Meer dan de helft van de mensen met astma en 8 op de 10 mensen met COPD ervaart een matige tot ernstige ziektelast

Mensen met longaandoeningen zijn actief, mentaal gezond en nemen steeds vaker samen met hun zorgverlener de beslissingen over hun zorg en behandeling. Toch is de situatie van mensen met longaandoeningen op veel terreinen niet verbeterd ten opzichte van tien jaar geleden. Hun ziektelast is even hoog gebleven, de klachten die ze ervaren als gevolg van luchtvervuiling zijn onveranderd en de kwaliteit van leven blijft lager dan gemiddeld. Dit blijkt uit de Nivel Longmonitor die jaarlijks met subsidie van Longfonds wordt uitgevoerd. Extra maatregelen in de zorg en effectiever luchtkwaliteitsbeleid zijn nodig om ervoor te zorgen dat de situatie van mensen met een longaandoening op deze domeinen in de komende jaren wél verbetert.

Meer dan de helft van de mensen met astma en 8 op de 10 mensen met COPD ervaart een matige tot ernstige ziektelast, veel van hen hebben problemen met dagelijks functioneren, ervaren pijn en ongemak, en hebben gezondheidsklachten als gevolg van luchtvervuiling. Uit de trendanalyses op de Longmonitor-data van 2012 tot en met 2022 blijkt dat deze problemen al langer bestaan.

Actief en mentaal veerkrachtig ondanks grote ziektelast
Mensen met longaandoeningen hebben een goede mentale gezondheid, zijn niet eenzamer dan anderen en doen even vaak vrijwilligerswerk als de algemene bevolking. Dit lijkt in tegenspraak met de bevinding dat het hen op veel gebieden niet zo goed gaat. Deze tegenstelling komt vaker voor bij mensen met chronische ziekten of beperkingen. En bijvoorbeeld ook bij mensen die een ongeluk of ramp hebben meegemaakt. Vaak passen zij hun verwachtingen aan en vergelijken zij zichzelf niet meer met mensen in een betere levenssituatie. Sommigen van hen kunnen op den duur zelfs positieve psychologische groei ervaren.

Positieve ontwikkelingen in de zorg maar ook tijd voor verandering
Positieve ontwikkelingen in de zorg voor mensen met longaandoeningen zijn bijvoorbeeld de verbeterde samenwerking en afstemming tussen verschillende zorgverleners in de loop van de jaren. Ook zien we dat steeds meer mensen met COPD zelf of samen met hun zorgverlener beslissen over de zorg en behandeling voor hun ziekte. Dit neemt niet weg dat de hoge ziektelast, dat wil zeggen de slechte controle over symptomen en ervaren pijn en ongemak, bij deze groep mensen meer aandacht van zorgverleners verdient. Deze problemen doen zich al 10 jaar lang onveranderd voor.

Aandachtspunten ter verbetering van de zorg: meer begeleiding en inzet e-health
Het beter naleven van bestaande zorgrichtlijnen is een goede eerste stap ter verbetering van de zorg. Denk bijvoorbeeld aan de herhaling van inhalatie-instructie en ondersteuning bij het stoppen met roken. Daarnaast kunnen zorgverleners patiënten stimuleren om apps en draagbare meters (zoals smartwatches) te gebruiken om zelf hun gezondheidswaarden te monitoren. Uit eerder onderzoek bleek dat de meeste mensen met longaandoeningen hiertoe in staat zijn. Deze vorm van e-health kan symptoomcontrole verbeteren en zelfmanagement vergroten, en daarmee de ziektelast verminderen.

Effectiever beleid nodig tegen luchtvervuiling
Luchtvervuiling blijft door de jaren heen een belangrijke bron van gezondheidsklachten voor mensen met een longaandoening. De overheid zou hiertegen effectievere maatregelen moeten nemen. Essentieel voor de gezondheid van mensen met longaandoeningen zijn maatregelen die houtstook, vreugdevuren en vuurwerk aan banden leggen. Daarnaast dient de overheid zich meer in te spannen om de uitstoot door wegverkeer te verminderen.

Over de Longmonitor
Sinds 2001 voert het Nivel een jaarlijkse meting uit met de Longmonitor, met subsidie van Longfonds. Het doel is inzicht te geven in de situatie van mensen met een longziekte in Nederland. De Longmonitor wordt uitgevoerd onder leden van het Nivel-panel Mensen met een Longziekte, waaraan mensen met een medische diagnose astma en/of COPD en mensen met een zeldzame longziekte deelnemen. Het panel maakt deel uit van het grotere Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten van het Nivel. In Dossier Longmonitor vindt u al het Nivel-onderzoek van de Longmonitor bij elkaar.

Bron: Nivel


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Tijd voor verandering in zorg en gezondheidsbeleid voor mensen met een longaandoening
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 09 nov 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!