Dit blijkt uit het jaarverslag 2020 van de Monitor Zorg en Participatie van het Nivel

Voor sommige mensen met een langdurige ziekte of beperking hadden de coronamaatregelen een negatieve impact op hun leven; er was sprake van een vermindering van hun welzijn en meer gevoelens van eenzaamheid. Voor anderen bracht de coronapandemie juist positieve ontwikkelingen met zich mee, zoals de groeiende aandacht voor zelfmanagement. Dit blijkt uit het jaarverslag 2020 van de Monitor Zorg en Participatie van het Nivel.

Met de Monitor Zorg en Participatie volgt het Nivel al ruim twintig jaar de zorg- en leefsituatie van mensen met een langdurige ziekte of beperking. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om relevante partijen, waaronder de overheid, te voorzien van informatie en dragen onder meer bij aan kennis voor meer passende zorg en een inclusievere samenleving. In 2020 stond het onderzoek voor het merendeel in het teken van de gevolgen van de coronapandemie. Sinds de coronacrisis ontvangen mensen met een chronische ziekte of beperking minder ondersteuning. Hun dagbesteding en sociale contacten vallen weg en zorg wordt uitgesteld of afgezegd. Met behulp van vragenlijstonderzoek in twee panels van het Nivel, het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten en het Panel Samen Leven, onderzochten we de gevolgen voor professionele zorg, ondersteuning, kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en eenzaamheid.

Veel zorgen over lichamelijke gezondheid en psychisch welzijn
Bij ruim een derde van de mensen met een chronische ziekte had de crisis gevolgen voor hun reguliere zorg, zoals beschreven staat in de factsheet Gevolgen van de coronapandemie voor gezondheid, behandeling en zelfmanagement van mensen met een chronische ziekte. Bij 14% van de ondervraagden is de gezondheid achteruitgegaan. Een groter deel van de mensen geeft aan negatieve gevoelens door de corona-uitbraak te ervaren en zich zorgen te maken, met name over hun eigen lichamelijke gezondheid en de gezondheid van hun familieleden. Zij zijn voornamelijk voorzichtiger door het coronavirus (72%), ze voelen zich onrustig (32%) en ze zijn somber (21%).

Meer actief op het gebied van zelfmanagement door toegenomen zorgen
Bij één op de tien mensen met een langdurige ziekte zijn zelfmanagementactiviteiten toegenomen in coronatijd. Zij letten beter op veranderingen in gezondheid, nemen trouwer hun medicatie in en hebben hun leefstijl verbeterd door meer te bewegen of gezonder te eten. Een deel van hen (6%) vindt het juist lastiger om met hun ziekte om te gaan dan vóór de coronapandemie. Het wel of niet actief zijn wat betreft zelfmanagement hangt sterk samen met de mate waarin mensen zich zorgen maken over corona.

Meer eenzaamheid onder ouderen met een lichamelijke beperking
Onderzoek onder 75-plussers met een lichamelijke beperking binnen de monitor liet zien dat de coronapandemie vooral de emotionele eenzaamheid verder versterkt. Hun eenzaamheid komt deels voort uit het minder vaak buitenkomen en het minder uitoefenen van hobby’s. Eerder brachten we hierover het rapport Monitoring Eén tegen eenzaamheid. Eenzaamheid, participatie en sociale cohesie onder 75-plussers met bijbehorend nieuwsbericht over uit, als onderdeel van het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’.

Overzicht gevolgen coronapandemie op zorg en participatie in 2020
De coronapandemie heeft nog veel meer gevolgen gehad op het gebied zorg en participatie bij mensen met een chronische ziekte of langdurige beperking. Kijk hier voor meer informatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/corona-uitbraak-leidt-bij-veel-mensen-met-een-chronische-ziekte-beperking-voornamelijk-tot
Originele titel: Corona-uitbraak leidt bij veel mensen met een chronische ziekte of beperking voornamelijk tot emotionele klachten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-03-02

Relevante artikelen ...

Andere aanpak sociaal domein en preventie nodig Komende jaren zal door de overheid veel ingezet worden op preventie, ook om kosten te beheersen Zorg en ondersteuning via gemeenten moet beter werken... Chronisch zieken Mon, 25 Oct 2021, 11:19:23
Onderzoek naar de waarde van dialyse voor ouderen met chronische nierziekte De wereldwijde last van gevorderde chronische nierziekte (CKD) is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen Promovendus Wouter Verberne wil graag ... Chronisch zieken Fri, 15 Oct 2021, 14:54:43
#PakJeToeslag Sommige studenten kunnen vanwege hun beperking geen bijbaan hebben naast hun studie Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege... Chronisch zieken Wed, 15 Sep 2021, 16:19:55
Woningzoekende met een beperking de dupe door tekorten op de arbeidsmarkt Gemeenten die met voorrang woningen toewijzen aan woningzoekenden uit beroepsgroepen waaraan een tekort is lijkt trend te worden Het lijkt een nieuwe... Chronisch zieken Mon, 30 Aug 2021, 11:01:19
De vaccinatiestrategie roept veel vragen op bij mensen met een verhoogd gezondheidsrisico Minister Hugo de Jonge spreekt de verwachting uit dat alle mensen met een medische indicatie voor de zomer gevaccineerd zijn De vaccinatiestrategie r... Chronisch zieken Wed, 24 Mar 2021, 07:49:46
Weinig verbetering deelname in de samenleving voor mensen met een beperking Op een aantal punten is het verschil met de algemene bevolking toegenomen Mensen met een beperking doen minder naar wens en vermogen mee in de samenl... Chronisch zieken Wed, 09 Dec 2020, 11:18:52