Vóór de coronapandemie gingen familieleden van veel naasten vier of vijf dagen naar de dagbesteding of het kinderdagcentrum

Naasten wiens familieleden met een verstandelijke beperking thuis wonen hebben het zwaar. De eerste periode van de coronacrisis in 2020 heeft bij hen sporen nagelaten. Inmiddels zijn de meeste voorzieningen, zoals dagbesteding en ondersteuning, weer gestart, maar naasten zijn vermoeid. Zij hebben de kwetsbaarheid van het systeem gezien en veel van hen zijn op zoek naar extra opvang voor hun familielid in de weekenden en voor de toekomst. Dit blijkt uit de tweede meting van Nivel-onderzoeksproject Zorgen en zwaaien 2, naar de gevolgen van corona voor naasten.

Vóór de coronapandemie gingen familieleden van veel naasten vier of vijf dagen naar de dagbesteding of het kinderdagcentrum. Toen dat stopte vanwege de coronamaatregelen kwamen ze non-stop bij de naaste thuis wonen en kwam de zorg en de vrijetijdsbesteding volledig bij de naaste terecht. 82% van hen zegt dat er meer zorg op hun schouders terechtkwam en dat ze daarvan niet kunnen bijkomen.

Kwaliteit van leven lager bij naasten met thuiswonend familielid
Dat naasten wiens familieleden thuis wonen zwaar zijn belast zien we ook aan wat zij zeggen over hun kwaliteit van leven. Iets meer dan 10% vindt de kwaliteit van leven niet goed, tegenover  3% in de hele groep naasten. Naasten met thuiswonende familieleden met een verstandelijke beperking rapporteren ook vaker somberheid, angst, stress en wanhoop.

Extra opvang nodig nu en op langere termijn
Een groot deel van de naasten met een thuiswonend familielid met een verstandelijke beperking wenst meer weekend- of vakantieopvang en logeermogelijkheden. Door de coronacrisis hebben ze soms ingezien dat de ondersteuning voor hen te veel is en hoe kwetsbaar het is. Bijna allemaal zijn ze bezig met de vraag ‘Wat als ik het niet meer kan?’. Een aantal van hen heeft concrete plannen gemaakt voor een alternatieve woonvoorziening.

Naasten met zelfstandig wonende familieleden redden het beter
Bij naasten van mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen ligt dat anders, zij geven aan geen behoefte te hebben aan extra ondersteuning. Zij vinden de zorg voor hun familielid over het algemeen minder zwaar dan de naasten met thuiswonende familieleden. Wel vindt bijna 30% van hen dat het welbevinden van hun familielid sinds corona is verminderd. Nog maar 42% beoordeelt het welbevinden van hun familielid als goed. Doordat de dagbesteding is verminderd is de wereld van hun familielid kleiner geworden. Naasten proberen dit op te vangen door extra tijd voor hen vrij te maken.

Over het onderzoek
Voor dit onderzoek zijn 522 naasten uitgenodigd om mee te doen; 267 (51%) van hen deden mee en vulden een vragenlijst in met open en gesloten vragen. Sommige naasten maken deel uit van het Panel Samen Leven. Daarnaast hielden we 14 interviews met naasten wiens familieleden thuis of zelfstandig wonen. Meer informatie staat in de methodische toelichting op het onderzoek.

Deze rapportage betreft de tweede meting (april-mei 2021) van het onderzoek Zorgen en zwaaien 2, naar naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd. Eerder verscheen de rapportage van de eerste meting (oktober 2020).  Er volgt nog een derde en laatste meting in oktober 2021 waarover een overkoepelende rapportage zal verschijnen. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw in het COVID-19-programma.

Infographic. Focus op naasten van familieleden die zelfstandig wonen: onderzoek april - mei 2021.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/naasten-van-thuiswonende-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-op-zoek-naar-extra-opvang
Originele titel: Naasten van thuiswonende mensen met een verstandelijke beperking op zoek naar extra opvang na vermoeiend coronajaar
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-08-22

Relevante artikelen ...

Mensen met een verstandelijke beperking willen meebeslissen over toekomstige zorg Speciaal programma helpt zorgverleners bij het tijdig praten over zorgwensen en behoeften met cliënten Mensen met een verstandelijke beperking will... GGZ Thu, 03 Jun 2021, 07:44:41
20-24-jarigen tijdens tweede lockdown vaker naar de huisarts met depressieve gevoelens en angst Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel De maatregelen om de coronaverspreiding te remmen hebben grote invloed op het leven van jongeren, op sociaal v... GGZ Sun, 09 May 2021, 08:26:03
Vaker eenzaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak moeite met het zelf organiseren van hun huishouden en dagelijkse bezigheden Het SCP gaat in het r... GGZ Thu, 03 Dec 2020, 07:45:35
Mensen met een verstandelijke beperking gaan minder snel naar ziekenhuis Oncologische zorg minder goed bereikbaar voor mensen met een verstandelijke beperking Mensen met een verstandelijke beperking blijken minder vaak v... GGZ Mon, 03 Aug 2020, 13:30:52
Kleine instellingen gehandicaptenzorg scoren voldoende tot goed Dat blijkt uit een steekproef van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij 26 kleine instellingen voor gehandicaptenzorg De zorg die 26 kleins... GGZ Mon, 13 Jan 2020, 13:52:08
43 procent van begeleiders gebruiken een digitaal cliëntenportaal In een digitaal cliëntenportaal kunnen cliënten en hun familie het eigen dossier inzien en soms ook informatie toevoegen In 2019 werkt 43 procent v... GGZ Tue, 26 Nov 2019, 12:20:07