In de evaluatie ontbreekt het perspectief van de mensen (en hun naasten) die met onvrijwillige zorg te maken hebben

Onlangs is de tweede fase van de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) gepubliceerd. Alzheimer Nederland, KansPlus, het LSR, LFB, Per Saldo en Ieder(in) zijn onaangenaam verrast door de aanbevelingen. Daarom hebben we een aantal punten onder de aandacht gebracht van de leden van de Eerste en Tweede kamer.

De evaluatie is eenzijdig en onvolledig
De Wvggz en Wzd dienen de rechtspositie te borgen van mensen met een psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening en gelijkgestelde aandoeningen, die met onvrijwillige zorg te maken hebben. De tweede fase van de wetsevaluatie levert veel kritiek op de Wvggz en de Wzd. De onderzoekers komen tot een groot aantal aanbevelingen die volgens hen zijn aangedragen door verschillende respondenten.

In de evaluatie ontbreekt echter het perspectief van de mensen (en hun naasten) die met onvrijwillige zorg te maken hebben. Terwijl het mede vanuit het VN-verdrag Handicap, juist zo van belang is hen te betrekken bij ontwikkelingen en de implementatie van beleid en wetgeving. En om sámen met de betrokken cliënt- en naastenorganisaties het cliëntperspectief te borgen bij eventuele aanpassingen of wetswijzigingen.

Verder missen wij aandacht voor de positieve ervaringen met de Wzd. Ook die ervaringen bieden perspectief van de cliënt en vertegenwoordiger op de opbengsten van de wetten in de praktijk. De evaluatie is wat ons betreft dan ook eenzijdig en onvolledig.

Neem meer tijd voor goede implementatie van de Wzd
De praktijk laat verder zien dat er nog grote inspanningen nodig zijn om de wet goed uit te voeren. Ondanks dat de Wzd al drie jaar van kracht is, is deze nog niet door alle zorgaanbieders goed geïmplementeerd. Ook is de uitvoering van de Wzd voor mensen die gebruik maken van een pgb op sommige punten niet goed geregeld. Daarnaast hebben veel zorgprofessionals nog steeds te weinig kennis over de Wzd. Dat geldt ook voor de mensen (en hun naasten) die te maken hebben met onvrijwillige zorg. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een enquête die Ieder(in) heeft uitgezet bij de personen en hun vertegenwoordigers die te maken hebben met de wet. De uitkomsten hiervan publiceren we binnenkort.

We vragen de minister dan ook om de huidige wet te handhaven, de implementatie ervan te stimuleren en de rechtspositie van mensen die te maken hebben met onvrijwillige zorg te blijven borgen.

Brief in reactie op de tweede fase van de evaluatie van de Wvggz en Wzd

Bron: Ieder(in)


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 26 jan 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!