Huisartsenpraktijken wensen behoud of uitbreiding

De functie praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) maakt sinds 1999 deel uit van de huisartsenpraktijk in Nederland. Inmiddels is in de meeste praktijken een POH werkzaam. Meestal betreft dit een POH Somatiek (POH-S) en vaak ook een POH Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Het overgrote deel van de praktijken geeft bovendien aan de POH-functies te willen behouden of uitbreiden. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Van alle huisartsenpraktijken geeft 45% aan de POH-S te willen uitbreiden, 49% de POH-GGZ en 53% de POH-Ouderen. Een kleiner deel, zo’n 35%, wil de POH-Jeugd uitbreiden.

Praktijkondersteuners verrichten ongeveer een vijfde deel van het werk (in uren) in de huisartsenpraktijk
Van alle POH’s heeft de POH-S met 11,6% het grootste aandeel in de totale capaciteit in uren in de huisartsenpraktijk. De POH-GGZ verzorgt 5,6% van het totaal aantal uren in de praktijk, gevolgd door de POH-Ouderen (1,6%) en de POH-Jeugd (0,6%). Daarmee vormen de POH-functies na de huisartsen en doktersassistenten de grootste functiegroep in huisartsen(dag)zorg.

De POH-GGZ en POH-S besteden meer van hun tijd in direct contact met de patiënt dan de huisarts of doktersassistent
De POH-GGZ (80%) en POH-S (71%) besteden een hoger percentage van hun tijd aan direct-patiëntgebonden taken dan de huisarts (62%) en de doktersassistent (68%). Aan indirect-patiëntgebonden taken is de POH-S daarnaast 19% van zijn tijd kwijt en de POH-GGZ 15%. Voor niet-patiëntgebonden taken liggen deze percentages respectievelijk op 9% en 5%. De huisarts en doktersassistent besteden beiden 21% aan indirect-patiëntgebonden taken, voor niet-patiëntgebonden taken liggen deze percentages op 17% en 11%..

POH-S richt zich met name op vervolgafspraken, leefstijlvoorlichting en herhaalcontroles
De POH-S maakt in veel praktijken zelf de vervolgafspraken volgend op het consult. Daarnaast zorgt de POH-S voor voorlichting met betrekking tot leefgewoonten aan patiënten met specifieke aandoeningen en voert hij of zij de controles uit bij patiënten met een chronische ziekte, denk aan hypertensiecontrole, controle op hart- en vaatziekten, diabetescontrole en astma/COPD-controle.

Art van Schaaijk
De POH-functie is anno 2021 een belangrijke functie in de huisartsenpraktijk. Dit blijkt niet alleen uit het feit dat zij zo’n 20% van de capaciteit in uren in een huisartsenpraktijk voor hun rekening nemen, maar ook uit de intentie van praktijken om hun capaciteit in uren en hun takenpakket uit te breiden. Art van Schaaijk. (postdoc onderzoeker Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg)

Over het onderzoek
In 2021 heeft het Nivel een praktijkenquête uitgezet onder alle huisartsenpraktijken in Nederland. De enquête is ingevuld door 931 huisartsenpraktijken (respons 24%). De totale respons vormt een goede afspiegeling van de huisartsenpraktijken in Nederland, zowel qua praktijkvorm (solo, duo, groep) als qua regio.

Publicaties
De praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) in de huisartsenpraktijk: diversiteit en capaciteit


 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/functie-van-praktijkondersteuner-huisartsenzorg-poh-waardevol-huisartsenpraktijken-wensen
Originele titel: Functie van praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) waardevol: huisartsenpraktijken wensen behoud of uitbreiding
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-03-08

Relevante artikelen ...

Aantal basisartsen zonder vervolgopleiding toegenomen Duur tussen afstuderen en starten vervolgopleiding neemt verder toe Basisartsen wachten steeds langer voordat zij zich voor een vervolgopleiding aa... Arbeid & CAO Sat, 05 Nov 2022, 14:09:48
Hoe houden we het werken in de zorgsector aantrekkelijk Negen op de tien zorgverleners vindt het werk inhoudelijk leuk en bijna een even grote groep gaat over het algemeen met plezier naar het werk. Verple... Arbeid & CAO Tue, 24 Jul 2018, 20:05:01
Naar je pensioen met behulp van een game Werkenden meoeten straks door tot hun 67 ste jaar doorwerken. Maar met behulp van bedrijfsarts en een game is er een hulpmiddel Medewerkers die op ... Arbeid & CAO Tue, 28 Nov 2017, 13:54:58

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com