Het prijsplafond is voor hen geen toereikende oplossing

Er moet snel een oplossing komen voor de mensen met een beperking of chronische ziekte die te maken hebben met elektrische hulpmiddelen, medische apparatuur en zorggerelateerde stookkosten. Zij dreigen de energierekening niet meer te kunnen betalen en financieel in de problemen te komen. Het voorgestelde energieplafond van het kabinet is voor hen geen toereikende oplossing. Ieder(in) heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor deze mensen. En ook voor de mensen die wonen in woongroepen. Deze week wordt er in verschillende debatten over dit onderwerp gesproken.

Prijsplafond helpt onvoldoende
Om te voorkomen dat Nederlanders de energierekening niet meer kunnen betalen, komt het kabinet met een prijsplafond voor gas en stroom. Voor sommige mensen met een beperking of chronisch ziekte is deze oplossing niet toereikend. Zij zijn afhankelijk van elektrische hulpmiddelen en zorggerelateerde stookkosten, verbruiken soms wel drie of vier keer zoveel stroom dan de gemiddelde Nederlander. Zonder maatwerkoplossing komen zij mogelijk in grote financiële problemen.

Noodzakelijke apparaten
Het prijsplafond wordt gebaseerd op energieverbruik van de gemiddelde Nederlander. Er wordt aangenomen dat als je boven dit plafond zit, je energie verspilt. En dat doet geen recht aan de mensen die vanwege hun beperking of chronische ziekte meer energie verbruiken dan gemiddeld omdat zij extra moeten stoken, één of meerdere elektrische hulpmiddelen of medische apparatuur moeten gebruiken. Bijvoorbeeld een tillift, elektrische rolstoel, een drukverlagend matras of beademingsapparatuur. Dat is geen verspilling, maar een noodzaak om te kunnen leven. Wat heb je aan een elektrisch hulpmiddel als je je de elektriciteitskosten niet kunt veroorloven.

Financiële problemen door exploderende energiekosten
Het gaat om mensen die vaak al schommelen tussen het bestaansminimum en het wettelijk minimumloon. Meerkosten boven het plafond kunnen niet betaald worden. En middelen om te verduurzamen zijn er ook niet. De leefsituatie van mensen met een beperking is zelfs nog verder verslechterd door de sterk oplopende prijzen.

Vergeten groep: mensen met een beperking in woongroepen
Ook voor de mensen met een beperking die wonen in woongroepen, zoals de Thomashuizen of de pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven, is dringend een specifieke oplossing nodig.

Het gaat om mensen in woongroepen die vaak vanwege administratieve redenen gekozen hebben voor één aansluiting voor gas en elektra (en één energiecontract). In veel gemeenten komen woongroepen niet in aanmerking voor de energietoeslag. Daarnaast zullen zij – vanwege het aantal bewoners – ver boven het energieplafond uitkomen. Alleen al het effect van de stijgende energiekosten op de bestaanszekerheid van deze mensen is enorm. Daar komt de verwachte stijging van de kosten van levensonderhoud nog bij.

Inzet Ieder(in)
In reactie op de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, hebben wij meteen onze zorgen geuit over mensen die te maken hebben met onvermijdbaar extra energieverbruik vanwege hun aandoening. Wij hebben de schrijnende situatie van deze mensen onder de aandacht gebracht bij het kabinet en de partijen in de Tweede Kamer. Wij zullen de debatten over de stijgende energiekosten en dreigende armoede scherp volgen en blijven alert op de voorstellen van het kabinet.

Aandacht in de media
In verschillende media is aandacht geweest voor dit probleem waarbij ervaringsdeskundigen ook over hun schrijnende situatie hebben verteld.

Kijk hier voor alle verhalen

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/kom-met-een-oplossing-voor-mensen-met-een-handicap-die-de-energierekening-niet-meer-kunnen-betalen/
Originele titel: Kom met een oplossing voor mensen met een handicap die de energierekening niet meer kunnen betalen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-10-05

Relevante artikelen ...

Bij keuze van een zorgverzekering helpt een wegwijzer Opzeggen van de huidige polis kan tot en met 31 december, overstappen naar een andere verzekeraar kan tot 1 februari De laatste maanden van het jaar ... Chronisch zieken Fri, 25 Nov 2022, 10:35:24
Mensen met een beperking krijgen te weinig aandacht in de plannen tegen discriminatie De plannen om discriminatie van mensen met een beperking tegen te gaan zijn te vrijblijvend Maandag 20 september heeft de Nationaal Coördinator teg... Chronisch zieken Sun, 25 Sep 2022, 05:31:44
Na 6 jaar facultatieve protocollen bij VN-verdrag Handicap geratificeerd? De afgelopen 6 jaar werd er vanuit de regering geen besluit genomen over wel of niet ratificeren van de protocollen De Raad van State (RvS) heeft op ... Chronisch zieken Tue, 19 Jul 2022, 09:06:18
Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking gepubliceerd De agenda gaat ook over beter meedoen in de samenleving en meer ontwikkelkansen voor mensen met een levenslange beperking Minister Helder van langdur... Chronisch zieken Sun, 10 Jul 2022, 07:15:19
Obesitas moet de erkenning als chronische ziekte krijgen Er sterven naar schatting 1,2 miljoen mensen per jaar aan overgewicht en obesitas De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) presenteerde onlangs haar WHO... Chronisch zieken Sun, 08 May 2022, 06:15:00
Uitvoering VN-verdrag Handicap gaat getoetst worden Het VN-comité stelt over bijna alle artikelen van het VN-verdrag Handicap vragen In oktober dit jaar of begin volgend jaar gaan de Verenigde Naties... Chronisch zieken Mon, 02 May 2022, 13:06:04

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com