Steeds meer mensen hebben door de inflatie en energiecrisis moeite om rond te komen

Als gevolg van de gestegen kosten voor levensonderhoud zegt een groot deel van de Nederlanders op één of meerdere posten te moeten bezuinigen of verwacht dit te moeten doen. Hoewel zorg niet het eerste lijkt waarop wordt bezuinigd, gaf zo’n één op de tien (8%) mensen aan dit wel te doen. Zij deden dit onder andere door zorg uit te stellen. Ook brachten ze minder vaak een bezoek aan de tandarts, fysiotherapeut of huisarts. Daarnaast gaf één op de twintig mensen aan problemen te hebben met het betalen van de zorgverzekering. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Steeds meer mensen hebben door de inflatie en energiecrisis moeite om rond te komen. In november 2022 is daarom met behulp van een vragenlijst onder 660 leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg onderzocht in hoeverre mensen aangeven te moeten bezuinigen op zorg of moeite hebben met het betalen van hun zorgpremie als gevolg van de gestegen kosten.

Acht op de tien mensen bezuinigen op één of meerdere posten, één op de tien op zorg
Een groot deel van de respondenten (79%) gaf aan op één of meerdere posten te bezuinigen of verwacht dit te moeten doen. Het vaakst werd bezuinigd op energie (55%), een bezoek aan een restaurant of café (48%) en boodschappen (46%). Twee op de tien mensen (21%) bezuinigt niet. Bijna één op de tien mensen (8%) gaf aan te bezuinigen op zorg. Dit hebben zij onder andere gedaan door zorg uit te stellen. Ook gingen ze minder vaak naar de tandarts, fysiotherapeut of huisarts. Ondanks dat zorg niet het eerste is waar mensen op besparen, kan besparen op zorg zorgelijk zijn. Uit eerder onderzoek van het Nivel blijkt dat dit volgens een deel van de mensen negatieve gevolgen had voor hun gezondheid.

Betalen van zorgverzekering is volgens één op de twintig mensen een probleem
De meerderheid van de mensen (79%) gaf aan geen problemen te ervaren of te verwachten met het betalen van één of meerdere rekeningen. Mensen die hier wel moeite mee hadden, gaven het vaakst aan dat ze de energierekening niet meer konden betalen (7%). Het betalen van de premie van de zorgverzekering werd als tweede vaakst voorkomende rekening genoemd die men niet meer kan betalen, samen met de contributie voor verenigingen. Zo’n 5% van de mensen had hier moeite mee. Onder andere mensen die schulden moeten maken zeggen vaker moeite te hebben met betalen zorgkosten

Niet alle groepen ervaren in dezelfde mate problemen met het betalen van hun zorgkosten. Naast mensen die schulden moeten maken gaven ook mensen die hun gezondheid als slecht ervaren vaker aan dat ze moeten bezuinigen op zorg of hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen. Hetzelfde geldt voor mensen van 18 tot 39 jaar en mensen met een laag inkomen.

In ons onderzoek zien we dat mensen die al een slechte gezondheid hebben vaker moeite hebben met het betalen van hun zorgkosten. Als zij zich gedwongen voelen om te bezuinigen op zorg, kan dat hun gezondheid verder verslechteren. Voor deze groep is er mogelijk sprake van een stapeling van problemen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat een kleine groep mensen in Nederland dit ervaart. Het is belangrijk om meer te weten te komen over het zorggebruik van deze groep om hen passende ondersteuning te kunnen bieden. Aldus Marloes Meijer, MSc
Onderzoeker (promovendus) Zorgstelsel en Sturing

Bron: Nivel


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Bijna één op de tien Nederlanders zegt te bezuinigen op zorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 29 aug 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!