De NZa is van mening dat de vastgestelde prestaties en tarieven de redelijke kosten van zorg dekken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het bezwaar afgewezen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) tegen de tariefdifferentiatie voor de vrijgevestigde psychiater in het zorgprestatiemodel. De NZa is van mening dat de vastgestelde prestaties en tarieven de redelijke kosten van zorg dekken. Dit betekent dat de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische zorg 2022 gehandhaafd blijft.

Verschillende tarieven
In het zorgprestatiemodel zijn de tarieven voor de vrijgevestigde psychiater gedifferentieerd. Dit betekent dat er verschillende tarieven zijn die aansluiten bij de aard van de zorg die de vrijgevestigde psychiater levert. In de praktijk houdt dit in dat wanneer een patiënt is aangewezen op de zorg van de vrijgevestigde psychiater er een ander tarief geldt dan wanneer deze psychiater een patiënt behandelt die ook door een andere zorgverlener kan worden behandeld. Om dit onderscheid te maken heeft de NZa gebruik gemaakt van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ dat door het Zorginstituut Nederland is vastgesteld. De NVvP is het niet eens met deze differentiatie.

Passende zorg
Het zorgprestatiemodel is ontworpen om de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg beter en eenvoudiger te maken. De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn al geruime tijd te lang. Daarnaast zien wij dat mensen met een complexe zorgvraag langer moeten wachten op zorg. Om de wachtlijsten in de ggz terug te dringen is het belangrijk dat zorgaanbieders passende zorg bieden en waar nodig patiënten doorverwijzen wanneer zij ergens anders beter op hun plek zijn.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Tarieven vrijgevestigde psychiaters gehandhaafd
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 18 sept 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!