Het prijsplafond is voor hen geen toereikende oplossing

Er moet snel een oplossing komen voor de mensen met een beperking of chronische ziekte die te maken hebben met elektrische hulpmiddelen, medische apparatuur en zorggerelateerde stookkosten. Zij dreigen de energierekening niet meer te kunnen betalen en financieel in de problemen te komen. Het voorgestelde energieplafond van het kabinet is voor hen geen toereikende oplossing. Ieder(in) heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor deze mensen. En ook voor de mensen die wonen in woongroepen. Deze week wordt er in verschillende debatten over dit onderwerp gesproken.

Prijsplafond helpt onvoldoende
Om te voorkomen dat Nederlanders de energierekening niet meer kunnen betalen, komt het kabinet met een prijsplafond voor gas en stroom. Voor sommige mensen met een beperking of chronisch ziekte is deze oplossing niet toereikend. Zij zijn afhankelijk van elektrische hulpmiddelen en zorggerelateerde stookkosten, verbruiken soms wel drie of vier keer zoveel stroom dan de gemiddelde Nederlander. Zonder maatwerkoplossing komen zij mogelijk in grote financiële problemen.

Noodzakelijke apparaten
Het prijsplafond wordt gebaseerd op energieverbruik van de gemiddelde Nederlander. Er wordt aangenomen dat als je boven dit plafond zit, je energie verspilt. En dat doet geen recht aan de mensen die vanwege hun beperking of chronische ziekte meer energie verbruiken dan gemiddeld omdat zij extra moeten stoken, één of meerdere elektrische hulpmiddelen of medische apparatuur moeten gebruiken. Bijvoorbeeld een tillift, elektrische rolstoel, een drukverlagend matras of beademingsapparatuur. Dat is geen verspilling, maar een noodzaak om te kunnen leven. Wat heb je aan een elektrisch hulpmiddel als je je de elektriciteitskosten niet kunt veroorloven.

Financiële problemen door exploderende energiekosten
Het gaat om mensen die vaak al schommelen tussen het bestaansminimum en het wettelijk minimumloon. Meerkosten boven het plafond kunnen niet betaald worden. En middelen om te verduurzamen zijn er ook niet. De leefsituatie van mensen met een beperking is zelfs nog verder verslechterd door de sterk oplopende prijzen.

Vergeten groep: mensen met een beperking in woongroepen
Ook voor de mensen met een beperking die wonen in woongroepen, zoals de Thomashuizen of de pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven, is dringend een specifieke oplossing nodig.

Het gaat om mensen in woongroepen die vaak vanwege administratieve redenen gekozen hebben voor één aansluiting voor gas en elektra (en één energiecontract). In veel gemeenten komen woongroepen niet in aanmerking voor de energietoeslag. Daarnaast zullen zij – vanwege het aantal bewoners – ver boven het energieplafond uitkomen. Alleen al het effect van de stijgende energiekosten op de bestaanszekerheid van deze mensen is enorm. Daar komt de verwachte stijging van de kosten van levensonderhoud nog bij.

Inzet Ieder(in)
In reactie op de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, hebben wij meteen onze zorgen geuit over mensen die te maken hebben met onvermijdbaar extra energieverbruik vanwege hun aandoening. Wij hebben de schrijnende situatie van deze mensen onder de aandacht gebracht bij het kabinet en de partijen in de Tweede Kamer. Wij zullen de debatten over de stijgende energiekosten en dreigende armoede scherp volgen en blijven alert op de voorstellen van het kabinet.

Aandacht in de media
In verschillende media is aandacht geweest voor dit probleem waarbij ervaringsdeskundigen ook over hun schrijnende situatie hebben verteld.

Kijk hier voor alle verhalen


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Kom met een oplossing voor mensen met een handicap die de energierekening niet meer kunnen betalen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 05 okt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!