De Sociale Alliantie waar Ieder(in) onderdeel van is, roept gemeenten op tot actie

Voor veel mensen zijn de maatregelen om energiekosten te verlagen niet voldoende. Veel mensen zijn hierdoor onzeker hoe zij rond moeten komen wanneer energieprijzen verder stijgen. Dit treft ook veel mensen die meer energiekosten hebben vanwege hun beperking. Gemeenten kunnen deze financiële problemen en zorgen wegnemen. Bijvoorbeeld door beleid te maken dat inwoners kan compenseren voor sterk gestegen energiekosten. De Sociale Alliantie waar Ieder(in) onderdeel van is, roept gemeenten daarom op tot actie. 

Vijf actiepunten
De Sociale Alliantie vraagt de gemeenten om op vijf punten actie te ondernemen: 

1) Verruim het minimabeleid want de energietoeslag is ontoereikend. 
2) Zet versoepeling van de participatiewet nu al in.
De participatiewet wordt minder streng in de komende jaren. Dat betekent onder andere dat mensen in de bijstand meer giften mogen ontvangen en meer mogen bijverdienen als ze gaan werken. De Sociale Alliantie roept gemeenten op dit nu alvast door te voeren.
3) Vergoed hogere energiekosten door een beperking via de Wmo.
De Sociale Alliantie vraagt aandacht voor mensen die vanwege hun beperking extra energiekosten maken. Denk aan een luchtdrukpomp, een elektrische rolstoel of hogere stookkosten. Gemeenten kunnen inwoners hiervoor compenseren via de Wmo.
4) Investeer in ervaringsdeskundigheid. Door samen met ervaringsdeskundigen beleid te maken, ga je effectief armoede tegen.
5) Wijs bewoners actief op de mogelijkheden voor inkomensondersteuning. 

Sociale Alliantie – Ga energiearmoede tegen –


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
  • Originele titel: Oproep aan gemeenten: ga energiearmoede tegen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 16 jan 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!