. Ze moeten verlof kunnen opnemen en weer tijd kunnen besteden aan training en opleiding. Daarom heeft minister Grapperhaus met politie, OM en burgemeesters afgesproken om verstandig om te gaan met de beschikbare capaciteit van politie en hulpdiensten. Burgemeesters, OM en politie zullen scherpe afwegingen maken als het gaat om de inzet van politie en hulpdiensten bij evenementen. Dit betekent ook dat organisatoren meer dan ooit eigen veiligheidsmaatregelen moeten nemen.

Agressie tegen agenten
Agressie en geweld tegen agenten is helaas afgelopen jaar toegenomen. Dit is onacceptabel en heeft grote impact op agenten en hun omgeving. Daarom zijn er in de cao afspraken gemaakt om agenten en hun thuisfront beter te beschermen. Om agressie en geweld tegen hulpverleners aan te pakken is dit jaar de Taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’ van start gegaan. Het wetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning zorgt ervoor dat beledigen en bedreiging, ook van politieagenten, zwaarder kan worden bestraft. Daarnaast komt minister Grapperhaus op korte termijn met een wetsvoorstel om doxing strafbaar te stellen.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Politie-cao ondertekend
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 28 jun 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!