De instroom van studenten verzorgende IG (mbo) nam zelfs met een derde af

De instroom van nieuwe mbo-studenten verpleegkunde is in het studiejaar 2023/’24 met 20 procent afgenomen vergeleken met twee jaar eerder. In dat jaar was er een piek in de instroom. Ook bij de hbo-studie verpleegkunde daalde het aantal nieuwe studenten in die periode, met 26 procent. De instroom van studenten verzorgende IG (mbo) nam zelfs met een derde af. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn over opleidingen in zorg en welzijn.

Aan het begin van het studiejaar 2023/’24 startten zo’n 9 duizend mensen de opleiding tot mbo-verpleegkundige en bijna 7 duizend de opleiding tot hbo-verpleegkundige. Twee jaar daarvoor waren dit er nog respectievelijk 11 duizend en 9 duizend. Ook bij de mbo-opleiding verzorgende IG nam het aantal nieuwe studenten af; in schooljaar 2023/’24 waren er bijna 7 duizend nieuwe studenten, tegen 10 duizend twee jaar eerder.

Dat het aantal nieuwe mbo-studenten in 2021/’22 hoger lag dan de jaren ervoor, komt deels doordat meer geslaagden zich aanmeldden voor een vervolgopleiding na versoepelingen van het centraal schriftelijk examen (als gevolg van de lockdowns tijdens de coronapandemie). Bovendien was er door de coronapandemie extra aandacht voor de krapte in de zorg.

Bij alle mbo-opleidingen minder nieuwe studenten
De afgelopen jaren nam het totaal aantal nieuwe mbo-studenten in de opleidingen in zorg en welzijn af. In studiejaar 2023/’24 startten ruim 67 duizend studenten een opleiding in zorg en welzijn, tegen 73 duizend twee jaar eerder. Dat is een afname van 8 procent. Bij de overige opleidingen in het mbo daalde het aantal nieuwe studenten met 3 procent. Een derde van alle nieuwe mbo-studenten volgt een opleiding in zorg en welzijn.

Ook afname instroom hbo zorg en welzijn
In studiejaar 2023/’24 startten ongeveer 45 duizend studenten een hbo-opleiding in de sector zorg en welzijn. In 2021/’22 waren er nog 48 duizend nieuwe studenten. Een daling van 6 procent. Ook in het hbo volgt een derde van alle nieuwe studenten een opleiding in zorg en welzijn.

Toename instroom pedagogisch werk
In tegenstelling tot de afname van het aantal nieuwe studenten bij de opleidingen voor verpleging en verzorging, nam het aantal nieuwe studenten in het pedagogisch werk toe. Aan het begin van studiejaar 2023/’24 startten ruim 14 duizend mensen in het mbo-dossier pedagogisch werk, 19 procent meer dan twee jaar eerder. Het mbo-dossier pedagogisch werk bestaat uit verschillende kwalificaties, namelijk pedagogisch medewerker kinderopvang, onderwijsassistent en gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang.

Ook in het hbo steeg de instroom bij de bacheloropleiding pedagogiek (van 2 400 naar
2 500 nieuwe studenten) en de associate degree-opleiding pedagogisch educatief professional (900 naar 1 300). De laatste opleiding is bedoeld voor professionals die al werkzaam zijn binnen de kinderopvang, en voor studenten die net een mbo-studie in een sociaal-pedagogische richting hebben afgerond.

Bron: CBS


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: CBS
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : CBS
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Minder nieuwe studenten verpleegkunde en verzorgende
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 21 mei 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!