Nieuw op diabetes.nl

Persoonlijke aanbevelingen
Nieuw op diabetes.nl zijn de persoonlijke aanbevelingen. Aan de hand van deze aanbevelingen krijgen gebruikers van de website informatie aangeboden die past bij hun persoonlijke situatie.

De informatie die aangeboden wordt, sluit aan bij de interesses die gebruikers zelf aangeven in hun profiel. Dit kan bijvoorbeeld gaan over behandelingen, leefstijl, dagelijks leven (school, werk) of wetenschappelijk onderzoek. Hoe uitgebreider het profiel is ingevuld, hoe beter de tips voor artikelen, activiteiten, blogs of gesprekken zijn.

Om gebruikers van diabetes.nl op weg te helpen, zien ze de top 3 aanbevelingen op de homepage.
Meer aanbevelingen vinden gebruikers op hun persoonlijke pagina onder aanbevelingen.
Met de persoonlijke aanbevelingen biedt diabetes.nl informatie die relevant is voor mensen met verschillende typen diabetes, in verschillende fasen en met uiteenlopende vragen.

Gesprekskaart Goed op weg met Diatech
Is een insulinepomp iets voor mij? Wat kan een glucosesensor precies? Vragen die mensen met diabetes vaak hebben. De online gesprekskaart Goed op weg met Diatech helpt deze mensen om het gesprek hierover aan te gaan met hun zorgverlener. De kaart is gemaakt door het Leids Universitair Medisch Centrum in samenwerking met diabetes.nl.

Dossier: Diabetes Dichtbij
Diabetes dichtbij is een nieuw dossier op diabetes.nl. Want diabetes raakt niet alleen de persoon die de ziekte heeft. Maar ook familie, vrienden, zorgverlener, mantelzorger, leraar en collega. Het dossier biedt informatie voor iedereen in de naaste omgeving van iemand met diabetes. Lees nu al: Voor ouders, Voor partners, Voor mantelzorgers en Voor zorgverleners. Binnenkort volgen nog meer pagina’s.

Blijf op de hoogte
Op de hoogte blijven van meer nieuwe ontwikkelingen op diabetes.nl? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Over diabetes.nl
Het doel van diabetes.nl is om mensen met diabetes en hun naasten de weg te wijzen in de wereld van diabetes, en hen handvatten te bieden om in het dagelijks leven met diabetes om te gaan. Diabetes.nl is een samenwerking tussen 5 diabetesorganisaties in Nederland: Bas van de Goor Foundation, Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland, Stichting DON en Stichting JDRF Nederland. 

Diabetes.nl heeft geen winstoogmerk. Meer informatie vind je op https://www.diabetes.nl/over-ons/diabetes-nl

Bron: Diabetes.nl


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: diabetes.nl
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : diabetes.nl
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Nieuw op diabetes.nl
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 19 mrt 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!