Mensen met luchtwegaandoeningen blijven klachten houden door luchtverontreiniging

Mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD lopen nog steeds risico op gezondheidsklachten door luchtverontreiniging, ondanks de goede voornemens en getroffen maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De Nivel Longmonitor laat zien dat mensen met longklachten geen verbeteringen ervaren en vinden dat de regering hier onvoldoende aan doet. Om de gezondheidsklachten als gevolg van luchtvervuiling te verminderen bij mensen met een longziekte, blijven inspanningen nodig om de uitstoot uit verschillende bronnen, zoals houtstook, vuurwerk en verkeer, te verminderen.

Onderzoek met de Nivel Longmonitor laat al jaren zien dat luchtvervuiling bij twee derde of meer van de mensen met een longziekte tot meer gezondheidsklachten leidt. Het gaat om klachten als kortademigheid, benauwdheid, hoesten, geprikkelde slijmvliezen en longaanvallen. Sommige mensen met een longziekte gebruiken als gevolg hiervan meer medicijnen.

Inspanningen van regering, provincie en gemeente krijgen een onvoldoende, als ze al bekend zijn
De inspanningen van de regering, de provincie, en de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren worden door de deelnemers aan de Longmonitor als onvoldoende beoordeeld. Opvallend is dat maatregelen op provinciaal en gemeentelijk niveau bij veel mensen niet bekend zijn: rond de 30% van de mensen antwoordt ‘weet niet’ als hen gevraagd wordt hierover een oordeel te geven.

Houtstook, vuurwerk en wegverkeer blijven de boosdoeners
Bovenaan in de lijst van luchtvervuilingsbronnen die leiden tot meer gezondheidsklachten staan houtstook, vuurwerk en wegverkeer. Dit is al meerdere jaren het geval, blijkt ook uit eerder Nivel-onderzoek binnen de Longmonitor. Als er andere mogelijke oorzaken van de gezondheidsklachten worden genoemd, dan zijn die meestal gerelateerd aan de coronatijd, toen er bijvoorbeeld minder wegverkeer was vanwege de lockdowns.

Ongeveer 1 op de 7 mensen met een longziekte overweegt weleens te verhuizen vanwege luchtvervuiling
Hoe vaak mensen klachten krijgen van verschillende bronnen van luchtvervuiling varieert tussen provincies en naar stedelijkheid van de woonomgeving (zie de factsheet Verbeteren luchtkwaliteit kan luchtwegklachten van mensen met een longziekte aanzienlijk verminderen). Voor 15% van de mensen met een longziekte is de luchtkwaliteit in hun woonomgeving ook een reden om weleens te overwegen te verhuizen. Mensen met astma denken hier iets vaker aan dan mensen met COPD.

Over het onderzoek
De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld in juli en augustus 2022. De vragenlijst is in totaal door 881 mensen ingevuld, 249 mensen met COPD, 335 mensen met astma en 297 met zeldzame longziekten. Daarvan waren in totaal 617 mensen lid van het panel en 264 lid van patiëntenverenigingen voor zeldzame longziekten die geen deel uitmaken van de monitor maar wel eenmalig de vragenlijst invulden.

Over de Longmonitor
Sinds 2001 voert het Nivel een jaarlijkse meting uit met de Longmonitor, met subsidie van Longfonds. Het doel is inzicht te geven in de situatie van mensen met een longziekte in Nederland. De Longmonitor wordt uitgevoerd onder leden van het Nivel-panel Mensen met een Longziekte, waar mensen met een medische diagnose astma en/of COPD en mensen met een zeldzame longziekte aan deelnemen. Dit panel maakt deel uit van het grotere Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten van het Nivel. In Dossier Longmonitor vindt u al het Nivel-onderzoek van de Longmonitor bij elkaar.

Bron: Nivel


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 16 feb 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!